Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Mitä kulttuuri on? Mistä ”kenkä puristaa”?

2 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Mahdolliset, todelliset ja kuvitellut ongelmat Päätös palkata maahanmuuttaja aiheuttaa aina keskustelua kaikilla henkilöstötasoilla. Omat ja naapurilta lainatut ennakkoluulot, tietämättömyyden synnyttämä pelko ja mahdolliset kielteiset aikaisemmat kokemukset paisuvat ”härkäsen” kokoisiksi.

3 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Toiseuden tunne: jos jokin asia herättää ihmetystä, ei mennä kysymään toiselta: ”Miksi teit noin?”, vaan todetaan : ”He ovat sellaisia.” Vaikka edustaakin tiettyä kulttuuria, maahanmuuttaja on oma aina persoonansa. Hän voi olla ahkera tai laiska, rehellinen tai epärehellinen, nopea tai hidas, kohtelias tai epäkohtelias, viisas tai vähemmän viisas, mutta ne ovat hänen omia ominaisuuksiaan - eivät hänen kotimaansa kulttuurin normittamia tapoja.

4 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Älä yleistä vaan tiedosta! Selvitä itsellesi: Mikä kuuluu kulttuuriin? Mikä johtuu tilanteesta ts. yksilön elämänhistoriasta ja –tilanteesta, kulttuurishokista tai itse tapahtumasta? Mikä on yksilökohtaista?

5 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Kulttuurit ovat yhteisten merkitysten järjestelmiä, joita samaan yhteisöön, ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat ihmiset käyttävät saadakseen tolkkua maailmasta. ”Kulttuuri on kuin jäävuori…” pinnan yllä pieni osa näkyvillä -> kieli, ruoka, vaatetus, käytöstavat suurin osa pinnan alla piilossa -> viestintätyyli, arvot, normit, uskomukset, asenteet

6 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Yhteinen merkityskartta antaa tunteen kuulumisesta johonkin kulttuuriin, luo yhdistävän siteen ja tunteen yhteisestä identiteetistä. Voidessaan asemoida itsensä jossakin yhteisten merkitysten kentässä yksilö tuntee oman identiteettinsä, sen, kuka hän on ja mihin hän kuuluu.

7 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Kulttuuri on tapa hahmottaa maailmaa. Se liittyy yhteisön tai yksilön elämäntapaan, jota määrittelevät paljolti myös koulutus, sosioekonominen asema ja sukupuoli. Kulttuuri ei ole aina samanlaisena pysyvä, vaan jatkuvasti ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksesta muuttuva

8 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Sopeutuessaan uuteen kotimaahan maahanmuuttaja hyväksyy toisenlaisen maailmankuvan oikeutuksen ja alkaa kehittää viestintätaitoja, joilla voi kommunikoida uudessa ympäristössään. Aikuisena toisen kulttuurin tapojen, uskonnon ja sosiaalisen normiston oppiminen vaatii tietoista opiskelua tai pitempiaikaista oleskelua maassa.

9 TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI
Tällainen oppimisprosessi on jatkumo, joka alkaa etnosentrisyydestä, jossa oman kulttuurin piirteet määritellään oikeiksi ja normaaleiksi ja muiden epänormaaleiksi, ja se päättyy asioiden omaksumiseen ja sopeutumiseen: etnosentrismi → tiedostaminen → ymmärtäminen → hyväksyminen ja kunnioittaminen → arvostaminen → valikoitu omaksuminen → mukautuminen

10 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
Mitä tulisi huomioida työpaikalla? Monet itsestäänselvyydet eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä maahanmuuttajalle. Yhteistyö kannattaa aloittaa perehdyttämisestä työpaikkaan ja työpaikan tapoihin.

11 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
Luodaan kokonaiskuva yrityksestä, työympäristöstä ja työyhteisöstä Käydään läpi työtehtävät ja niissä tarvittava osaaminen (ymmärsikö hän?) Työsäännöt ja työturvallisuusohjeet (ei vertailua! ei meillä - teillä!), Jos on mahdollista, esitellään muille työyhteisön jäsenille

12 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
Maahanmuuttajan sopeutumisprosessin eri vaiheet IHASTUS; kritiikitön ihastus, honeymoon-vaihe, ei välttämättä päde pakolaisiin KRIISI; alkaa huomata huonoja puolia ympäristössä ja uudessa kulttuurissa, mikään ei toimi, väsymys, ärtymys ja ehkä vetäytyminen

13 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
SOPEUTUMINEN; alistuu vähitellen vallitsevaan tilanteeseen, alkaa nähdä uudessa kulttuurissa myös hyviä puolia TAKAISIN NORMAALIIN; kulttuurisen herkkyyden ja oppimisen myötä yksilö vähitellen hyväksyy itsensä osaksi uutta ympäristöä, syvällinen uuden kulttuurin tuntemus

14 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
Myös maahanmuuttajien kanssa työskentelevät voivat käydä läpi samoja sopeutumisvaiheita kuin maahanmuuttajat. Tämän näkökulma on hyvä tiedostaa myös työyhteisöissä, joihin tulee maahanmuuttajataustainen työntekijä.

15 TYÖYHTEISÖN PEREHDYTTÄMISPAKETTI
Lähde: Esityksen koonnut Päivi Pakola/EDUPOLI/ 2009, osin soveltaen


Lataa ppt "TYÖYHTEISÖN VALMENNUSPAKETTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google