Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa Hannu Puupponen Strateginen kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa Hannu Puupponen Strateginen kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa Hannu Puupponen Strateginen kehittäminen Hannu.puupponen@jyu.fi

2 Esteetön opiskelu Rehtorin päätös 24.6.2014 – astuu voimaan 1.1.2015. – Tieto verkossa www.jyu.fi/esteettomyyswww.jyu.fi/esteettomyys Yhteyshenkilöt – Hannu Puupponen, Strateginen kehittäminen – Tuula Maijanen, Opiskelijapalvelut.

3 Tarve ja tausta Lainsäädäntö (Yv-laki, yliopistolaki, F1-asetus, YKn vammaisten oikeudet, EUn direktiiviesitys) Käytännön kokemukset ja selvitykset (Hitaasti, mutta varmasti? OKM) Uudet mahdollisuudet ja haasteet (sähköistyminen) Ohjeet ja standardit (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0) JYn rooli ja korkeakoulutuksen saavutettavuus (ESOK-hanke, Stivi-hanke, DfA-verkosto)

4 Miksi saavutettavuus on ajankohtaista ja tärkeää Saavutettavaa vai esteellistä – erilaisia kokemuksia JYn viestintä, tieto hakijoille, opiskelijoille ja henkilöstölle Tutustuminen uusiin ympäristöihin ja käytäntöihin Yksilöllinen tuki ja ohjaus Kurssin kirjallisuus, opetus- ja opiskelumateriaalit PDF-artikkelit, PowerPoint-esitykset videot ja multimediat Oppimisympäristöjen saavutettavuus Tulostaminen, kopioiminen ja skannaaminen Tenttimisen vaihtoehdot Apuvälineiden (laitteet, ohjelmistot) saaminen käyttöön Osallistuminen JYYn, ainejärjestöjen ja JKL-alueen toimintoihin Linja-autoaikataulut (JYn sisäinen ja sidosryhmäyhteistyö).

5 Päätöksen soveltaminen Päätöstä sovelletaan kaikkiin tutkinnon suoritusoikeuden hakuihin sekä Jyväskylän yliopistossa annettavaan tutkintokoulutukseen. Päätös koskee soveltuvin osin myös erillisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia suorittavia opiskelijoita sekä JOO-opiskelijoita ja solmittujen sopimusten puitteissa liikkuvia kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita JYssa avointa yliopistoa.

6 Periaatteita Esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) koskettaa jokaista, erityisen tärkeää yhteisön jäsenille, – Joilla on jokin vamma ja/tai – Oppimisvaikeus – Jotka ikääntyvät – Kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin (OKM 2005 mukaan).

7 Periaatteita (2) Yhdenvertaisuuslain toteuttaminen – Syrjimättömyys – Yhdenvertaisuuden toteutumista estävien olosuhteiden muuttaminen Opiskelijan oikeudet Design for All -periaate (suunnittelu ja ennakointi) – Hankinnat, opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, tietojärjestelmät, laitteet, toimitilat, osaaminen.. Laadukkaan opetuksen toteutuminen.

8 Periaatteita (3) Saavutettavuuden tasot Taso 4: Henkilökohtainen tuki, kun yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet eivät riitä. Taso 3: Yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet. Taso 2: Järjestelyt ryhmille, joilla on samankaltaisia tarpeita. Taso 1: Design for All -periaatteen mukaiset ympäristöt ja käytännöt vastaavat mahdollisimman monen tarpeisiin. (Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas. ESOK-hanke 2009. Universell utforming av laeringsmiljo – Veileder 2009 mukaan.)

9 Käytäntöjä ja ohjeita Esteettömät ympäristöt: opiskelu, oppiminen, osallistuminen – Fyysinen/rakennettu ympäristö Käyttäjien tarpeet ja normit (lait, suositukset, standardit, ohjeet, osaaminen) Tiedotus, vaihtoehdot ja tarvittaessa apuvälineet – Tieto- ja viestintäympäristö Järjestelmät, ohjelmistot ja laitteet Verkkosivut ja asiakirjat (opetus, opiskelu, viestintä, hallinto) Henkilöstön osaaminen (www.esok.fi/stivisuositus)www.esok.fi/stivisuositus Yhteistyö (JYn sisäinen ja sidosryhmät) – Sosiaalinen ympäristö Yksiköiden johto, osaaminen, ilmapiiri, strategiat, ohjeet, käytännöt, yhteistyö, tapahtumat, koulutus, suunnittelu ja seuranta.

10 Käytäntöjä ja ohjeita (2) Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt Opiskelijavalintaan, opetukseen ja opiskeluun, työntekijänä toimimiseen liittyvä viestintä ja materiaalit suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi Opiskelijavalinta Opiskelu.

11 Vastuut esteettömyyden toteutumisesta Koko yhteisöllä/yliopistolla Hakijalla (hakee järjestelyt, perusteluna lääkärin tai asiantuntijan lausunto) Opiskelijalla (sopii järjestelyistä, perusteluna lääkärin tai asiantuntijan lausunto) Tiedekunnilla (valinnat, opetus, materiaalit viestintä) Yliopistopalveluilla (suunnittelu, yhteistyö, toteutuksen koordinointi, ympäristöt) Dekaanit, yksiköiden johtajat (oma esimerkki, henkilöstön osaaminen, vastuuhenkilön määrääminen).

12 Päätöksen toteuttaminen Suunnitteluryhmän käynnistäminen (IT-palvelut, JYY, kielikeskus, opintopalvelut, tiedekunnat, tilapalvelut..) – Toteutussuunnitelma ja -raportointi vuosittain Ohjeistus verkkoon päätöksen toteuttamisen tueksi (www.jyu.fi/esteettomyys)www.jyu.fi/esteettomyys Tiedotus ja viestintä (tiedekuntakierros..) Henkilöstökoulutus Käännös englanniksi lokakuun aikana.


Lataa ppt "Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa Hannu Puupponen Strateginen kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google