Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulun koulutusmuoto, joka n parantaa opiskeluun osallistumismahdollisuuksia n parantaa työelämässä mukana olevien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulun koulutusmuoto, joka n parantaa opiskeluun osallistumismahdollisuuksia n parantaa työelämässä mukana olevien."— Esityksen transkriptio:

1 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulun koulutusmuoto, joka n parantaa opiskeluun osallistumismahdollisuuksia n parantaa työelämässä mukana olevien osaamista sekä n laajentaa ja syventää ammattikorkeakoulun alueellisia työelämäyhteyksiä ja alueellista vaikuttavuutta. Anne Anttinen Avoin-Web Pro Infoseminaari 13.11.2000

2 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opetustarjonta sisältää pääsääntöisesti n n tutkintoon johtavien koulutusohjelmien mukaisia opintoja tai kehitteillä olevien koulutusohjelmien osia lukuun ottamatta n n harjoittelua, opinnäytetöitä, ammatillisia erikoistumisopintoja (OPM 28/428/2000/1.2.2000).

3 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU n n Avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen osallistuvilla ei ole pohjakouluvaatimuksia n n Vaadittavat suoritukset ovat samat kuin varsinaisilla amk-opiskelijoilla n n Suoritetut opinnot voidaan tarjota myöhemmin hyväksiluettavaksi amk- tutkintoon

4 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoilta voidaan periä kirjaamismaksu 150 mk (Johtokunta 26.10.1998) n n opiskelijamaksua 300 mk - 1500 mk / 1 ov - 20 ov opintojakson toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (Rehtorinpäätös, § 617 9.10.2000)

5 AVOIN AMMATTIKORKEAAKOULU Avoimen opiskelijamäärät v. 199920.01.200008.11.2000 119 83 n. 85 Opetusministeriön ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun välisessä tavoite- ja tulosopimuksessa vuodelle 2001 opiskelijatavoitteeksi on asetettu 200 Opetusministeriön ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun välisessä tavoite- ja tulosopimuksessa vuodelle 2001 opiskelijatavoitteeksi on asetettu 200

6 Avoin-Web Pro Kehittämiskohteina mm: n Opetustarjonta ja oppimisympäristö n Opintojen ohjaus, neuvontapalvelut n Opettajien tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä osaaminen n Markkinointi ja tiedottaminen n Opintoihin ilmoittautuminen n Opiskelijoiden ja opintojen rekisteröinti

7 Opetustarjonta ja oppimisympäristö n Opetustarjontaa laajennetaan ja monipuolistetaan niin, että se sisältää opiskelijoiden ja alueen elinkeino- ja työelämän tarpeita vastaavia opintojaksoja Opetukseen osallistuvilla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa tarpeen mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai usean opintojakson muodostamia asiakokonaisuuksia lähi-, etä-, monimuoto- ja verkko-opiskeluna Opetukseen osallistuvilla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa tarpeen mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai usean opintojakson muodostamia asiakokonaisuuksia lähi-, etä-, monimuoto- ja verkko-opiskeluna

8 Opintojen ohjaus, neuvontapalvelut Opiskeluedellytyksiä parannetaan n oppimisympäristöä kehittämällä, n verkko-oppimateriaaleja luomalla, n valinnaisuutta lisäämällä, n opinto-ohjausta ja neuvontaa vahvistamalla n opiskelun tukipalveluja kehittämällä (vrt. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1999 – 2004, Muistiossa ammattikorkeakoulujen yhteisistä tavoitteista vuodelle 2001)

9 Markkinointi ja tiedottaminen n n Yksiköiden opetustarjontaa markkinoidaan sekä sähköisissä että painetuissa julkaisuissa säännöllisesti n n Avoimesta ammattikorkeakoulusta ja opiskelumahdollisuuksista on saatavissa ajanmukaista ja kattavaa tietoa

10 Opintoihin ilmoittautuminen n Opintoihin ilmoittautumisjärjestelmää kehitetään niin, että se on helppokäyttöinen ja toimiva

11 Opiskelijoiden ja opintojen rekisteröinti n n Opiskelijat merkitään opiskelijarekisteriin, ASIO:on avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana (AVO) vaadittavat maksut suoritettuaan n Opintosuoritukset merkitään opiskelijarekisteriin, ASIO:on. n Opiskelijat saavat suorituksistaan erillisen todistuksen.


Lataa ppt "AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulun koulutusmuoto, joka n parantaa opiskeluun osallistumismahdollisuuksia n parantaa työelämässä mukana olevien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google