Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työllisyysportti – työväline työllisyydenhoidon toimijoille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työllisyysportti – työväline työllisyydenhoidon toimijoille"— Esityksen transkriptio:

1 Työllisyysportti – työväline työllisyydenhoidon toimijoille
Työllisyysfoorumi Työllisyysfoorumi

2 Esityksen rakenne: TYÖLLISYYSPORTIN TAUSTAA Työn Tiet –projekti
Valtavirta-projekti TYÖLLISYYSPORTIN ESITTELY Työllisyysfoorumi

3 TYÖLLISYYSPORTI TAUSTAA:
Työn Tiet –projekti Toiminta-alue: Tampereen seutukunta aika: – Equal-yhteisöaloitehanke Työllisyysfoorumi

4 Työn Tiet –projektin osaprojektit
MASTO SAMALLA AALTOPITUUDELLA TIETOLUUKKU Työllisyysfoorumi

5 Työn Tiet –projektin tavoitteista ja tuloksista
Tavoitteet jakaantuivat asiakas-, toimintamalli- ja seutukunnallisen toimijayhteistyön kehittämisen tasolle pääpaino laadullisissa tuloksissa Työllisyysfoorumi

6 Työn Tiet –projektin hyviä kokemuksia mm:
maahanmuuttajien palvelusta, jossa kielikoulutus, työharjoittelu ja uraohjaus rinnakkaisina, yhtäaikaisina palveluina (Masto) Työvalmennuksen ja palveluohjauksen kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä (Samalla aaltopituudella) Työttömien yhdistysten tai työpajojen yhteydessä saatavasta matalan kynnyksen neuvontapalvelusta työllistymisen esteiden poistamiseksi (Tietoluukku) Työllisyysfoorumi

7 …lisäksi: Työllisyydenhoidon toimija yhteistyö kehittyi Tampereen seutukunnalla. Tähän vaikutti mm. hankeen seutukunnallisuus – laaja yhteistyöverkosto oppiva osallisuus: projektin oma teematyö, työllisyysfoorumit ja verkostokulutus Työllisyysfoorumi

8 Projektin teematyöryhmissä mm
Projektin teematyöryhmissä mm. käsiteltiin työllistymisen prosessia ja työmarkkinakynnyksen ylittämisen esteitä sekä kuvattiin palveluprosesseja ja työmenetelmiä käsiteltiin ja opittiin eri yhteistyötahojen rooleista ja vastuista työllisyydenhoidossa Työllisyysfoorumi

9 Valtavirta-projekti Tampereen seutukunnan työllisyyspalvelujen kehityshanke
Equal-yhteisöaloitehanke (toiminto 3) Työn Tiet –tulosten valtavirtaistamista varten Toiminta-alue: Tampereen seutukunta Kehittämiskumppanuussopimus Aika: – Työllisyysfoorumi

10 Kehitysryhmä (yht.34 jäsentä)
Kehitysryhmä muodostuu pääsääntöisesti asiakastyöstä vastaavista: Työvoiman palvelukeskus Tampereen kaupunki (kuntouttava työtoiminta, sosiaalitoimi, henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Tampereen ammattiopisto) Tampere-Pirkkalan työvoimatoimisto Pirkkalan kunta Ylöjärvi kaupunki + työvoimatoimisto Nokia kaupunki + työvoimatoimisto Lempäälä kunta + työvoimatoimisto Vesilahti kunta Kangasala kunta + työvoimatoimisto Etappi ja Osuma-projekti Silta-Valmennusyhdistys ry YST ry/MONET-palvelut Työllisyysfoorumi

11 Miksi? Tiedon puute olemassa olevista työllisyyspalveluista
Palveluprosessien läpinäkyvyys Työmenetelmien ja –välineiden kehittäminen Yhteistoimintaa edesauttavat käytännöt Suunnitelmiin perustuvien palveluiden toteuttaminen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi Eri toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttäminen Työllisyysfoorumi

12 Tavoitteet: Työllisyyspalvelujen Palveluprosessien kuvaus koostaminen
palveluverkoksi ja internetissä toimivaksi portaaliksi Palveluprosessien kuvaus ja niiden kehittäminen yhteistyössä Työmenetelmien ja –välineiden vertaisvertailu ja yhteinen kehittäminen Palvelujen ja palveluprosessien laadun kehittäminen – laatukriteerit ja arvioinnin menetelmät Työllisyysfoorumi

13 Tulokset Työllisyysportti INTERNET EXTRANET Työllisyyspalvelut
Tukipalvelut Koulutus Ajankohtaista Yhteystietoja Linkkejä EXTRANET Palveluprosessi kuvaukset Työmenetelmiä ja –välineitä - Laatukriteerit Työllisyysfoorumi

14 Hyöty Palvelujen kirjon jäsentynyt ja ajantasainen informaatio
Mahdollistaa palveluprosessien kehitystyön yhteistyönä ja Kokoaa hyviä käytäntöjä ja jatko kehittää niitä Edistää toimijoiden välistä vuorovaikutusta Lisää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta Työllisyysfoorumi

15 Kehitysryhmän kokoontumiset (6) Palveluprosessikuvaukset
Työllisyysportin sisällön kokoaminen ja samalla tiedottaminen kohderyhmille Kehitysryhmän kokoontumiset (6) Palveluprosessikuvaukset Laadunarvioinnin menetelmät ja laatukriteerit Työmenetelmien ja -välineiden kehittäminen Työllisyysfoorumi

16 Aikataulu Extranet-osion tekninen toteutus marraskuussa 2005
Työllisyysportti sivusto internettiin helmikuussa 2006 Työllisyysfoorumi huhtikuu 2006: Valtavirta-projektin tulokset ja arviointi Projekti päättyy Työllisyysportin ylläpito projektin päättymisen jälkeen Työvoiman palvelukeskukseen Työllisyysfoorumi


Lataa ppt "Työllisyysportti – työväline työllisyydenhoidon toimijoille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google