Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi1 KANUUNAN TOIMINTAPERIAATTEET TOIMINTAPERIAATTEET ON HYVÄKSYTTY KANUUNA- SEMINAARISSA KOTKASSA 15.-16.11.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi1 KANUUNAN TOIMINTAPERIAATTEET TOIMINTAPERIAATTEET ON HYVÄKSYTTY KANUUNA- SEMINAARISSA KOTKASSA 15.-16.11.2012."— Esityksen transkriptio:

1 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi1 KANUUNAN TOIMINTAPERIAATTEET TOIMINTAPERIAATTEET ON HYVÄKSYTTY KANUUNA- SEMINAARISSA KOTKASSA 15.-16.11.2012

2 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi2 1. Ohjausryhmän jäsenet:  Vakiojäsenet Hki, Lahti, Oulu. Vaihtuvia jäseniä on kolme. Vaihtuvien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.  Kotka (vuoden 2012 vaihtuva jäsen) jatkaa vuoden 2013 loppuun ja seminaarissa valittiin kaksi uutta vaihtuvaa jäsentä Seinäjoki ja Pori, jotka jatkavat vuoden 2014 loppuun. Uusista jäsenistä Seinäjoki järjestää Kanuuna-seminaarin 15.-16.11.2013

3 2. Uuden vaihtuvan jäsenen valinta  Kunnat ilmoittavat ohjausryhmälle ennakkoon (perusteluineen) halukkuutensa Kanuunan ohjausryhmän vaihtuvaksi jäseneksi.  Ohjausryhmä tekee Kanuunan vuosiseminaarille esityksen valittavasta uudesta kunnasta  Vuosiseminaari hyväksyy / hylkää esityksen  jos verkosto ei hyväksy esitystä, valittavasta jäsenestä äänestetään. 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi3

4 3. Ohjausryhmän puheenjohtaja  on Kanuunaa koordinoivan ja hallinnoivan kaupungin nuorisotoimenjohtaja 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi4

5 4. Ohjausryhmän toimivalta  Ohjausryhmä pyrkii aina kuulemaan kaikkia jäsenkuntia verkostoa koskevissa kysymyksissä. Ohjausryhmä valmistelee esitykset verkostolle joka kommentoi ohjausryhmälle. Kommenttien pohjalta ohjausryhmä antaa lausunnot tms.  Kiireellisissä päätöksissä tai lausuntopyynnöissä ohjausryhmällä on toimivalta toimia Kanuuna- verkoston nimissä; huomioiden kuitenkin mahdolliset erilaiset näkemykset verkostossa 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi5

6 5. Ohjausryhmän muut tehtävät  Toiminnan suunnittelu, kehittäminen, koordinointi ja arviointi.  Talouden suunnittelu, rahoitusten hakeminen, arviointi ja raportointi. Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu.  Tutkimushankkeiden ohjaus ja operatiiviset päätökset.  Seminaarien ja tapaamisten valmistelu. 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi6

7 6. Vuosiseminaari  Hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle.  Päättää seuraavan vuoden vaihtuvan/vaihtuvat jäsenen/jäsenet (ohjausryhmän esityksestä).  Päättää mahdollisista Kanuunan toimintaperiaatteisiin tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi7

8 7. Hallinnoivan kaupungin toimivalta  Hallintoon, talouteen ja työntekijöihin liittyvät päätökset ja tehtävät. Laskujen hyväksyminen ja kirjanpito.  Kiireelliset päätökset ja kannanotot jotka liittyvät ed. mainittuihin tehtäviin. 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi8

9 8. Kehittämisverkostot  Kehittäminen Kanuunassa pohjautuu verkostoihin. Kussakin verkostossa on ko. aihealueen kunnallisen nuorisotyön vahva asiantuntijuus.  Nuorisotoimien johtajien verkosto  Kehittämishankkeista ja –tarpeista syntyvät verkostot esim. nuorisotyöntekijöiden auditointiverkosto ja monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkosto 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi9

10 9. Koordinaattorin työnkuva  Ohjausryhmän palaverien valmistelu  Verkkosivujen päivittäminen ja sisällön tuottaminen  Verkoston asioista tiedottaminen (kunnat, Kanuunan sisäiset verkostot, yhteistyötahot)  Hakemusten ja raporttien kirjoittaminen  Talouden seuranta  Vuosittain tunnuslukujen kerääminen ja kokoaminen (pyydettävä kunnista maaliskuun lopussa, koonti toukokuun teemaseminaariin).  Tapaamiset, seminaarit, koulutukset, verkostotyö  Kehittämishankkeissa avustaminen  Ohjausryhmän antamat muut tehtävät  24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi10

11 10. Erityisasiantuntijan työnkuva  Yhteistyösuhteet keskeisiin kumppaneihin; OKM, Kuntaliitto, Allianssi, NTV, Nukevey yms. Kv-asioiden valmistelu  Lausuntojen ja kannanottojen (pyydettyjen ja verkoston toimeksi antamien) valmistelu ja laatiminen  Kehittämishankke(id)en ja kehittämistyön seuranta ja tuki  Ohjausryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu tarvittaessa  Vuosiseminaariin liittyvät tehtävät  Muut verkoston toimintaan liittyvät ja erikseen sovittavat tehtävät 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi11

12 11. Kehittämishankkeen tutkijan työnkuva  K&T hankkeen vetäminen;  sisältää prosessin kokonaisvastuun  tiedon keruun ja tuottamisen  kouluttamisen ja keskustelun  tiedottamisen (erikseen sovittavalla tavalla) ja raportoinnin  Verkoston asiantuntijana toimiminen tarvittaessa 24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi12


Lataa ppt "24.6.2014www.nuorisokanuuna.fi1 KANUUNAN TOIMINTAPERIAATTEET TOIMINTAPERIAATTEET ON HYVÄKSYTTY KANUUNA- SEMINAARISSA KOTKASSA 15.-16.11.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google