Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palautteen olemuksesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palautteen olemuksesta"— Esityksen transkriptio:

1 Palautteen olemuksesta
Erkki Lehti Psycon Oy

2 Palautteen olemuksesta/EL/Psycon
Mikä on palautetta Perinteisesti palautteella tarkoitetaan henkilön toimin-nasta annettua kommentointia (usein spontaania) Tutkimusten näkökulmasta palaute on yleensä pyydettyä, määrämuotoista ja systemaattisesti kerättyä Käytännön palautetutkimukset ovat yleisempää arviointia, johon voi liittyä muitakin teemoja kuin palautteen kohteen toimintatapa (päätöksenteon kuvausta, tärkeyden arviointia jne.) Palautetietoa saavat käyttöönsä usein myös muutkin tahot kuin palautteen kohde Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

3 Miksi palautteita tuotetaan?
Normaali perustarkoitus on toiminnan muuttaminen tai vahvistaminen, missä palaute toimii ohjausvälineenä Henkilön on itsensä varsin vaikea arvioida, millaisena muut näkevät hänen toimintansa Palautevälineillä pyritään tuottamaan edes jossain määrin objektiivista tietoa toiminnasta (subjektiivisia näkemyksiä kvantifioidaan) Palaute on omia uskomuksia voimakkaampi väline muutosmotivaation aikaansaamisessa - siirrytään”onko tässä ongelmaa” -vaiheen yli vaiheeseen ”mitä kannattaisi tehdä” Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

4 Palautteen olemuksesta/EL/Psycon
Palautemekanismi Määritellään palautteen antajat, kohteet, sisältö, raportointitapa Kerätään palautetietoa joko kerrallisina operaatioina tai jatkuvasti Raportoidaan saatua tietoa jollakin tavalla jalostettuna lähinnä palautteen kohteelle, mutta mahdollisesti myös esim. hänen esimiehelleen Palautetietoa tarkastellaan, analysoidaan ja tehdään johtopäätökset muutostarpeesta - kenen kanssa? Pyritään muuttamaan toimintaa johtopäätösten edellyttämällä tavalla Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

5 Palautteen käyttötarkoituksia
Luonnollisin ja tavallisin tarve on oman toiminnan kehittäminen Johdon näkökulmasta palaute antaa myös mahdol-lisuuden kontrollointiin tai suorituksen ohjaukseen Palautetietoa voidaan käyttää toiminnan laadun mittarina. Hyviä lukemia voi käyttää mm. markkinoinnin tukena. Eri toimijoiden vertailu ja heidän suoritustasonsa ennustaminen voi tapahtua palautetiedon perusteella Palaute voi olla osa palkan määrittymistä, joskus myös esim. palvelun tuottajan saaman korvauksen peruste Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

6 Miksi palaute voi johtaa harhaan? 1/2
Palautetta pyydetään vääriltä henkilöiltä Kysymykset eivät ole vastaajien kannalta relevantteja Kysymykset liittyvät asioihin, joista palautteen antajalla ei ole omakohtaista kokemusta Vastaaja ajattelee eri kohdetta kuin oli tarkoitettu Vastaukset voivat tulla valikoituneelta vastaajajoukolta (ääripäät korostuvat herkästi) - alhainen vastausprosentti sisältää aina riskin Toiminnan havainnoinnista liian pitkä aika kyselyhetkeen Kysymysten muotoilu saattaa olla moniselitteinen; niiden laatija, vastaaja ja palautteen saaja voivat kaikki tulkita käsitteitä tai termejä eri tavalla Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

7 Miksi palaute voi johtaa harhaan 2/2?
Palautteen antajalla voi olla motiiveja (myös tiedostamattomia), joiden vuoksi hän vastaa eri tavalla kuin todellisuudessa ajattelee Arviot ovat varovaisempia, mikäli vastaaja olettaa, että hänet voidaan tunnistaa - hän haluaa ehkä varmistaa yhteistyö-mahdollisuudet tulevaisuudessa Pienemmät ongelma-alueet saattavat peittyä ”halo”-efektin alle Palautteen antajalla on tietyissä palvelutilanteissa merkittävä vaikutus lopputulokseen - palaute kertoo joskus enemmän palautteen antajasta kuin sen kohteesta Jos arvioitavasta asiasta on monia eri kokemuksia, on epäselvää, kuinka paljon yksittäinen vastaaja painottaa yhden poikkeuksellisen havainnon osuutta - tuoreimmat kokemukset saattavat painottua eniten Palautteen olemuksesta/EL/Psycon

8 Palautteen hankkimiseen ja tulkintaan liittyviä näkökohtia
Palautetietoon liittyvät numerot ovat vain väline, jonka avulla pyritään priorisoimaan kehittämiskohteet Priorisoinnin yhtenä lähtökohtana voi olla se, minkä asioiden oletetaan olevan tärkeitä palautteen antajan kannalta (voidaan myös kysyä suoraan) Palautteen saajan toiminnalla on yleensä jollain tavalla määritelty strategia, jonka pitäisi ohjata kehittämisen painopisteitä Eräs mahdollisuus on painottaa liiketoiminnan yleisiä menestystekijöitä Palautteen olemuksesta/EL/Psycon


Lataa ppt "Palautteen olemuksesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google