Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Simulaattorikoulutuksen jälkipuinti – osa oppimisprosessia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Simulaattorikoulutuksen jälkipuinti – osa oppimisprosessia."— Esityksen transkriptio:

1 Simulaattorikoulutuksen jälkipuinti – osa oppimisprosessia

2 Jälkipuinnin tarkoitus  Antaa vastauksia opiskelijoiden kysymyksiin  Selventää opiskelijoiden ajatuksia ja käsityksiä  Vähentää harjoituksen aikana muodostunutta jännitystä  Edistää oman toiminnan arviointia  Löytää erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja  Vahvistaa tiettyjä opetuksen painopisteitä  Oppia virheistä  Linkittää simulaatioiden ja reaalimaailman välistä yhteyttä  Asettaa uusia oppimistavoitteita  Tietääkö opiskelija ilman jälkipuintia mikä onnistui, mikä ei?

3 Seuraavat seikat vaikuttavat jälkipuinnin syvällisyyteen ja kouluttajan rooliin:  Simulaatioharjoituksen tavoite  Skenaarioiden monimutkaisuus  Osanottajien kokemuksen määrä  Miten hyvin osanottajat tuntevat simulaatioympäristön  Käytettävissä oleva aika  Simulaatioiden rooli ja merkitys koko opetussuunnitelmassa  Persoonallisuus ja osanottajien suhteet

4 Jälkipunnin jakaminen 5 vaiheeseen, apukysymykset:  1. Henkilökohtaiset reaktiot  Mistä pidit eniten simulaatioharjoituksessa?  Entä mistä pidit vähiten?  Millaista oli osallistuminen ja yhteistyö muiden kanssa (jos harjoitus tapahtui ryhmässä)?

5  Miksi tämä oli (tai ei ollut) oppimisen kannalta hyvä kokemus?  Mitä henkilökohtaisia pitkäaikaisia vaikutuksia arvioit saaneesi tästä kokemuksesta?  Millaisia tunteita tunsit osallistuessasi simulaatioharjoitukseen?

6 2. Keskustelu koskien simulaatioharjoituksen tapahtumia  Mitkä olivat harjoituksen tärkeimmät tapahtumat?  Mitä päätöksiä sinun haluttiin tekevän?  Millaisia olivat päätöstesi lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset vaikutukset?  Millaisia käsityksesi mukaan ne olisivat aidossa toimintaympäristössä?  Millaisia kompromisseja jouduit tekemään simulaation aikana?  Millaiset kompromissit olisivat tarkoituksenmukaisia aidossa toimintaympäristössä?

7 3. Keskustelu koskien ongelmia  Millaisia ongelmia kohtasit tehdessäsi päätöksiä tai aikaisempien päätöstesi tuloksena?  Mikä aiheutti nuo ongelmat?  Sattuuko sellaisia tapahtumia, päätöksiä tai ongelmia sinulle aidossa toimintaympäristössä?  Ovatko tapahtumien syyt samankaltaisia aidossa toimintaympäristössä?  Mitä voisit tehdä välttääksesi sellaisia ongelmia tosielämässä?

8 4. Tavoitellut oppimistulokset  Mitä uutta opit harjoituksen aikana?  Mitkä aiemmin tuntemasi asiat saivat uudenlaisen merkityksen tai toimivat eri tavoin?  Mistä asioista harjoituksessa opit eniten? Mitä opit?  Mitä jo aiemmin tuntemiasi asioiden välisiä yhteyksiä simulaation aikana syntyi?  Mikä harjoituksessa aiheutti tämän?

9  5. Linkit reaalimaailmaan  Kuvaile millaisia yhteyksiä tällä harjoituksella (voisiko se olla osa) on laajempaan kokonaisuuteen (yritys, teollisuus, maa, maailma)  Millä tavalla päätöksesi vaikuttivat koko simulaatioympäristöön? Miltä se tuntui?  Mitä sellaisia asioita kokeilit, joita et uskaltaisi tehdä reaalimaailmassa? Miksi niin?

10 Seuraavat piirteet luonnehtivat hyvää jälkipuintia:  Johdanto aluksi, kouluttaja kertoo jälkipuinnin tavoitteista ja toteutuksesta.  Luottamuksellinen, avoin ilmapiiri  Kouluttajan tekemät avoimet kysymykset  Positiivinen vahvistaminen ja kouluttajan rohkaiseva ote  Tietopuolisen avun saaminen luonnehtii onnistunutta jälkipuintia  Audiovisuaalisten välineiden tarkoituksenmukainen käyttö

11 Huonoa jälkipuintia luonnehtivat  Suljetut kysymykset  Kritiikki  Pilkka  Virheisiin keskittyminen  Pitäisi olla hampurilaispalaute (hyvä asia- huono asia-hyvä asia)  Keskittyminen liikaa teknisiin yksityiskohtiin eikä henkilöstön osaamisen kehittämiseen 


Lataa ppt "Simulaattorikoulutuksen jälkipuinti – osa oppimisprosessia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google