Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 1 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 1 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli."— Esityksen transkriptio:

1 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 1 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli

2 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 2 Projektin kuvaus •Joensuun Equal-hankkeessa kehitetään aktivoivan ja sosiaalisen työllistämisen malli •Mallissa järjestöt, viranomaiset, yritykset ja tutkimus- ja koulutuslaitokset luovat yhteistoiminnassa sekä kansainvälisen yhteistyön avulla heikossa työmarkkina-asemassa oleville uudenlaisia tukimuotoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. •Joensuu-keskisen hankkeen toiminta-alue ulottuu yli hallinnollisten kunta-, maakunta- ja jopa valtion rajojen toimijakonsortioiden toiminta-alueesta riippuen.

3 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 3 Toimijat •Hanke toimii sateenvarjomallina, jossa Joensuun kaupunki toimii välittäjäorganisaation tapaan hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina sekä osin varsinaisten toimintojen toteuttajana •Hakemusvaiheessa mukana on neljä kehittämiskumppania (DP= Development Partnership): 1. Joensuun kaupunki 2. Joensuun yliopisto 3. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja 4.Joensuun Työvoimatoimisto. •valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on lisäksi ollut mukana yhteensä 13 erilaista toimijaa (julkisyhteisöä, yhdistystä ja säätiötä), jotka tulevat mukaan hankkeen käynnistyessä nk. kumppanuussopimuksin. •käynnistysvaiheessa hankitaan kansainvälinen DP (tai useita) jostakin muusta EU-maasta

4 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 4

5 5 Kohderyhmät Vaikeimmin syrjäytyneet tai herkimmässä syrjäytymisvaarassa olevat: •Nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat ja koulukeskeyttäjät, sekä moniongelmaiset nuoret •Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat •Pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät •Työmarkkinoilta syrjäytyneet päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä vapautuvat vangit •Vajaakuntoiset ja vammaiset, sekä heidän omaisensa ja •Naiset, joilla on vaikeuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa

6 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 6 Aktivoivan ja sosiaalisen työllistämisen malli syntyy kehittämällä: •virallisen ja epävirallisen työn soveltamista yksilöllisesti. •epävirallisen työn muotojen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä niin, että se luo edellytykset uudentyyppisen sosiaalisen talouden kehittymiselle. •sosiaalisen tuen muotoja ja palveluja yksilön osallistamisen ja voimavarojen lisäämiseksi Virallinen työ: •Yrittäjyys •Palkkatyö •Tuettu työ kotitaloudessa Epävirallinen työ: •Työttömyysturvalla tehty työ •Vapaaehtoistyö •Hoivatyö

7 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 7 Tavoitteena on: •Luotavan mallin valtavirtaistaminen ja osaamisen kehittäminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla •Työelämään vaikuttaminen innovatiivisilla työn muotojen yhdistämisellä ja asennekasvatuksella. •Uusien arjen tukimuotojen aktivoiminen kohderyhmiä valtaistamalla ja elämänhallintaa kohentamalla.

8 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 8 Joensuun seudun Equal:n tavoitteet ja keinot

9 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 9 Toimenpiteet •Asukastupatoiminnan ja muiden matalan kynnyksen toimintapisteiden tukeminen •Kohderyhmittäin suunnatut palvelukokonaisuudet •Päihde- ja sosiaalinen kuntoutus sekä työkykyarvioinnit •Voimavaraistaminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla •edellä mainittujen kytkeminen synergiaan normaalien työvoimapoliittisten toimenpiteiden kanssa.

10 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 10 Arvioidut tulokset ja vaikutukset Tulokset: •Projektiin osallistuneiden työelämän valmiudet ja osallisuus lisääntyvät. •Erilaiset työnmuodot tulevat rinnakkaisiksi vaihtoehdoiksi työmarkkinoilla. •Uudet palvelumallit parantavat kohderyhmien työmarkkinoille integroitumista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. •Eri toimijoiden horisontaalinen yhteistoiminta laajenee. •Kansainväliset kokemukset auttavat aktivoivan ja sosiaalisen työllistämisen mallin kontekstualisointia ja siten valtavirtaistamista Vaikutukset: •Aktivoivan ja sosiaalisen työllistämisen mallin mukainen yhteistoimintaa vakiintuu osaksi työvoimapolitiikkaa. •Heikossa työmarkkina-asemassa olevien valmiudet työelämään integroitumiselle kasvavat, jolloin työmarkkinoiden tasa-arvo lisääntyy


Lataa ppt "Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli 1 Joensuu EQUAL Aktivoivan ja sosiaalisen työllistymisen malli."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google