Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tilannekatsaus / VIRTA-Opintotietopalvelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tilannekatsaus / VIRTA-Opintotietopalvelu"— Esityksen transkriptio:

1 Tilannekatsaus 1.12.2014 / VIRTA-Opintotietopalvelu

2 Yleistilanne VIRTA käytössä OPH:n suuntaan jatkuvasti, n. päivän mittainen käyttökatko palvelinpäivitysten aiheuttamien kuormaongelmien takia OPH:n tietojen hakumetodi ja Virran lukurajapinta vaativat kehitystä ja tarkempaa kommunikaatiota kevään yhteishaun sujuvuuden varmistamiseksi. OILI tuotannossa onnistuneesti alkaen OAMK:n oman järjestelmän päivitykset estivät OAMK:ia päivittämästä Virta-tietosisältöä marraskuun alussa, muut koulut noudattaneet asetuskirjeen määritelmiä tietojen päivittämisestä Ylläpito ja siihen liittyvät tehtävät (ml. tiedonkeruut) kuluttaa CSC:n resursseja n. 40 htp/kk

3 Tiedonluovutukset VIRRASTA 28.11
OPETUSHALLITUS TILASTOKESKUS OILI AA ARCADA AYO CENTRIA DIAK HAAGAHEL HAMK HUMAK HY ISY JAMK JY KAMK KARELIA KYAMK LAMK LAPINAMK LAUREA LAY LTY MAMK METROPOL NOVIA OAMK OY SAIMAA SAMK SAVONIA SEAMK SHH TAIY TAMK TAY TTY TUAMK TY VAMK VY VALVIRA

4 Tiedonkeruut Tilastokeskuksen tiedonkeruut: opiskelijatiedonkeruu (YO) toteutettu tietovarannon kautta CSC tuottaa ennakkotiedon yliopistojen opiskelijatiedoista OKM:lle, TK tuottaa vielä 2014 AMK-ennakon, päivämäärä riippuu TK:n aikatauluista korjausten toimittamiseksi korkeakouluille OKM suorat tiedonkeruut: Opintopisteet VIRRASTA , pl. harjoittelukoulujen pisteitä yliopistoilta Opiskeluoikeustiedonkeruiden lisäksi opiskelijoiden muissa korkeakouluissa suorittamat tutkinnot => PowerPivot raportit julkaistaan Vipusessa viim. joulukuussa. Havaittu ongelma Virrasta löytyvien tutkintomäärien ja korkeakoulujen ilmoittamien määrien välillä, tarkemmin myöh.

5 Luonnosversio

6 Luonnosversio: HUOM! Tutkinnot&O-oikeudet jonkun toisen Korkeakoulun myöntämiä

7 Tulevia uudistuksia VIRTA tietosisällön laajennus, mm. sarakemuutokset TK-tiedonkeruita varten (tiedostomuoto -> CSV), kv-opintojen liikkuvuusjaksot, opettajan pätevyystiedot POLAMKin kanssa neuvoteltu VIRTA-tietointegraatiosta; haasteena tietoturva, mm. peitetehtävissä olevien henkilöiden tietojen salassa pysyminen VIRTA-Valvira tiedonluovutuslupa korkeakouluilta marraskuun loppuun mennessä, Valvira osallistuu yhteyshenkilökokoukseen 15.12

8 Tulevaisuuden kehityspolkuja
Kv-liikkuvuustiedot: Antti esittää myöhemmin. KSHJ II-vaiheen tarpeet; siirto-opiskelijoiden läsnäololukukausien laskeminen (hakijamaksu ilmeisesti ei toteudu), virta-skeemaa olisi mahdollisesti tarve täsmentää tulevaisuudessa=syksyn KOTA-seminaari (samalla muuttaa tarvittaessa OM-muuttujan määrittelyä) KELA-tiedonsiirrot mahdollisia tulevaisuudessa: Tammikuu 2015 läsnäolotieto aloittavilta (amk) mahdollinen pilotti Kelalle, Anne-Maj tarkemmin

9 Tietosisällön laadun validointitaulukko 28.11.
Ei lainkaan puutteita Lieviä puutteita Merkittävästi puutteita Musta lista ARCADA, HAAGA-HELIA, HAMK, HUMAK, KARELIA, KYAMK, LAMK, LAPIN AMK, LAUREA, METROPOLIA,OY, SAMK SEAMK, TAMK, TUAMK, TYVAMK, VY AYO, CENTRIA, DIAK, HY, UEF, JAMK, JY, KAMK LAY, LTY, MAMK,, NOVIA, OAMK, SAIMAA, SAVONIA, SHH, TAIY, TAY, JY, AA, TTY

10 Tietosisällön laadun parantaminen
Opintopistevertailu Vipusen tietoihin lopetettu 24.11, siirrytään opintopistekertymäanalyysiin missä verrataan Virrasta löytyvää kertymää edellisten vuosien tilanteeseen Jatkossa otetaan huomioon aiempien vuosien kertymäfunktio (ts. pisteitten kertymä kalenterivuoden aikana) 2015: Tuotetaan tietoa kuukausi/viikkotason opintopistekertymästä esim. suoraan Vipuseen, tämä palvelee myös korkeakoulujen BI-tarpeita Tutkintosuoritusten opintosuorituksiin liittäminen puutteeksi

11

12 Tutkintotiedot VIRRASSA
Korkeakouluilta pyydettiin toimittamaan henkilötunnukselliset tutkintomäärät kutakin vuotta kohti rekisterin alkuun asti Tutkintomäärät poimittu samoilla kriteereillä Virrasta Nyt ~20 koulua toimittanut tietonsa Määrät eroavat niin kokonaisuuden kuin lähivuosien osalta

13 Tutkintomääristä KK:t vs. VIRTA
19/38 korkeakoulua analysoitu Keskimäärin 2% enemmän tutkintoja Virrassa kuin KK:jen omissa järjestelmissä AMK:t 4,6% enemmän YO:t 4,3% vähemmän tutkintoja Virrassa Hajonta: - OAMK 5764 tutkintoa Virrassa joita ei ole KK:n omassa järjestelmässä (käytännössä tutkinnoiksi ilmoitettu erikoistumisopintoja yms.) – SAMK 2776 tutkintoa KK:n järjestelmissä joita ei löydy Virrasta ”Huiput”: OY 0,2% (123kpl), SAVONIA 0,3% (68) Tarkempi analyysi vielä käynnissä KK:jen toimittaessa dataa

14 Muita laatukysymyksiä
Jos CSC tuottaa vastaisuudessakin ennakkotiedot TK:n opiskelijatiedonkeruusta, ehdotetaan että ennakko-tiedosto poimitaan talteen samalla kertaa kun varsinainen TK-materiaali. Tällä vältetään ongelmat tietojen muuttumisessa jos muutoksia ei kirjata oikein järjestelmiin (esim. poiminta-ajalle osuvat hyväksiluvut kirjataan suorituksen ajankohdalla, ei hyväksiluvun) Laadunparantamisessa viranomaistiedonkeruun asiantuntijaryhmä näki parhaana ratkaisuna jo käytössä olevien TK-poiminta (yms.) tiedostojen käyttöä koulujen sisäisessä laadunparantamisessa


Lataa ppt "Tilannekatsaus / VIRTA-Opintotietopalvelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google