Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIRTA-Opintotietopalvelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIRTA-Opintotietopalvelu"— Esityksen transkriptio:

1 VIRTA-Opintotietopalvelu

2 VIRTA-Opintotietopalvelu - csc.fi/virta
RAKETTI-VIRTA hankkeessa luotiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Tietovaranto sisältää kopiot korkeakoulujen opintorekistereistä soveltuvin osin (tarkempi tietosisältö määriteltynä VIRTA-wikisivustoilla) Tietovarannolla ei ole julkista rajapintaa tai käyttöliittymää Tietovarantoa ylläpitää CSC ja korkeakoulut vastaavat tietosisällön oikeellisuudesta

3 Tietosisältö juuri nyt
38 korkeakoulua päivittää tietosisältöjään jatkuvasti ~20 korkeakoulua siirtää tiedot päivittäin (paikallisesta ratkaisusta riippuen ajantasaista tai ~vuorokauden vanhaa tietoa) Minimivaade on tietosisällön päivitys kerran kuussa, ei täyty kaikkien koulujen osalta Olennaisilta osin tietosisältöä vähintään vuodesta 2005 asti

4 KSHJ I-vaiheen käyttö Opetushallitus sai juuri ennen syksyn yhteishaun alkamista järjestelmänsä kuntoon Lukupalvelimet vastanneet pyyntöihin henkilötunnusten pohjalta muutaman päivittäisen haun tahdilla, on epävarmaa onko kyse aidoista tiedonhauista opintopolku-palvelua varten vaiko OPH:n omasta testaamisesta (10.9 status) Lukupalvelinten avaaminen OPH:lle dokumentoitu sisäiseen rekisteriin

5 Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu
Kesällä korkeakouluille tiedotetun mukaisesti, tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruut tehdään yliopistojen osalta täysin tietovarannosta Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruissa CSC toimittaa kouluille tietovarannosta poimitun datan jonka täydentämisestä ja TK:lle toimittamisesta vastaa koulu Kesän ja syksyn mittaan tiedonkeruupoimintoja ja määritelmiä on testattu ja täsmennetty yhteistyössä tilastokeskuksen (Anna Loukkola) kanssa AMK-data poimitaan 1.10, yliopistodata korkeakoulujen toiveitten perusteella Leikkausajankohtana 20.9

6 Lähitulevaisuuden askelmerkkejä tiedonkeruissa
Syyskuu 2014 Opintopolku kysyy VIRRASTA tutkintotietoja yhteishaussa Lokakuu 2014 OKM:n tiedonkeruu opiskeluoikeuksien määrästä Tammikuu 2015 TK:n tutkintotiedonkeruu AMK:t ja YO:t Kevät 2015 OILI kommunikoi VIRRAN kanssa yhteishaussa Lokakuu 2014 Tilastokeskus toteuttaa tiedonkeruut: Yliopistojen opiskelijatiedonkeruu AMK:n opiskelijatiedonkeruu (sov. osin) Maaliskuu 2015 TK:n erillisten opettajan opintojen tiedonkeruu Loppuvuosi 2014 TK:n credit mobility l. kv. Liikkuvuustieto (työn alla) 2015 eteenpäin opiskelutiedonkeruut pääasiassa VIRRAN kautta

7 Opettajatiedonkeruu Luonnos määrittelyistä viimeistelty 15.9
Esitetty KOTA-seminaarissa 2015 maaliskuu: Vuoden 2014 tiedoista kerättäisiin opettajatietoja Tietovarannon alkuperäisen tietosisällön määrittelyn perusteella ja Tietovarannon laajennettavan tietosisällön perusteella 2015 Tiedoista : Luokanopettajalta vaadittavat opetettavien aineiden monialaiset opinnot, aineen opettajan opetettavat aineet 2015 alkaen systemaattisesti eli vanhoja tietoja ei kaiveltaisi

8 OKM:n opiskeluoikeuden tiedonkeruu
Määritelty syyskuussa yhdessä OKM:n kanssa Poimitaan opiskeluoikeuksien määrä/opiskelija korkeakoululaitoksen tasolla, alakohtaisesti ja koulukohtaisesti Jaottelu, opiskelijat joilla on 1,2,3, 4 tai enemmän opiskeluoikeuksia Henkilötunnuksettomat jäävät poiminnan ulkopuolelle Ehdotuksena toimituksesta: Lisätään raportti powerpivot-muodossa Vipusen portaaliin

9 OKM:n opintopistetiedonkeruu
Tietovarannosta 2015 Korvaa suorien tiedonkeruitten opintopistetiedonkeruut Määrittelyt ja päättelysäännöt sovittu syyskuussa yhdessä OKM:n ja korkeakoulujen edustajien kanssa Testataan vertaamalla Vipusesta löytyvään tietosisältöön vuosien 2012 ja 2013 osalta

10 VIRTA-OILI-yhteispeli
Tietovarannon ylläpito keräsi korkeakoulukentältä luvan välittää tietovarannon tietoja opiskelijaksi ilmoittautumispalveluun, luvat dokumentoitu mm. wikiin Rajapinta-dokumentaatio toimitettu, testaus vielä aloittamatta OILI:n suunnalta Pyrkimyksenä on että syksyn ilmoittautumisten yhteydessä OILI noutaa opiskelijan yksilöllisen tunnisteen pohjalta kaikki lukukausi-ilmoittautumistiedot tietovarannosta Tältä pohjalta päätellään onko opiskelijalla voimassaolevia muita ilmoittautumisia kyseisessä korkeakoulussa

11 KSHJ II-vaiheen mukana tulevat tarpeet
Siirto-opiskelijoitten läsnäololukukausien määrän laskeminen tietovarannon tietojen pohjalta (vaatii muutoksen tietomalliin) Tietovarantoa käytetään opiskelijan perustietojen täydentämiseen opintopolussa ja suoritustietojen noutamiseen siirto-hakemusta varten Siirto-hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan onko syntynyt uusia suorituksia huomioitavaksi siirron hyväksymisen kannalta Hakijamaksun toteutuksen kannalta tietovarannon tietoja käytetään tarkistamaan onko hakija velvollinen maksamaan maksun (kriteeristö vahvistamatta)

12 3.2 Korkeakoulujen tietosisällön tilanne ja mahdolliset toimenpiteet

13 Tietosisällön laadun parantaminen
Ylläpidon toimesta on kehitetty liikennevalo-järjestelmä jolla ohjataan tiedon laadun parantamista ja varmennetaan laadun pysyvyys Puutteita luokitellaan kriittisiin (vaadittuja tiedonkeruitten tai tiedon tarvitsijoitten kannalta) ja suositeltaviin (päättelyitten, jatkokäytön yms. kannalta tärkeitä) Vähintään kerran kuukaudessa päivittyvä julkinen listaus

14 Vertailuna tilanne kesäkuun puolivälissä
Ja syyskuun alussa, muutoksen määrä ei pistä silmään

15 6.1 Tietovarannon laajentaminen

16 Tietovarannon laajentaminen
Jakautuu kahteen linjaan: Uusien tietovarantojen pystytys Nykyisen tietovarannon tietosisällön laajentaminen Uusia tietovarantoja (ts. mahdollisesti omat rajapinnat, omat palvelimet ja tietokannat): VIRTA-Julkaisutiedot Tietosisällön laajennuksia: kv. liikkuvuustiedot, opettajanpätevyydet (esiteltynä jo aiemmin)

17 VIRTA-julkaisutiedot
Linjattu CSC:n sopimukseen vuodelle 2015 alkavaksi työksi Pyrkimyksenä rakentaa julkaisutietovaranto opintotietojen tietovarannon malliin Julkaisutietojen suorat tiedonkeruut voidaan korvata automaattisesti päivittyvällä julkaisutietovarannolla Teknisenä alustana valmis 2015 aikana, oletettavaa on että osa kouluista on valmiimpia kuin toiset joten toimintaa voidaan pilotoida ”lennossa” Ensimmäisenä tehtävänä kuvata tietomalli tarvittaville tiedoille

18 VIRTA-JULKAISU-tietomalli
Alustavasti astetta yksinkertaisempi kuin VIRRASSA, käytetään pohjana nykyistä suorien tiedonkeruitten skeemaa lisäyksin Sitominen JUFO-luokituksiin, vastuu kouluille täydentää luokitukset VAI rakennetaan yhteys julkaisufoorumin tietokantaan ORCID-tyylinen tutkijan identifiointikeino otettava käyttöön, Hetu täysin riittämätön identifioimaan ulkomaalaisia tutkijoita

19 Kansainvälisen liikkuvuuden tiedot
Palaveri OKM, TK, OPH, CIMO-akselilla pidetty, suuntaviivat kehitystarpeille vedetty Tavoitteena ns. credit mobility ja degree mobility-tiedon saaminen suoraan tietovarannosta Pikatestauksena on mahdollista tutkia 3kk liikkuvuusjaksojen määrää kv. vaihdossa suoritettujen opintopisteitten perusteella, >15 op kv. vaihtoa=3 tai enemmän kuukautta vaihdossa (’quick and dirty’) Tarkemman ja luotettavamman tiedon kerääminen vaatii muutoksia ja lisäyksiä Virran tietosisältöön

20 Tietovarannon tietosisällön lisäykset
Ehdotus esitetty kokouksessa 2.9 Kolme vaihtoehtoa toimintalinjoiksi: Laajennetaan ja tarkennetaan opiskeluoikeustietoja Laajennetaan opiskelijan tietoja (pohjakoulutusmaa) =Degree mobility-tiedonkeruu Luodaan uusi luokka ”liikkuvuusjakso” tietosisältöineen Tarvittavat lisäykset tietomalliin yksinkertaisia, tietojen saaminen korkeakoulujen omista rekistereistä epävarmaa, tarvitaan kommunikaatiota koulujen kv. vaihtoa hoitavien tahojen ja opintorekisterien/virta-yhteyshenkilöitten välille

21 Toteutussuunnitelma vuodelle 2014
Esitys tietosisällön laajennuksista KOTA-seminaarissa Määritellään laajennukset yhdessä CSC:n META-ryhmän kanssa ja kommunikoidaan korkeakoulusektorille CSC lisää tarvittavat kentät VIRRAN tietosisältöön Pilotoidaan ”quick and dirty” poimintaa Lisätään uudet tiedot liikennevalo-valvontaan Testataan tiedonkeruita yhdessä TK:n kanssa kun riittävä tietosisältö on VIRRASSA

22 Laajempi kuva 2014 VIRTA sisältää tarvittavat kentät
2014 luodaan tarvittavat tietomallit ja ratkaisuehdotelmat tietojen saamiseksi VIRTAAN 2015 avustetaan korkeakouluja tietojen lisäämiseksi VIRTAAN 2016 Tiedonkeruut VIRRASTA


Lataa ppt "VIRTA-Opintotietopalvelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google