Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIRTA-Opintotietopalvelu. 2 VIRTA-Opintotietopalvelu - csc.fi/virta RAKETTI-VIRTA hankkeessa 2012-2014 luotiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIRTA-Opintotietopalvelu. 2 VIRTA-Opintotietopalvelu - csc.fi/virta RAKETTI-VIRTA hankkeessa 2012-2014 luotiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto."— Esityksen transkriptio:

1 VIRTA-Opintotietopalvelu

2 2 VIRTA-Opintotietopalvelu - csc.fi/virta RAKETTI-VIRTA hankkeessa 2012-2014 luotiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Tietovaranto sisältää kopiot korkeakoulujen opintorekistereistä soveltuvin osin (tarkempi tietosisältö määriteltynä VIRTA-wikisivustoilla) Tietovarannolla ei ole julkista rajapintaa tai käyttöliittymää Tietovarantoa ylläpitää CSC ja korkeakoulut vastaavat tietosisällön oikeellisuudesta

3 Tietosisältö juuri nyt 38 korkeakoulua päivittää tietosisältöjään jatkuvasti, POLAMK:lla vierailu 22.10, HpÅ mahdollisesti 16.10, MPKK odottaa Pääesikunnan päätöksiä ~20 korkeakoulua siirtää tiedot päivittäin (paikallisesta ratkaisusta riippuen ajantasaista tai ~vuorokauden vanhaa tietoa) Minimivaade on tietosisällön päivitys kerran kuussa, ei täyty kaikkien koulujen osalta Olennaisilta osin tietosisältöä vähintään vuodesta 2005 asti 3

4 Lataukset VIRTAAN elokuussa 4 Tavoitetaso Sunnuntait

5 KSHJ I-vaiheen käyttö Opetushallitus sai juuri ennen syksyn yhteishaun alkamista järjestelmänsä kuntoon Lukupalvelimet vastaavat OPH:n tekemiin pyyntöihin jatkuvasti, tarkistuksissa katsotaan onko opiskelijalla suoritettu tutkinto tai 2014 opiskeluoikeus jonka perusteella ensikertalaisuus- status määritetään Lukupalvelinten avaaminen OPH:lle dokumentoitu sisäiseen rekisteriin 5

6 Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu Kesällä korkeakouluille tiedotetun mukaisesti, tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruut tehdään yliopistojen osalta täysin tietovarannosta Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruissa CSC toimittaa kouluille tietovarannosta poimitun datan jonka täydentämisestä ja TK:lle toimittamisesta vastaa koulu Kesän ja syksyn mittaan tiedonkeruupoimintoja ja määritelmiä on testattu ja täsmennetty yhteistyössä tilastokeskuksen kanssa AMK-data poimittiin 1.10 ja toimitettiin ammattikorkeakouluille rikastettavaksi tietopuutteitten osalta, yliopistodata korkeakoulujen toiveitten perusteella 17.10 sisällöstä. Leikkausajankohtana 20.9 6

7 Lähitulevaisuuden askelmerkkejä tiedonkeruissa 7 Syyskuu 2014 Opintopolku kysyy VIRRASTA tutkintotietoja yhteishaussa Lokakuu 2014 Tilastokeskus toteuttaa tiedonkeruut: Yliopistojen opiskelijatiedonkeruu AMK:n opiskelijatiedonkeruu (sov. osin) Lokakuu 2014 OKM:n tiedonkeruu opiskeluoikeuksien määrästä Loppuvuosi 2014 ”Credit mobility”- Kv-liikkuvuustiedon pilotointi Tammi-helmikuu 2015 TK:n tutkintotiedonkeruu AMK:t ja YO:t Maaliskuu 2015 TK:n erillisten opettajan opintojen tiedonkeruu Kevät 2015 OILI kommunikoi VIRRAN kanssa yhteishaussa 2015 eteenpäin opiskelutiedonkeruut pääasiassa VIRRAN kautta

8 OKM:n opiskeluoikeuden tiedonkeruu Määritelty syyskuussa yhdessä OKM:n kanssa Poimitaan opiskeluoikeuksien määrä/opiskelija korkeakoululaitoksen tasolla, alakohtaisesti ja koulukohtaisesti Jaottelu, opiskelijat joilla on 1,2,3, 4 tai enemmän opiskeluoikeuksia Henkilötunnuksettomat jäävät poiminnan ulkopuolelle 8

9 OKM:n opintopistetiedonkeruu Tietovarannosta 2015 Korvaa suorien tiedonkeruitten opintopistetiedonkeruut Määrittelyt ja päättelysäännöt sovittu syyskuussa yhdessä OKM:n ja korkeakoulujen edustajien kanssa Testataan vertaamalla Vipusesta löytyvään tietosisältöön vuosien 2012 ja 2013 osalta 9

10 VIRTA-OILI-yhteispeli Tietovarannon ylläpito kerää korkeakoulukentältä lupia välittää tietovarannon tietoja opiskelijaksi ilmoittautumispalveluun, luvat dokumentoitu mm. wikiin Rajapinta-dokumentaatio toimitettu, testaus onnistunut tuotannossa Pyrkimyksenä on että syksyn ilmoittautumisten yhteydessä OILI noutaa opiskelijan yksilöllisen tunnisteen pohjalta kaikki lukukausi-ilmoittautumistiedot tietovarannosta Tältä pohjalta päätellään onko opiskelijalla voimassaolevia muita ilmoittautumisia kyseisessä korkeakoulussa 10

11 Tietosisällön laadun parantaminen Ylläpidon toimesta on kehitetty liikennevalo- järjestelmä jolla ohjataan tiedon laadun parantamista ja varmennetaan laadun pysyvyys Puutteita luokitellaan kriittisiin (vaadittuja tiedonkeruitten tai tiedon tarvitsijoitten kannalta) ja suositeltaviin (päättelyitten, jatkokäytön yms. kannalta tärkeitä) Vähintään kerran kuukaudessa päivittyvä julkinen listaus 11

12 Liikennevalojen mittarit Puutteen tyyppi Opiskelijalla ei ole ollenkaan opiskeluoikeutta, lukukausi-ilmoittautumista tai opintosuoritusta Läsnäolevalla opiskelijalla ei ole virallista suomalaista hetua Opiskeluoikeuden tila ei muodosta eheää aikajaksoa Opiskeluoikeuden opiskeluoikeusjakso ei muodosta eheää aikajaksoa Opiskeluoikeuksien ensisijaisuuksissa päällekkäisyyksiä Opiskeluoikeudelta puuttuu koulutuskoodi yhdeltäkin jaksolta Vuosien määrä joilta on lukukausi-ilmoittautumisia rekisterissä (vaatimus: v2005 alkaen=11) Opintosuoritukselta puuttuu nimi Opintosuoritukselta puuttuu arvosana Opintosuoritukselta puuttuu koulutusala Tutkinto ilman koulutuskoodia Ensisijaisuus puuttuu tutkinto-opiskelijan kuluvan vuoden opiskeluoikeudesta (Yliopistot) Tietovarannon opintopistedatan eroavaisuus (%) vuodelta 2012 Vipusen tietosisältöön Opintosuoritus ilman opinto-oikeutta (AMK:t) Tietovarannon tietojen päivitys OKM:n vaatimalla aikataululla 12

13 Tietosisällön laadun validointitaulukko 26.9 Ei lainkaan puutteita Lieviä puutteitaMerkittävästi puutteita Musta lista KYAMK, SEAMK, LAUREA, TAMK, VAMK, VY AYO, ARCADA, CENTRIA, HAAGA- HELIA, HAMK, HY, UEF, KAMK, KARELIA, LAMK, LAPIN AMK, LAY, LTY, METROPOLIA, NOVIA, OY, SAIMAA, SAVONIA, SHH, TUAMK, SAMK, OAMK AA, DIAK, JAMK, TAY, HUMAK, JY, MAMK, TAIY, TTY, TY 13

14 Miten päästä vihreälle Värikriteeristö pääosin määritetty tiedon tarvitsijoitten tietotarpeitten pohjalta CSC auttaa jatkuvasti korkeakouluja ongelmissa, n. 200 lähetettyä tukipyyntöä tuotantoon siirron jälkeen Lisäksi korkeakoulukohtaisia ”face2face”- sessioita AC:n kautta asiantuntijoittemme kanssa 14

15 Lopuksi – Paha VIRTA-poliisi Viranomaistietovirrat pääosin jo etukäteen suunniteltuja ja tahtotila muutoksiin hyvä Merkittävimmät etenemishaasteet lähinnä teknisiä, uusien järjestelmien rakentaminen VIRTA-integraatiota varten ottaa aikansa Kuitenkin kaiken toiminnan elinehtona on VIRRAN tietosisällön laatu: puuttuva tai virheellinen tietokenttä - > ’systeemi’ pettää käyttäjänsä Tiedon ajantasaisuus myös merkittävää, loppukäyttäjät edellyttävät 24/7-palveluita, viikkojen viive sähköisen palvelun tiedon päivityksessä kestämätöntä 15

16 Hyvä VIRTA-poliisi Virta-testi mahdollistaa nopean järjestelmän testaamisen keneltä tahansa VIRRAN tietosisältö merkittävä, mahdollistaa vielä tarkemmin määrittelemättömiä käyttökohteita Osa kouluista ylläpitää erinomaista tietosisältöä ja esittää tarpeellisia parannusehdotuksia jotka hyödyttävät niin VIRRAN ylläpitoa kuin koko korkeakoulukenttää Yhteismitallisuuden tuloksena saatu kirjavia käytäntöjä yhdenmukaisiksi, muuten olisivat jääneet huomaamatta ja aiheuttaisivat mahdollisesti epäoikeudenmukaisuutta tiedonkeruissa -> rahoituksessa 16


Lataa ppt "VIRTA-Opintotietopalvelu. 2 VIRTA-Opintotietopalvelu - csc.fi/virta RAKETTI-VIRTA hankkeessa 2012-2014 luotiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google