Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoisuus ja maailmankuva Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin viides luento.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoisuus ja maailmankuva Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin viides luento."— Esityksen transkriptio:

1 Tietoisuus ja maailmankuva Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin viides luento

2 Agenda Tietoisuus mielenfilosofian ydinkysymyksenä Eksistentialismi ja kysymys oikeasta tavasta elää

3 Mielenfilosofia Keskeinen kysymys: – Mikä on mielen ja ruumiin välinen suhde?

4 Dualistisia ratkaisuja Descartes – Mieli ja ruumis olemassa itsenäisesti toisistaan Leibniz – Tapahtuvat irrallaan toisistaan ilman vuorovaikutusta Huxley – Mielen toiminta aivoissa tapahtuvan fysikaalisen toiminnan sivutuotetta

5 Dualistisia ratkaisuja Descartes Huxley Leibniz

6 Monistisia ratkaisuja Idealistinen ratkaisu: – Hylätään materiaalinen, olemassa vain henkinen Materiaaliset ratkaisut: 1. Hylätään kokonaan mentaalinen 2. Redusoidaan mentaalinen fyysiseen 3. Mentaalinen päältää fyysistä

7 Neurotiede

8 Miksi tietoisuutta ei tulisi hylätä? What is it like to be a bat? Kvaliat – miten asiat näyttäytyvät minulle – Miltä asiat tuntuvat

9 Kuilu On olemassa kaksi tarkastelutasoa: 1.Mielen sisäinen Miltä asiat tuntuvat minulle 2.Ulkopuolinen, fysikaalinen Miten mieli toimii tieteellisestä, materialistisesta perspektiivistä Miten ne pelaavat yhteen?

10 Vygotsky ja lapsen leikki Kultuuripsykologian kolme peruslakia 1.Oppiminen ja taidon hallinta ovat toiminnan tuloksia, eivät sen edellytyksiä. 2.Kaikki monimutkaiset kulttuuriset taidot esiintyvät ensin ihmisten välisellä sosiaalisella tasolla ja vasta sitten ihmisen omalla psykologisella tasolla. 3.Ulkoisten tukirakenteiden varassa ihminen pystyy suorittamaan vaativampia älyllisiä toimintoja kuin ilman niitä. Leikin kautta lapsi oppii erottamaan toisaalta toiminnan ja merkityksen ja toisaalta asiat ja merkityksen toisistaan

11 Eksistentialismi ja kysymys oikeasta tavasta elää

12 Sartren eksistentialismi Oleva-itsessään – epäjärjellistä, merkityksetöntä ja tavoittamatonta maailmaa Oleva-itselleen – Tietoisuutta, reikä olevassa Ihminen on radikaalisti vapaa

13 Eksistentialismi kuvauksena ihmisestä Asettaa tietoisen mielemme liian suuriin saappaisiin – Jättää huomiotta ne monet esitajunnalliset tavat, joilla tietoisuutemme vapaus on rajoitettu Systeemi 1 vs. Systeemi 2

14

15 Eksistentialismi elämänfilosofiana Pyrkimys saada ihmiset kasvotusten oman vapautensa kanssa Heidegger: autenttinen ihminen vs. das Man Kierkegaardin hyppy

16 Eksistentialismi moraalifilosofiana Sartren vapaus Nietzsche ja Jumalan kuolema

17 Eksistentialismi moraalifilosofiana Sartren vapaus Nietzsche ja Jumalan kuolema Yltiöindividualistista

18 Kohti yhteisöllisempää moraalifilosofiaa Simone de Beauvoir – Toiseus – Ihmisen intersubjektiivisuus

19 Intersubjektiivisuus

20 Message 1.Eläkää filosofinen elämä

21 Message 1.Eläkää filosofinen elämä 2.Olkaa hyviä ihmisiä

22 Message 1.Eläkää filosofinen elämä 2.Olkaa hyviä ihmisiä 3.Oppikaa tuntemaan elefanttinne

23 Loppusarjakuva


Lataa ppt "Tietoisuus ja maailmankuva Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin viides luento."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google