Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI” Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI” Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä."— Esityksen transkriptio:

1 ”YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI” Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

2 Yhteiskunnan ja kirkon ajankohtaiset haasteet ja trendit Meidän kirkko – strategia 2015 Vapaaehtois- toiminnan kehittämishank e 2009-2012

3 Lähtökohta  Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kuuluu koko seurakunnalle. Tarvitaan kaikkien työalojen tietämystä, osaamista, kokemusta ja kysymyksiä yhteisen vision ja toimintamallin luomiseen. Kehittäminen tapahtuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä toiminnan ja reflektoinnin vuorovaikutuksessa. Tiimimäinen työskentely haastaa myös seurakunnan toimintakulttuuria muuttumaan.

4 Projekti  Noin 40 seurakunnan kanssa on kokeiltu vapaaehtoistoimintaa kehittävää tiimityötä  Yhteiset alueelliset kehittämispäivät paikallisen työskentelyn tukena  Kaksi kyselyä tiimien toiminnasta vuosien 2011 ja 2012 alkusyksyinä

5 Mitä on tehty  Tilanne- ja tarvekartoitukset, periaatekeskustelut tiimin tehtävien ja roolin selkiyttäminen  Kausisuunnittelu, koordinointi  Käytännön organisointi (rekisterit ja rekrytointi, koulutukset, huomioiminen)  Sisällön suunnittelu, yhteiset pelisäännöt, perehdyttäminen, konkreettinen toiminta

6 Vapaaehtoistoiminnan funktioita  Perustehtävän toteuttaminen – yhteisten tavoitteiden saavuttaminen  Merkityksellinen toiminta ja osallisuus vapaaehtoisen näkökulmasta  Yhteisöllisyyden vahvistaminen

7 Keskeiset oivallukset  Yhteistyön lisääntyminen - työalojen välillä - työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä  Hyvien käytäntöjen löytäminen ja työn kehittyminen  Vapaaehtoistoimijoiden määrän lisääntyminen  Vapaaehtoistoiminnan arvostuksen kasvaminen ja vision selkeytyminen

8 Isoimmat haasteet  Työmäärän ja vastuun kasvaminen  Uusien vapaaehtoisten löytäminen  Yhteisen sitoutumisen puute ja tiimin jääminen irralliseksi toimijaksi ”Pitäisi saada koko seurakunta, kaikki työalat mukaan. Yksi tiimi ei voi tehdä paljon, jos kaikki eivät sitoudu.”

9 Vaikutuksia  Monipuolistanut ja kehittänyt toimintaa  Asioita on saatu tehtyä  Suunnitelmallisuus ja struktuuri lisääntynyt  Avartanut näköaloja, kokonaisuus hahmottuu  Antanut maallikoille mahdollisuuden toimia  Arvostus ja sitoutuminen kasvaneet  Lähentänyt vapaaehtoisia ja työntekijöitä  Tukee työntekijää työssään  Virkistää

10 Mikä tekee tiimistä toimivan?  Kontekstuaalisuus ja avoimuus ympäristölle  Yhteisten tavoitteiden löytäminen  Toiminnan ja reflektion yhteys  Yhteistyö ja yhteiskehittely  Yhteys seurakunnan muuhun toimintaan  Väljyys ja hyvä suunnittelu  Konfliktin ja epävarmuuden sietäminen

11 Mistä pitäisi keskustella  Arvot ja normit - yhteinen visio - käytännöt ja toimintatavat - päätösvalta ja omistajuus  Yhteisö - miten käsitämme seurakunnan - miten käsitämme yhteisöllisyyden - suhde muuhun yhteiskuntaan  Työnjako - työalojen yhteistyö - vapaaehtoistoiminnan rooli kokonaisuudessa - työntekijöiden ja vapaaehtoisten roolit

12 Mitä tästä eteenpäin?  sisällölliset visiot, uudet avaukset

13 Päämäärä Perustehtävä Tavoite Vapaaehtoinen Motiivit Merkitys Organisaatio Rakenne Väline Menetelmä

14 ” Asioiden eteenpäin viemisessä tarvitaan kolmea ulottuvuutta: empatiakykyä / rakkautta, tietoa ja siviilirohkeutta.”


Lataa ppt "”YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI” Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google