Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Kiireettömän keittokirja Reseptejä tilannenälkään Reseptejä tasapainoiseen ravintoon BMHki4.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Kiireettömän keittokirja Reseptejä tilannenälkään Reseptejä tasapainoiseen ravintoon BMHki4."— Esityksen transkriptio:

1 1 Kiireettömän keittokirja Reseptejä tilannenälkään Reseptejä tasapainoiseen ravintoon BMHki4

2 Keittokirja Sisällysluettelo, versio 1 03.02.09 1.Johdanto Miksi tämä kirja on olemassa Kenelle se on tarkoitettu 2.Mitä kiire on Tähän voi tulla yleistä viisastelua 3.Meidän malli Henkilökohtainen taso (kotikeittiö) Oma organisaatio (laitoskeittiö) Projektit eli varsinainen työnteko (kenttäkeittiö) 4.Miten käytät tätä kirjaa Tähän käyttöohjeita Analysoinnista kuvien pikkukarvoista 5.Pistelaskusta vauhtia kiireettömään toimintamalliin Plussat ja miinukset Loppupisteet 6.Lopuksi Pari esimerkkiä hyvin vedetyistä caseista Jos mikään ei auta, niin rukkaset naulaan ja köyttäkin kaulaan tai jotakin haus kaa

3 3 Miksi keittokirja? 400 vuoden kokemus kiireestä Kun on haasteita, niin ohjeet esiin - kiireen kesyttäminen on sopan selkeyttämistä Vanha totuus on "mitä enemmän kokkeja, sitä enemmän soppaa eli sotkuja" ja näinhän se organisaatioissa on: kun on monta vatkaajaa, niin soppa syntyy Olemme yrittäneet siis havaita, mitä sotkuja on organisaatioissa, mistä ne johtuvat ja miten niiden syitä tai vaikutuksia voisi vähentää Tähän työhön on kerätty kiireen kesyttämiseksi alustavia ajatuksia ( keittokirjan), joista kukin voi itse valita omat tapansa tilanteen parantamiseksi keittokirja on jaettu kolmeen osaan : kotikeittiö ( henkilökohtainen taso), laitoskettiö ( organisaatiotaso) ja kenttäkeittiö ( yhteiskunnallinen taso. projektityö) tässä työssä keskitytään kotikeittiöön. Kukin on oman onnensa seppä. kohderyhmänä voivat olla kaikki ne henkilöt, jotka haluavat saada kiireen hallintaan

4 4 Kiire, mitä se on? kaikilla omakohtainen kokemus kiireestä, joskus kaaottinen tunne kiire on yksiköllinen ja henkilökohtainen asenne ja tunne työelämässä on nyt tehokkuusvaaatimus eli pitää aina vain juosta nopeammin pysyäkseen tahdissa mukana työn tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan pakkomielteenomaista tunnetta, että aikaa on aina liian vähän, se kuluu käsistä ja on aina juostava lujenpaa pysyäkseen mukana

5 5 3. Meidän malli Kotikeittiö Perusasiat kunnossa Kenttäkeittiö Kiiretöntä toimintaa Laitoskeittiö Organisaation tuki Palaute perusasioista Palaute organisaatiotuesta Missä määrin?

6 6 11.09.08 KIIREEN HALLINTA - YKSILÖTASO “Minä” Kiireetön toimintamalli HOMMAT HANSKASSAHYVINVOINTI AMMATTITAITOARVOT JA ASENNE Aikataulussa pysyminen Itsensä johtaminen Terve laiskuus Ammattiylpeys Työn tuoma tyydytys Itsestä huolehtiminen Työajan jako, yksin/ yhdessä Aikavarkaat tunnistettava Sähläävä työ- ympäristö kuriin Elämän tasapaino Säännölliset tilanneanalyysit Tietoinen kieltäytyminen Tavoitteisuus Toiminnan rajaaminen Ajan hengessä eläminen Myydään vain mitä osataan Pätevyyden ylläpito Sosiaaliset taidot Tekniset tiedot ja taidot Keskinäinen kunnioitus Muutosmyönteisyys Terve itsekkyys Avoimuus uusille asioille Positiivinen asenne Terve itseluottamus

7 7 Arvojen toteutumisen arviointi “Meidän yhteisö / organisaatio Kiireetön toimintamalli HYVINVOINTI AMMATTITAITO ARVOT JA ASENNE hyvä yhteistyö asiantuntemuksen kehittyminen työ- ja yksityiselämä työtyytyväisyyskysely HOMMAT HANSKASSA realistiset, haasteelliset tavoitteet toteutuksen seuranta hallittu energisyys/sähläily tuloskuvauksen toteutus yllättävien asioiden priorisointi kehityskeskustelut arvionti osaamisalueen hallinta kriteerit laadukas esimiestyö osaamisalueen jakaminen eettiset ohjeet Arvoristiriitojen käsittely toimialan kulttuuri/arvot omat/ organisaation arvot arvostus Sitoutuminen/ ylpeys

8 8 Kiireetön toimintamalli 2. Suunnittelu4. Seuranta Ohjaaminen 1. Lähtövalmistelut Ovatko kotikeittiön ja laitos- keittiön asiat kunnossa 3.Tekeminen 5. Parantaminen Hyvinvointi Ammattitaito Hommat hanskassa Arvot ja asenteet Keskittyminen Luova rytmitys Valmistau- tuminen Keskeytysten esto Loppuun tekeminen Hyvinvointi Ammattitaito Hommat hanskassa Arvot ja asenteet Takaisin- kytkentä Resurssit Realistinen mitoitus Aikataulutus Tavoitteet Aikataulu Laatu Raportit, palaverit Poikkeama- havainnointi Kukin italicilla kirjoitettu pikkuruoto on linkin paikka. Linkki avaa kyseisen asian reseptin. Reseptissä on kaksi asiaa: 1.Tarvittavat ainekset 2.Miten toimitaan, jotta saadaan hyvä keitos STARTEND Työn tekeminen = kokonaisuus tsekataan määräajoin

9 9 4. Miten käytät tätä kirjaa Tähän käyttöohjeita Liisa Analysoinnista kuvien pikkukarvoista Eila, raakatekstit lopussa Liisa Analysoinnista kuvien pikkukarvoista Tekstejä tiivistettynä, tiivistämättömät kalvoina lopussa Eila

10 10 ZEF-työkalun käyttö? 4. Tietojen ja tietämyksen hallinta 1. Seuraamme liiketoimintatavoitteittemme toteutumista ja kehitymistä asianmukai­silla tunnussuureilla ja niille asetetuilla tavoitearvoilla koko yrityksen ja yksittäisten prosessien osalta. 2. Seuraamme liiketoimintaprosesiemme vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 3. Meillä on helposti saatavilla analysoitua ajanmukaista tietoa yrityksemme suorituskyvystä ja sen kehittymisestä suhteessa strategisiin tavoitteisiimme ja vertailukohteisiin sekä käytämme tietoa arvioinneissa ja päätöksenteossa li­iketoimintamme suoritu 4. Reaaliaikainen sisäinen laskenta toimii ennakoivasti. 5. Työntekijämme mittaavat, analysoivat ja arvioivat oman työnsä laatua tehdäk­seen työhönsä liittyviä päätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä yhteensopivasti yrit­yksemme kehittämistoimenpiteiden kanssa. 6. Työntekijämme ja yrityksemme tärkeät sidosryhmät saavat käyttöönsä oikean tiedon siitä, miten yrityksemme kokonaisuudessaan ja heidän osaltaan toimii ja miten tavoitteet saavutetaan. 7. Hallitsemme yrityksemme ja sen toimintojen mittaustietoja ja ihmisten tietämystä kokonaisvaltaisesti. 8. Tietämyksen hallinnassa hyödynnämme tehokkaita ja luovuutta korostavia yht­eistoimintamenettelyjä. A rviointi olisi samantapainen kuin itsearvioinnissa http://zef.fi/fi/news_3in1.html ja http://zef.fi/documents/3in1.pdf

11 11 5. Pistelaskusta vauhtia kiireettömään toimintamalliin Plussat ja miinukset Loppupisteet Liisa

12 12 6. Lopuksi Pari esimerkkiä hyvin vedetyistä caseista Sopisiko BM-caset ? Jos mikään ei auta, niin rukkaset naulaan ja köyttäkin kaulaan tai jotakin haus kaa

13 13 ”Palikat paikalleen! Mitkä ovat sinun reseptisi kiireesi hallintaan? Toimiiko meidän keittokirjamme? Käy kertomassa kommenttina blogissamme http://bmhki4.blogspot.com/

14 14 Tekijät BM-klubi Helsinki 4  Honko Eila, Tikkurila  Jääskeläinen Liisa, Helsingin kaupunki  Kajasvirta Tuire, Siemens Oy  Leskinen Matti, Savio  Nurmivaara Jari, Siemens Oy  Pesonen Herkko, Mactive Oy  Salonen Kaarina, Espoon kaupunki

15 15 Raakatekstit tiivistettäviksi Loput diat ovat työssä syntyneitä raakatekstejä, jotka pitäisi tiivistää ja muokata kirjaan mahtuvaksi.

16 16 Aikataulussa pysyminen Asian määrittely Työlle on suunniteltu aikataulu, jota kaikki asianosaiset ovat sitoutuneet noudattamaan 2. Avainsanoja: täsmällisyys, sopimuksen noudattaminen, pitää sanansa, suunnitelmallisuus, kriittinen polku, kokonaisuuden paloittelu osiin – välietapit, seuranta ja mittaaminen 3 Mitä hyötyjä : kiireen ja ajan hallinta, sähläys kuriin, hyvä työn laatu 4 Case- kuvaus hyvästä tavasta toimia 5 Linkit 6 Hyvä sananlasku

17 17 Itsensä johtaminen Asian määrittely Taito ymmärtää, arvioida ja organisoida omaa ajankäyttöään ja työhön vaadittavaa panosta Avainsanoja : priorisointi, itsenäisyys, jämptiys, analyyttisyys, suunnitelmallisuus Mitä hyötyjä? Tunne elämän ja työn hallinnasta, työn hyvä tuottavuus, napakka ote asioihin Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

18 18 Terve laiskuus Asian määrittely: Kyky erottaa oleellinen epäoleellisesta ja viedä asioita eteenpäin pienimmän ponnistuksen periaatteella Avainsanoja: joutilaisuus, tärkeysjärjestys, suurpiirteisyys Mitä hyötyjä ? Stressin hallinta, ajan säästö. Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku : Ei terve työtä kaipaa

19 19 Ammattiylpeys Asian määrittely : Tunne ja tieto omasta osaamisesta ja kyvystä saada tuloksia Avainsanoja: itsetunto. työtyyväisyys, arviointikyky, työmielihyvä Mitä hyötyjä ? Halu käyttää osaamistaan. Tyytyväisyys hyvin tehdystä työstä Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

20 20 Työn tuoma tyydytys Asian määrittely. Mielihyvä siitä, että työ vastaa odotuksia ja osaamista Avainsanoja: hyvä olo, henkinen palkinto, onnistumisen tunne Mitä hyötyjä? Stressin vähentäjä, innostuksen lisääjä Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

21 21 Itsestä huolehtiminen Asian määrittely. Fyysisen ja psyykkisen kunnon varmistamista ja ylläpitoa. Omien resurssien tuntemusta ja liikakäytön vastustamista Avainsanoja : itsensä arvostaminen, itsetuntemus, oman arvon tunto, aikaa itselle Mitä hyötyjä ? jaksaa paremmin kiirettäkin, terveyttä ja pitkää ikää Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sanalasku

22 22 Ajan hengessä eläminen Asian määrittely Eläminen ajassa, osallistuminen, tapahtuminen seuraaminen Avainsanoja: eläminen ajantasalla, seuraa tapahtumia Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: varmuus, työssä onnistuminen, kehittyminen, verkostoituminen Case- kuvaus hyvästä tavasta : työtyytyväisyys, osallistuminen, verkostotoiminta Linkit Hyvä sanalasku

23 23 Pätevyyden ylläpito Asian määrittely Oman ammattitaidon ylläpito, asiantuntijana toiminen, koulutukseen osallistuminen Avainsanoja: ammattien pätevyyskriteerit, käsi- ja laatukäsikirjat Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: itsensä arvostaminen, saatu palaute, muiden arvostus, itsensä kehittäminen Case- kuvaus hyvästä tavasta: arvostettu asema, onnistumisen tunne Linkit Hyvä sananlasku

24 24 Sosiaaliset taidot Asian määrittely Yhteistyö muiden henkilöiden kanssa, tiimityön valmiudet, muiden kuunteleminen Avainsanoja:tiimityö, vuorovaikutus, Mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: yhteistyö muiden kanssa, hyvä työilmapiiri, toistensa arvostaminen Case- kuvaus hyvästä tavasta: tasapainoinen olotila Linkit Hyvä sananlasku

25 25 Myydään mitä osataan Asian määrittely Ammattitaito, pätevyys, osaaminen, markkinointi Avainsanoja: osaamisen arviointi, itsearviointi Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: hyvä työmotivaatio, ammattiylpeys, hyvä itsensä tunteminen, oma osaaminen tiedossa Case- kuvaus hyvästä tavasta: tyytyväinen asiakas, onnistunut työtulos, oma tyytyväisyys Linkit Hyvä sananlasku. Paha kello kauas kuuluu

26 26 Tekniset tiedot ja taidot Asian määrittely Teknisten asioiden osaaminen, lisää kehittäminen, opiskelu Avainsanoja: erilaiset ohjeet, itsearviointi, työssäoppiminen Mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: työssä oppiminen, tekniikka hyvä apuväline Case – kuvaus hyvästä tavasta: tekniikan hyväksikäyttö ja sen osaaminen, helpottaa työtä, säästää aikaa, helpottaa seurantaa Linkit Hyvä sananlasku

27 27 Työajan jako, yksin/yhdessä Asian määrittely: Aivo- ja suorituskapasiteetin optimaalista käyttöä Avainsanoja: työrauha, yhteisöllisyys, vuorovaikutus, aikataulut, työnjako Mitä hyötyjä? Yksin tehden kustannustehokasta, yhdessä tehden monipuolista harkintaa, usean ammattitaidon hyväksikäyttöä. Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

28 28 Aikavarkaat tunnistettava Asian määrittely: Aikavaras suuntaa ajatukset ja työpanoksen sivuun varsinaisesta tehtävästä vähentäen keskittymistä ja työsuoritusta. Aikavarkaan tunnistaminen edellyttää selkeää kuvaa suunnitelluista, ajankohtaisista tehtävistä. Avainsanoja: suunnitelmallisuus, ajanhallinta, ajan taju, kiireen estäminen Mitä hyötyjä? Työrauha, paremmat tulokset, sähläyksen esto Case – kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

29 29 Sähläävä työympäristö kuriin Asian määrittely: Sähläävässä työympäristössä toimitaan lyhytjännitteisesti, suunnittelemattomasti ja impulsiivisesti. Sähläyksen kuriin saattaminen merkitsee suunnitelmallisuutta ja selkeitä vastuita ja pelisääntöjä. Avainsanoja: aktiivisuus suunnitelmallisuudessa, EI – tarvittaessa, sopiminen/sovitun pitäminen, marssijärjestys organisaatiossa Mitä hyötyjä? Kiireen väheneminen, työtulosten paraneminen, työilmapiirin paraneminen Case – kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

30 30 Elämän tasapaino Asian määrittely. Elämän reikäleivässä eri sektorit ovat tasapainossa Avainsanojat: hyvinvointi, työhön käytetty aika/vapaa aika, perhe, harrastukset, ystävät, merkityksellinen työ, oikea työmäärä Mitä hyötyjä ? Jaksaa, voi hyvin.. heijastuu otteeseen työhön ja työilmapiiriin Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

31 31 Säännölliset tilanneanalyysit Asian määrittely: Työmäärän ja omien resurssien tarkastelu määrävälein Avainsanoja: panokset/tulokset, onko korjattavaa, mikä mättää, mikä ok, riskien hallinta, jaksamismittaus Mitä hyötyjä? Etäisyyttä oravanpyörään, kiire kuriin, oma jaksaminen puntarissa, työmäärä puntarissa, suunnan tarkistus Case – kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

32 32 Tietoinen kieltäytyminen Asian määrittely: Kriittinen omien resurssien ja työtehtävien tarkasteluun perustuva valinta Avainsanoja: ei voi saada kaikkea, mihin aika riittää, mikä on tärkeintä, rohkeus Mitä hyötyjä? Kiireen kahlitseminen ja ennakointi, mielenrauhan säilyttäminen, työn laadusta huolehtiminen Case – kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

33 33 Tavoitteisuus Asian määrittely. Suuntautuminen tärkeäksi koettuihin joko itse tai muiden kanssa sovittuihin päämääriin Avainsanoja: realistiset tavoitteet, seuranta, lyhyen/pitkän ajan tavoitteet, palautteet, kyky nähdä metsä puilta Mitä hyötyjä? Keskittyminen sovittuun, oleelliseen. Pyrkimys noudattaa aikatauluja. Luotettavuus. Case – kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

34 34 Toiminnan rajaaminen Asian määrittely Tarkasteltava kohde konkretisoidaan suunniteltujen tuloksien saavuttamiseksi saatavilla olevat resurssit huomioiden Avainsanoja: realismi, mahdollisuudet, oleelliset asiat, arviointi Mitä hyötyjä ? Ei tavoitella kuuta taivaalta, yhteinen käsitys toteutettavasta asiasta/aiheesta Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit Hyvä sananlasku

35 35 Keskinäinen kunnioitus Asian määrittely Voi toimia siltana eriarvoisuuden kuilun yli, sisältää molemminpuolisen luottamuksen ja avoimen yhteistyön Avainsanoja: vuorovaikutus, keskustelu, arvostus, tasa - arvo Mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: on toimivan yhteistyön edellytys, hyvän vuorovaikutuksen tunnusmerkki Case- kuvaus hyvästä tavasta : estää syrjinnän, tunnistaa ja hyväksyä arvot Linkit Hyvä sananlasku

36 36 Muutosmyönteisyys Asian määrittely Vakiintuneiden toimintojen kyseenalaistaminen ja sen salliminen, avoimmuus kokeiluihin Avainsanoja: joustavuus, oppimiskyky, koulutus, työelämän laatu, kehittämishalu ja -taito Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: osa toiminnan kehittämistyötä, kuuluu jatkuvaan itsensä kehittämiseen Case- kuvaus hyvästä tavasta : muutosvastarinnan estäminen, seuranta siitä, miten uusia asioita on toteutettu Linkit Hyvä sananlasku

37 37 Terve itsekkyys Asian määrittely Tervettä itsekkyyttä on elää mielekästä elämää itselleen sopivalla tavalla Ei ole omaan napaan tuijottamista. Avainsanoja: itsevarmuus, vastuullinen ote, itsestä huolehtiminen, oman arvon kunnioitus Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: unohtaa liiallinen velvollisuuden tunne, oman tien kuljettavuus, Case- kuvaus hyvästä tavasta: muista ottaa omaa aikaa, pitää taukoja, opetella sanomaan EI, opetella rentotumaan eli pitää itsestään huolta Linkit Hyvä sananlasku

38 38 Avoimmuus uusille asioille Asian määrittely Luodaan pohjaa uusille asioille, kasvattaa luottamusta Avainsanoja: suvaitsevaisuus, vastaanottavaisuus, kuuntelu, rehellisyys Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: voi hyödyntää palautetta, olla aloiteentekijä, vapaa ja nopea tiedotus Case- kuvaus hyvästä tavasta Linkit oppimiskyky uusille asioille Hyvä sananlasku

39 39 Positiivinen asenne Asian määrittely Johtaa energiseen käyttäytymiseen, tehtävään keskittymiseen ja sitoutumiseen Avainsanoja: halu oppia uutta, motivaatio, aktiivinen markkinointi, menestys Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin. auttaa menestykseen, auttaa jaksamiseen, uusien ratkaisujen etsiminen, tekee ihmisestä muutoskykyisen Case- kuvaus hyvästä tavasta: rajaton voimavara, auttaa jaksamaan, siirtyy koko organisaation ilmapiiriin Linkit Hyvä sananlasku

40 40 Terve itseluottamus Asian määrittely Ottaa huomioon muut ihmiset arvostaa heitä, yleensä örsyttää muita ihmisiä Avainsanoja: hyvä itsetunto, usko omiin kykyihin, aloitteellisuus, luottamus, ylpeys Mitä hyötyjä ? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen, johtajuuden perusta, voimavara, Case- kuvaus hyvästä tavasta: kyky toimia ryhmässä, uskallus, arvostaa erilaisuutta, vankka ammattitaito Linkit Hyvä sananlasku

41 41 Omat/organisaation arvot Vapauttava tunne, kun omat ja organisaation arvot ovat samansuuntaiset yhteiset arvot (shared values) Ei epäröintiä eikä tunnonvaivoja Rekrytointivaiheessa pmat ja org. arvot käsittelyyn / työsopimuksessa vielä tarkentava keskustelu Asiaan palataan tarvittaessa kehityskeskusteluissa Linkit http://www.businessdictionary.com/definition/shared-values.html Hyvä sananlasku

42 Laitoskeittiö / Arvot ja asenne / eettiset säännöt ohjaavat organisaation toimintaa. Harvalla organisaatiolla kuitenkaan on eettisiä ohjeita. Eettiset säännöt ovat yleisiä ammattiryhmissä, esimerkkejä juristit ja lääkärit Takaavat hyväksyttävän ja tasapuolisen toiminnan, ei ristiriitoja yhteistyökumppaneiden kanssa tee aikataulu : välietapit ja niille ajankohta, kirjallisesti Eettinen foorumi http://www.eettinenfoorumi.org/yritykset.shtml Viestinnän ammatilaisten eettiset säännöt http://www.procom.fi/Resource.phx/sivut/sivut-procom/ajankohtaista/saannotjaeettisetohjeet.htx3http://www.procom.fi/Resource.phx/sivut/sivut-procom/ajankohtaista/saannotjaeettisetohjeet.htx3. ”Kuu kiurusta kesään … ””Hyvä kello kauas kuuluu…”

43 Kenttäkeittiö / suunnitteluvaihe / Resurssit: 1.asian määrittely: resursseja ovat henkilöt, laitteet, tilat, tiedot, tietojärjestelmät …miten resurssien käyttö on suunniteltu? onko suhteessa tavoitteisiin ok? 1.synonyymit : reservi, paukut, tehokas käyttö 1.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: aikataulussa pysyminen, talouden onnistuminen (resursseja riittävästi, tasoltaan ja ominaisuuksiltaan sopivia, ei kuitenkaan turhaan eikä liikaa) 1.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): katso, että tarvittavat resurssit ovat olemassa, tee lista tarvittavista resursseista, perustellusti, laskennallisesti, resurssien ”hihasta vetäminen” onnistuu vain kokeneilta projektin vetäjiltä -> siis kirjallinen listaus resursseista 2.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 3.Hyvä sananlasku:

44 Kenttäkeittiö / Suunnitteluvaihe / Realistinen mitoitus: 1.asian määrittely: realistisuus tarkoittaa toteuttamiskelpoista ja mitoitus tarkoittaa tehtävän koon ja vaikeuden astetta 2.synonyymit : 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: projektin onnistumisen todennäköisyys kasvaa 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): toteuttaja(t) on itse suunnittelemassa projektia, sitoutuminen tulee suunnitteluun osallistumisen kautta 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

45 Kenttäkeittiö / Suunnitteluvaihe / Tavoitteet: 1.asian määrittely: tavoite on aikaan sidottu, numeroin ilmaistu tai todennettavissa muuten, jälkikäteen mitattava asia 2.synonyymit : maali 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: kun on itse päätetyt, toteuttamiskelpoiset tavoitteet (sitoutuminen tulee osallistumisen kautta), niin ne saavutetaan ja siitä iloitaan, on mahdollisuus ”loistaa” 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): tee projektille toteuttamiskelpoinen tavoite, kirjoita se paperille. Pelkkä päämäärä ei riitä (päämäärä on utumaisen siniharmaa ajatus, puolirealistinen toive, esimerkiksi ”päämääränämme on markkinajohtajuus”) 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku :

46 Kenttäkeittiö / Suunnitteluvaihe / Tehtävä: (tämä on uusi, juuri keksimämme pikkukarva) 1.asian määrittely: tehtävän määrittely, mitä tavoitellaan 2.synonyymit : työ, projekti, missio, tehtäväksianto 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: kun tehtävä on selvä ja resurssit olemassa, jokainen tietää oman työnsä ja miten liittyy kokonaisuuteen, jokainen osallistuja voi säätää omaa työtään kohti tehtävän lopputulosta. Ei kannata hyväksyä epätäsmällistä tehtäväksiantoa 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta lukijalle): määrittele tehtävä lyhyesti ja selvästi, kirjoita paperille; ”Tehtävä” on usein yläpuolelta (pomolta) saatu käsky tai pyyntö tai toive, jonka antaja uskoo tekijän tekevän ilman resursseja <- tuo on siis huono kuvaus ”tehtävästä” 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku : ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto”

47 47 3 Tekeminen Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään toteutukseen (tekeminen) jossa hyödynnetään annettuja resursseja tehdyn suunnitelman mukaan. Tekeminen Keskittyminen Luova rytmitys Valmistau- tuminen Keskeytysten esto Loppuun tekeminen

48 48 3.1 Valmistautuminen Oikean (mind setin) tahtotilan aikaan saaminen projekti ryhmälle. Kick of meeting – projektin alussa Aamukahvi ja työnjako – tarvittaessa (vähintään kerran viikossa) Motivointi kahvi - tarvittaessa Kommunikointi suunnitelma viimeistään tässä vaiheessa Tekemisen valmistelu (case huolto mies) Tavarat/työkalut mukana Paperit Asiakastiedot/kohteet tiedossa

49 3.2 Keskittyminen Projektin kannalta ei välttämättömien tehtävien/ajatusten pois sulkeminen sekä projektipäälliköltä että tiimiltä keskittyminen olennaiseen. Onko resurssit vapautettu riittävästi? Oma kyky keskittyä olennaiseen? Hiljentyminen Rentoutuminen (kävely, lukeminen?)? Työtilojen vaihto? Itse / tiimi? Pitääkö projektin aloitusta siirtää?

50 3.3 Keskeytysten esto Ylläpitää keskittyminen ja motivaatio sekä tahtotila. Resurssien vieminen pois projektista (yli buukkaus). Yllättävät lisätyöt. Uskaltaa sanoa ei (tavoite!) Kommunikointi lisätyön tarpeesta johdolle (projekti ja linja) Projektin muutostenhallinta metodi/prosessi suunnittelu ennakkoon

51 3.4 Luova rytmitys Kas, kun luovuutta sä tavoittelet Projektisi jäseniä sä kuuntelet Luottamuksen näin luot Ja kommunikoinnin projektiin tuot Jäsenet nuo sulle aikataulun suo Luovan rytmin työhön tuo Ei suunnitella liian pieniin tehtäviin projektin alussa vaan pyritään tekemään kokonaisuuksia Ei liian tiukkaa tehtävä ohjausta/aikataulua/vaatimuksia Luovuus kuolee -> motivaatio laskee -> joustavuus loppuu -> sitoutuminen loppuu -> kello 8 – 16 efekti Miten olla luova töiden organisoimisen, tekemisen vapauden ja aikataulujen paineessa? Asiantuntijoiden/projekti jäsenten kuunteleminen ja ymmärtäminen auttaa sinua eteenpäin Kuuntele alaisiasi Luota asiantuntijoihin Kommunikoi Anna asiantuntijan kertoa miten hän työn tekisi jaa tehtävät sopiviksi kokonaisuuksiksi Luovalla rytmityksellä tähdätään joustavaan työn organisoimiseen ja tekemisen vapauteen kuitenkin aikatauluja noudattaen.

52 3.5 Loppuun tekeminen Kerralla valmiiksi (ei mennä siitä mistä aita on matalin). Tehdään sovittu asia, sovitulla laadulla; sekä yksittäiset tehtävät että koko projekti. Ikuinen hiominen loputtava.

53 3.6 Hallittu luovuttaminen (tuotantoon siirto)? Ei luoda kiirettä seuraavalle projektille. Tuotanto häntä jää pois (projekti vain jatkuu osana tuotantoa) Käyttöohjeet Käyttötapakuvaukset Testi aineisto/tulokset Opastus/koulutus Auttaa jos tuotanto on luonnut kriteerit vastaanotolle (auton määräaikaishuolto).

54 Kenttäkeittiö / Parantamisenvaihe / Hyvinvointi: 1.asian määrittely: hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä projektiin osallistuneiden ja miksei muidenkin organisaation henkilöiden hyvinvointia, hyvinvointi on fyysistä ja henkistä 2.synonyymit : fiilis 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: Kun projektin jälkeen henkilöillä on hyvä olla, rohkaisee se seuraavaan projektiin 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): selvitä projektin jälkeen henkilöiden fiilikset, tee parantamissuunnitelma ja toteuta se 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku: ”Elämä on ihmisen parasta aika”

55 Kenttäkeittiö / Parantamisen vaihe / Hommat hanskassa: 1.asian määrittely: projektin jälkeen toimintamalleja kehitetään siten, että tiedetään niillä parannetuille tavoilla samanlaisen projektin menevän vielä paremmin 2.synonyymit : kaikki toimii 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: tietoisuus siitä, että aina osataan paremmin, tulee rohkaisua seuraavaan kertaan 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): projektin jälkeen pidetään oma sisäinen kritiikkitilaisuus, jossa analysoidaan onnistuminen, sen syyt ja mahdolliset heikot kohdat, tehdään parantamissuunnitelma, joka toteutetaan ja testataan 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku : ”Kell homma on, se homman kätkeköön”

56 Kenttäkeittiö / Parantamisen vaihevaihe / Ammattitaito: 1.asian määrittely: ammattitaiton osaamista, asioiden hallinta, joka saavutetaan koulutuksen, harjoittelun ja kokemusten kautta 2.synonyymit : pätevyys 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: sitoutuminen oman osaamisen kehittämiseen menee nykyään ohi omaan organisaatioon sitoutumisen 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): jokaisen projektin jälkeen jokainen osallistuja saa oman ammattitaidon kehittämissuunnitelman, joka toteutetaan 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku: ”Puuseppää aina tarvitaan”

57 Kenttäkeittiö / Parantamisen vaihe / Arvot ja asenteet: 1.asian määrittely: Kyky ja halu -> ammattitaito on kyky, arvot ja asenteet ovat halu; molempia tarvitaan 2.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: hyvänolontunne; kun henkilö tuntee hallitsevansa tehtävät ja vielä on asenne kohdallaan, hän on vahva seuraavaan tehtävään 3.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): projektin jälkeen itsekritiikkitilaisuudessa keskustellaan organisaation arvoista – toteutuivatko ne, pitäisikö niitä tarkentaa tai muuttaa, ohjasivatko ne toteutusta, missä vaiheessa 4.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 5.Hyvä sananlasku :

58 Kenttäkeittiö / Parantamisen vaihe / Takaisinkytkentä: 1.asian määrittely: suunnitellaan, toimitaan seurataan, ohjataan ja parannetaan (PDCA:n viimeinen vaihe), parannetaan toimintaa seuraavaa kertaa varten 2.synonyymit : loop, 3.mitä hyötyjä? Mikä houkuttelee jatkamaan eteenpäin: tietoisuus siitä, että toiminta ja oma osaaminen kehittyy kerta kerralta 4.Case-kuvaus hyvästä tavasta toimia (konkreettista ohjeistusta): itsekritiikkitilaisuus projektin jälkeen, analyysi, toimenpideohjelma, joka toteutetaan 5.Linkit: lisätietoja määritellystä asiasta (pieni tiivistelmä / ydinasia, korkeintaan kaksi riviä) 1-3 kpl. Lähdetiedot oltava kunnossa! 6.Hyvä sananlasku :


Lataa ppt "1 Kiireettömän keittokirja Reseptejä tilannenälkään Reseptejä tasapainoiseen ravintoon BMHki4."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google