Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Me teimme sen yhdessä”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Me teimme sen yhdessä”"— Esityksen transkriptio:

1 ”Me teimme sen yhdessä”
Hanketyön pitkä kaari ”Me teimme sen yhdessä” Pirjo Piiroinen

2 ENSIN OLI LATU - SITTEN OLI ALPO Teimme ylikunnallista erityisopetuksen kehittämistyötä aina vuodesta 2002

3 LATU-hanke visio vuodelta 2005
Henkilöstön asenteet erityistä tukevien lasten oppimisen tukemiseen ovat myönteisiä. Henkilöstö kokee tekevänsä laadukasta ja merkittävää työtä keskittyessään ratkaisemaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen haasteisiin. Yhteistyö ongelmien ratkaisemiseksi moniammatillisesti on tuloksellista ja vuorovaikutus sekä henkilöstön sisällä että kotien kanssa on positiivista ja rakentavaa. Opetushenkilöstön tietotaito oppilaiden oppimisvaikeuksien kohtaamisessa on hyvällä tasolla ja sitä ollaan valmiita koko ajan kehittämään. 

4 VANHOJEN KUNTIEN YHTEISTYÖN TIIVISTYMINEN VUOSINA 2007 – 2008
Vanhat kunnat sitoutuivat kehittämistyöhön yhteistyössä: OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Lisäksi osassa kuntia käynnistettiin yhden tai muutaman kunnan omia hankkeita: MOKU - Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä ROKU – Romanikulttuurisuushanke JOPO – Joustavan perusopetuksen kehittäminen SAIREKE – Sairaalaopetuksen kehittäminen

5 MILLOIN HANKKEET ALKOIVAT?
MIHIN OLEMME TULLEET OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KELPO OPO LATUHANKE ALPO JOPO MOKU ROKU SAIREKE

6 OPPILAAN HYVÄ JOPO MOKU ROKU SAIREKE OH KELPO OPO ALPO LATU

7 Ohjausryhmä Työryhmä pj. koordinaattori Perusopetuksen alatyöryhmä
Oppilashuollon hanke Oppilaanohjauksen hanke Moniammatillinen ohjausryhmä Tehostetun ja erityisen tuen hanke Hallintoryhmä Ohjausryhmä pj. koordinaattori Työryhmä

8 PERUSTAVOITE: OPPILAAN OIKEANLAISEN JA OIKEA-AIKAISEN TUEN VARMISTAMINEN KOETAAN LAATUTEKIJÄKSI, JOTA KOHTI HALUTAAN PONNISTELLA.

9 VIISAITA RATKAISUJA Hankkeet nivottiin yhdeksi kokonaisuudeksi
Kokonaisvaltainen kehittämistyö yhteisten asiakkaiden hyväksi Kehittämistyötä tehtiin koko lapsen ja nuoren koulupolun turvaamiseksi (0 – 20v) Eri ammattiryhmät ja toimijat haettiin mukaan kehittämistyöhön

10 OPPILASHUOLLON HANKE oppilashuoltotyön toimintamallien rakentaminen, painopisteenä esiopetuksen ja vuosiluokkien 1 – 6 oppilashuoltotyön ja oppilaanohjauksellisen työn yhdistävät toimintamallit koulun ja esiopetuksen oppilashuollon sekä kunnan sosiaalityön yhteistyön vahvistaminen perhetyön mallien avulla, painopisteenä uudet toimintamallit ja tiedonkulun parantaminen kuntien yhteisten oppilashuoltotyön toimintamallien tekeminen, painopisteenä aluksi erityisopetuksen ja oppilashuoltotyön tiivistäminen (erityisoppilaita opiskelee kuntarajojen yli). Suunnittelussa selvitetään oppilashuollon alueellinen resurssikeskus.

11 OPPILAANOHJAUKSEN HANKE
Suunnitelma oppilaanohjauksen ja ohjauspalveluiden kehittämisestä Laaditaan yhteinen suunnitelma oppilaanohjauksesta perusopetukseen, keskittyen vuosiluokkiin 6-9. Alakoulun puolella päähuomio on oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä yhteistyössä luokanopettajien kanssa. TET-toimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa. Tarkoituksena on sekä syventää että laajentaa ja aikaistaa työelämään tutustumista nykyisestä (nykyisin pääosin 9.luokalla).

12 Nivelvaiheisiin luodaan yhtenäisiä käytänteitä koko kaupunkiin yhdessä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Oppilashuollolla on meneillään oma seudullinen kehittämishankkeensa, joka tukee tätä oppilaanohjauksen kehittämishanketta. Toiselle asteelle siirryttäessä putoamisvaarassa oleviin oppilaisiin kiinnitetään erityistä huomiota jo kahdeksannen/yhdeksännen luokan aikana yhteistyössä alueen toisen asteen oppilaitosten, OTE –nuorisopaja Spiraalin sekä työvoimahallinnon (ammatinvalinnan psykologi) ja sosiaalitoimen kanssa. Nuorisopajalla kehitellään ”koppari”-toimintaa toiselta asteelta putoaville sekä ilman koulutuspaikkaa jääville omana hankkeenaan. Yksilöohjaukseen lisätään resurssia ja syvyyttä mm. järjestämällä halukkaille vanhemmille lapsineen tapaamisaikoja opinto-ohjaajalle.

13 TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI
Hankkeen aikana luodaan uuden kaupungin perusopetukseen rakenne, jonka mukaan tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus ja tukitoimet järjestetään. Rakenteen suunnittelussa otetaan huomioon, että mukana on myös yhteistyökuntia, joiden kanssa tehdään sopimus. Kehitettävästä toiminnasta tulee kiinteä ja yhteisesti hyväksytty osa perusopetuksen toimintamallia. Toimintamallin rakenteen ohella valmistellaan yhteinen lähikouluperiaatteeseen nojaava perusopetuksen strategia, johon tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen sisältyy.

14 Opetussuunnitelmatyö oli osa kehittämistyötä
Opetussuunnitelmatyö oli osa kehittämistyötä Kasvun ja oppimisen tuen ops (esiopetus) Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ops (perusopetus) Valmistavan opetuksen ops S2-opetuksen ops JOPO-opetuksen ops

15 Muiden toimijoiden kehittämistyö hyödynnettiin
Lapsen ääni –hanke > psyykkaritoiminta Nuorisotyö koulussa –hanke > nuoriso-ohjaajat kouluihin Koulun kerhotoiminta

16 Tuloksia Kouvola on edennyt tavoitteiden suunnassa suurin harppauksin
Laatuarvioinnissa kehittämisen tulokset näkyivät laatutekijöinä Olemme ylpeitä aikaansaannoksistamme SUURET KIITOKSET KAIKILLE TOIMIJOILLE - YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Pirjo Piiroinen


Lataa ppt "”Me teimme sen yhdessä”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google