Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eloisa ikä – vuosista viis Ikäihmishankkeiden yhteistyö Hankefoorumi 7

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eloisa ikä – vuosista viis Ikäihmishankkeiden yhteistyö Hankefoorumi 7"— Esityksen transkriptio:

1 Eloisa ikä – vuosista viis Ikäihmishankkeiden yhteistyö Hankefoorumi 7
Eloisa ikä – vuosista viis Ikäihmishankkeiden yhteistyö Hankefoorumi Lahti Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry

2 Vanhustyön keskusliitto ry
Edistää ikäihmisten hyvinvointia Vanhustyön järjestöjen edunvalvoja Noin 340 jäsenjärjestöä ympäri Suomen Kehittämistoiminta Vanhustenpäivä ja -viikko Vanhustyö-lehti VTKL-palvelut Oy

3 Hyvää arkea Kaunis asuinympäristö
Saa itse päättää omista asioistaan, tehdä aamutoimet omaan tahtiin Tulla toimeen ilman toisten apua Hyvä terveys Mahdollisuus ulkoilla, harrastaa liikuntaa, päästä autolla, rollaattorilla liikkumaan itsenäisesti, toimiva joukkoliikenne Tv:n katsominen, lukeminen, käsillä tekeminen, teatterissa, taidenäyttelyssä käyminen Lasten ja lastenlasten kanssa oleminen Sukulaisten, ystävien kutsuminen kylään syömään Olisi mies-/naisystävä Lemmikkieläimet Muistot elämän varrelta Ikäihmisten kuvauksia Hyvä arki -keskusteluissa KÄKÄTE-hankkeessa 2010 Toimijuus, osallisuus, hyvinvointia tukeva ympäristö

4

5 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma 2012-2017
Ikäihmisten (60 +) hyvän arjen puolesta Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa 14 järjestöjen osahanketta aloitti v. 2013 RAY-avustusta myönnettiin euroa Järjestöt voivat hakea ohjelmaan vielä vuosina 2013 ja 2014

6 Eloisa ikä -ohjelman tavoitteet
Luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle Kehittää paikallisia yhteistyömalleja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen ongelmia kohdanneiden auttamiseen Vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi

7 Eloisa ikä -ohjelma

8 Eloisa ikä –ohjelmatyön tarkoitus
Iso joukko erilaisia järjestöjä saman aiheen ympärillä Laaja-alaiset vaikutukset Edellytyksenä järjestöjen yhteistyö keskinäinen oppiminen tiedon ja osaamisen jakaminen Sidosryhmätyö

9 VTKL:n koordinaation tuki osahankkeille
Ohjaus, neuvonta ohjelmassa mukana oleville osahankkeille Järjestöjen keskinäinen verkostoiminen Hankeverkoston yhteiset seminaarit x 3 /vuosi Teemoittaiset alueelliset koulutukset ja hankkeiden teemoittainen verkostoiminen Hankekohtainen tuki Viestintä Hankeverkoston sisäinen viestintä, verkkosivut Tuki osahankkeiden paikalliseen markkinointiin ja tiedotukseen Positiivinen viestintä ikääntymisestä Tuki seuranta- ja arviointitiedon keräämiseen yhteistyössä Ray:n kanssa Tutkimus siitä, millaisia vaikutuksia ohjelmalla on ikäihmisten arkeen Tuki ikäihmisten hyvää arkea edistävien käytäntöjen juurruttamiseen Sidosryhmätyö

10 Ensimmäiset Eloisa -osahankkeet aloittivat
2013

11 . Utsjoki . Rovaniemi . Oulu . Kauhava . Lapua . Jyväskylä . Parkano
. Savonlinna . Tampere . Hämeenlinna . Lahti . Turku . Helsinki

12 Eloisa ikä -ohjelma tukee ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä
Kannustetaan ikäihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään Käytetään taide-, kulttuuritoiminnan ja sukupolvityön keinoja Vertais-, vapaaehtois- ja kansalais- toimintaa Etsivää ja osallistavaa seniorityötä ammattilaisten palveluohjauksen ja kansalaistoiminnan avulla Tukihenkilötoimintaa vaikeissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille Ikäihminen asiantuntija, kehittäjä, kouluttaja, vaikuttaja, arvioija, tiedottaja Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys, Aijjoos II –hanke Tampereen Kaupunkilähetys, Likioma –hanke Turun Kaupunkilähetys, Ikätuki –hanke Suomen Setlementtiliitto, Yhdessä mukana –hanke Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Seniori Vamos

13 Eloisa ikä -ohjelma osallistuu kansallisen muistiohjelman toimeenpanoon
Ennalta ehkäistään muistisairauksia kulttuurisin keinoin Tuetaan muistisairauteen sairastuneiden ikäihmisten omia voimavaroja Huomioidaan kulttuuriset voimavarat (saamenkieliset ja viittomakieliset) Kehitetään vuorovaikutusta tukevia välineitä ja menetelmiä läheisille ja ammattilaisille Tuetaan omaishoitajaa vahvistamalla muistisairaan läheisverkostoa Madalletaan kynnystä ryhtyä vapaaehtoiseksi muistisairaalle SámiSoster, Muihttohallat-hanke, saamelaiset muistisairaat Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Vielä virtaa –hanke Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Kulttuurista muistoja –hanke Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, LÄHDE –hanke Kuurojen Palvelusäätiö, Memo-ohjelma, viittomakieliset muistisairaat

14 Eloisa ikä -ohjelma vahvistaa ikäihmisten mielen hyvinvointia
Kootaan ja kehitetään työkaluja ja monimuotoisia menetelmiä mielen hyvinvointiin Huomio kohdistuu ikäihmisten omiin mielenterveystaitoihin, pätevyyteen, osaamiseen ja vahvuuksiin Elämän konkari –kirjoituskilpailu yli 60- vuotiaiden elämäntaidoista, muutosten kohtaamisesta ja vastoinkäymisten kanssa pärjäämisestä Suomen Mielenterveysseura, Mirakle-hanke, mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville

15 Eloisa ikä -ohjelma vahvistaa ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvointia
Kohtaamispaikka ikääntyneille Suomeen muuttaneille naisille Yhteistä tekemistä, jaetaan iloja ja suruja, kokemuksia eri kansallisuuksien kesken, etsitään yhdistäviä asioita ei erottavia Terveyden edistämistä Etsivää työtä Kantasuomalaisten ja uussuomalaisten positiivista ja uteliasta kohtaamista Vertaistuellista ryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea DaisyEläkeläiset ry, Muistojen koti –hanke Kantti ry, JADE-hanke

16 Eloisa ikä -ohjelma tekee ikäihmisten moninaisuuden näkyväksi
Tietoa ja materiaaleja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien huomioon ottamiseksi palveluissa Koulutusta vanhusalan toimijoille Seta ry, Yhdenvertainen vanhuus -hanke

17 Paikallinen yhteistyö

18 Vanhuspalvelulaki velvoittaa yhteistyöhön ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi
…kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa Kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä e.m. tahojen kanssa. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhuspalvelulaki voimaan heinäkuussa 2013

19 Yhteistyö hyödyttää kaikkia
Resurssipula Voimavaroja yhdistämällä lisätään ikäihmisten hyvinvointia Suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan, kehitetään yhdessä Ikäihmiset Järjestöt Kunnan toimialat Seurakunnat Yritykset Oppilaitokset

20 Kunta - Järjestö -yhteistyö
Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen Palvelukampuksen ennakoivat palvelut tarjoavat rakenteen paikalliselle yhteistyölle Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Ikäihmisten neuvontapalvelut (fyysinen paikka ja verkkoneuvonta) Kaste-ohjelma Kansallinen muistiohjelma

21 Tietoa järjestöjen toimivista menetelmistä
Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhteenveto järjestöille suunnatusta kyselystä Heinola & Helo

22 Ikäihmisten hyvinvointia ja osallistumista edistävä järjestöjen toiminta on monipuolista
Kohdentuu suurelle joukolle – Toiminnoista olemassa tutkimusnäyttöä, hyvän käytännön kuvauksia ja oppaita Lisää kehitetään Eloisa ikä -ohjelmassa Toimintaa omatoimiseen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon Varhaista tukea Osaamista erityisryhmien tarpeisiin

23 Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja mielenterveyden parantamiseksi (1/3)
Ikääntyvien kognitiivista toimintakykyä vahvistava valmennusohjelma laajoille väestöryhmille (MuistaPääasia). Miina Sillanpään säätiö Rolig ym. 2011: Muista Pääasia – Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Muistisairaan ja hänen hoitajansa/omaisensa tai vapaaehtoistyöntekijän vuorovaikutusta ja elämänlaatua edistävä toimintamalli, joka on kehitetty hoitolaitoksiin ja koteihin. (Muistaakseni laulan) Miina Sillanpään säätiö Särkämö ym. 2011: Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa

24 Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja mielenterveyden parantamiseksi (2/3)
Tavoitteellisen psykososiaalisen ryhmätoiminnan malli ja koulutus (Ystäväpiiri). Yksinäisyydestä kärsiville tarkoitettu ryhmä toteutetaan psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen periaattein, jossa tavoitteellisuus, asiakaslähtöisyys ja voimaantuminen ovat keskeisiä. Vanhustyön keskusliitto Pitkälä ym. 2005: Ikääntyneiden yksinäisyys. Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 11. Vanhustyön keskusliitto

25 Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja mielenterveyden parantamiseksi (3/3)
Ammattilaisten ohjaama terapeuttinen ryhmäkeskustelu (Senioripysäkki), joka tutkitusti vähentää ikäihmisten jatkoavun tarvetta. Toiminta on mallinnettu. Järjestön terapeutit kouluttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka toteuttavat ryhmäkeskusteluja osana omaa työtään. HelsinkiMissio Pitkälä ym. 2005: Ikääntyneiden yksinäisyys. Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 11. Vanhustyön keskusliitto Räätälöity hoidon malli ikäihmisten masennukseen ja ammattilaisten koulutukseen (MielenMuutos) Vanhustyön keskusliitto Saarenheimo & Pietilä 2011: MielenMuutos –tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. MielenMuutos masennuksen hoidossa.

26 Eloisa ikä -ohjelma Tuo esille ikääntymisen monimuotoisuutta
Yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja Kehittää menetelmiä osallisuuden vahvistamiseksi Osallisuus kuuluu kaikille Tuo esille järjestöjen monimuotoista toimintaa Kehittää yhteistyömalleja järjestöjen, kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kesken Viestii ikääntymisestä positiivisesti Ikä tuo mukanaan tietoa, taitoa ja kokemusta

27 Yhteystiedot Vanhustyön keskusliiton koordinaatiotiimi
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Viestintäkoordinaattori Tiina Hailla Tutkija Minna Pietilä RAY Kehittämispäällikkö Elina Varjonen

28 Kiitos!


Lataa ppt "Eloisa ikä – vuosista viis Ikäihmishankkeiden yhteistyö Hankefoorumi 7"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google