Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ikääntyneiden hyvinvointi Kaisu Pitkälä LKT, geriatrian dosentti Professori, Helsingin Yliopisto Miina Sillanpään säätiö 1.10.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ikääntyneiden hyvinvointi Kaisu Pitkälä LKT, geriatrian dosentti Professori, Helsingin Yliopisto Miina Sillanpään säätiö 1.10.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Ikääntyneiden hyvinvointi Kaisu Pitkälä LKT, geriatrian dosentti Professori, Helsingin Yliopisto Miina Sillanpään säätiö 1.10.2014

2 Ikääntyminen Suomessa numeroina

3 Ikääntyvät Suomessa... Yli miljoona 65v täyttänyttä Suomessa Heistä 270 000 80+ v ≥ 75v:sta 10 % laitoshoidossa <20% ≥ 75v kotipalveluiden piirissä

4 Laitoshoitoa on purettu viimeisen 20 v aikana ja avopalvelut keskitetty eniten apua tarvitseville Avun antaminen siirtynyt yhä enemmän omaisille – tavallisimmin iäkkäälle puolisolle Ikääntyneiden palveluiden kehitys

5 Terveys ja toimintakyky

6 Ikääntyneiden oma käsitys terveydentilastaan hyvä

7 Ikääntyneiden sairauksien määrä kasvaa… Ikääntyneillä enemmän sairauksia sairauksien diagnostiikka on parantunut Ikääntyneitä hoidetaan aiempaa aktiivisemmin Subjektiivinen kokemus terveydentilasta parantunut kohortti kohortilta

8 ”Minulla on vaikeuksia liikkua sisällä” ”Tarvitsen päivittäin toisen henkilön apua” 1990 kohortti N=660 2000 kohortti N=2476 2010 kohortti N= 1304

9 Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn muutoksen trendit? -Elinaikaodote kasvaa, enemmän ihmisiä elää korkeaan ikään -Tutkimukset osoittavat ikääntyneiden kohorttien huimasti paranevaa toimintakykyä aina 2000-luvun taitteeseen saakka. Tämän jälkeen myönteinen trendi näyttää hidastuneen.

10 Kognitiivinen ja psyykkinen hyvinvointi

11 Mitä kognitiolle tapahtuu? -Kognitio näyttäisi paranevan myöhemmin syntyneillä ikäkohorteilla -Kohortti kohortilta koulutustaso ja sosioekonominen tilanne parantuneet -Koulutetuilla kognitiiviset reservit suojaavat ja muistisairaus ilmenee myöhemmässä vaiheessa

12 ”En kärsi yksinäisyydestä””Olen tyytyväinen elämään” 1990 kohortti N=660 2000 kohortti N=2476 2010 kohortti N= 1304

13

14 Entä psyykkinen hyvinvointi? -Elinajanodotteessa miehet ottavat naisia kiinni  yhä suurempi osa pariskunnista voi elää yhteisen vanhuuden -Eri kohorttien elämänaikaiset kokemukset vaikuttavat miten vanhuuden kokee ja mitä elämältä odottaa

15 Sopeutuminen ja suhteuttaminen vanhuuden voimavarana Kyky sopeutua ja suhteuttaa asioita paranee iän myötä Näkemys, ymmärrys ja viisaus kasvavat: elämään tyytyväisyys syntyy perspektiivistä koko menneisyyteen ”Tyytyväisyys” paradoksi = odotukset ja mitä saa elämältä paremmin tasapainossa

16 Muuttuvat käsitykset vanhuudesta -Käsitys vanhuudesta sairauksien kasaumana ja raihnaisuutena muuttumassa -Puhe vanhuksista huoltorasituksena, hoitotaakkana, eläkepommina marginalisoi ikääntyneitä passiivisiksi sivustakatsojiksi ja syyllistää heitä -Kolmas ikä vahvaa vanhenemista: ”vapaata”, osallistuvaa, sosiaalisia suhteita, harrastuksia, isovanhemmuutta, seuraavien sukupolvien tukemista – kuinka pitkälle?


Lataa ppt "Ikääntyneiden hyvinvointi Kaisu Pitkälä LKT, geriatrian dosentti Professori, Helsingin Yliopisto Miina Sillanpään säätiö 1.10.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google