Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seurakysely 2012 Seurakyselyn kehittäminen Seurafoorumi 11.4.2012 Anton Ahonen Jyväskylän yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seurakysely 2012 Seurakyselyn kehittäminen Seurafoorumi 11.4.2012 Anton Ahonen Jyväskylän yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Seurakysely 2012 Seurakyselyn kehittäminen Seurafoorumi 11.4.2012 Anton Ahonen Jyväskylän yliopisto

2  Arvio Hyvinkään liikuntaolosuhteista ja –palveluista seurojen näkökulmasta  Ensimmäinen kysely 1992  1992  1996  2000  2006  Tänä vuonna uudistettu kysely seuroille  2012 Seurakyselyn tausta Seurafoorumi 11.4.2012

3  Selvittää vallitsevaa tilannetta  Auttaa päätöksenteossa  Seurojen keino esittää toiveita ja parannusehdotuksia  Kohdentaa kehitettäviä alueita  Auttaa arvioimaan tehtyjen päätöksien vaikutusta ja vaikuttavuutta  Otetaan huomioon tehtäessä Hyvinkään liikuntaohjelmaa 2013-2023 Kyselyn tarkoitus Seurafoorumi 11.4.2012

4 Poimintoja vuosien 2000 ja 2006 seurakyselyistä Seurafoorumi 11.4.2012

5 Aikaisemmista kyselyistä poimittua 2000  Vastausprosentti 40% (43/107 seurasta)  Lajit 62 2006  Vastausprosentti 28% (32/116 seurasta)  Lajit 40 Seurafoorumi 11.4.2012

6 Kyselyiden tuloksia Kehittämisehdotuksia  Liikunta- ja suorituspaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen  Taloudellinen tuki maksuttomien harjoitusvuorojen ja seura- avustusten välityksellä  Harjoitustilojen puute Vahvuusalueet  Yhteistyö seurojen ja kaupungin välillä  Tarkoituksenmukaiset ja runsaat liikuntapaikat Seurafoorumi 11.4.2012

7 Vuoden 2012 seurakysely Seurafoorumi 11.4.2012

8  Seuran yleiset tiedot  Seuran toiminta  Seuran talous  Yleiset liikuntaedellytykset  Tyytyväisyys ja odotukset liikuntapalveluilta  Seuran ja kaupungin välinen yhteistyö  Seurojen välinen yhteistyö Pääalueet Seurafoorumi 11.4.2012

9  Samat teemat, mutta syvällisempää tietoa  Etenkin seuran toiminta, liikuntapalvelujen tärkeys ja laatu sekä seuran talous  Pääalueita seitsemän ja yksittäisiä kysymyksiä 32  Lähetettyjen kyselyiden tehokkaampi palauttaminen  Yksilöidyt vastauslomakkeet  Tietojen tarkastaminen  Säilytetään vertailukelpoisuus aikaisempiin kyselyihin Muutokset edellisiin kyselyihin Seurafoorumi 11.4.2012

10  Määritellään tarkemmin mikä seuran toimija kyselyn on täyttänyt  Puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen, johtokunta…  Seuran toiminta-alue  Yksi asuinalue vai ylikunnallinen toimintaympäristö? Seuran yleiset tiedot Seurafoorumi 11.4.2012

11  Tarkennetaan kuvaa seurojen järjestämästä toiminnasta  Kuinka paljon  Mitä ensisijaisesti  Kenelle  Missä  Seurojen toiminnan suurimmat haasteet Seuran toiminta Seurafoorumi 11.4.2012

12  Tarkennusta huomattavasti edellisiin kyselyihin verrattuna  Tulojen erittelyä  Tuottaako seura palveluja?  Seuran oma arvio taloudellisen tilanteen kehittymisestä lähivuosina Seuran talous Seurafoorumi 11.4.2012

13  Tarkastellaan liikuntaedellytyksiä yleisesti sekä liikuntaedellytyksiä seuran kannalta  Laajalla kokonaisuudella haetaan tietoa yleisten käsitysten muutoksesta  Mahdollisuus eritellä vapaasti yleisiä asioita  Aikaisemmin tullut käyttökelpoista palautetta ”vapaakentästä” Yleiset liikuntaedellytykset Seurafoorumi 11.4.2012

14  Enemmän tietoa liikuntapaikkojen kehittämisestä  seuran arvio yksittäisten liikuntapalvelujen tärkeydestä  seuran arvio siitä, miten yksittäinen liikuntapalvelu on järjestetty  Mitä liikuntapaikkoja tulisi rakentaa/saneerata?  Seurojen käsitys yksittäisten käyttömaksullisten liikuntapaikkojen hintatasosta Tyytyväisyys ja odotukset liikuntapalveluilta Seurafoorumi 11.4.2012

15  Kartoitetaan seurojen mahdollisuuksia yhteistyöhön tarkasti rajatuilla osa-alueilla  Esim. liikuntapaikkojen suunnittelu, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen…  Seura-avustusten merkitys seuralle  Mikä avustus on merkittävin seuralle (toimitila-avustus, tapahtuma-avustus, nuorten toiminta-avustus…)  Millaisilla kriteereillä seura-avustukset tulisi jakaa? Yhteistyö kaupungin kanssa Seurafoorumi 11.4.2012

16  Millaista yhteistyötä on olemassa  Kuntarajat ylittävän yhteistyön merkitys  Seurojen kiinnostus erilaisiin yhteistyönmuotoihin  Yhteinen edunvalvonta, tapahtumien järjestäminen…. Yhteistyö muiden seurojen kanssa Seurafoorumi 11.4.2012

17  Kaikkien seurojen palaute on tärkeää  Loistava tilaisuus vaikuttaa tekeillä olevaan liikuntaohjelmaan  Mitä enemmän vastauksia sitä kattavampi kuva vallitsevista liikuntaedellytyksistä saadaan  Kaupungin liikuntapalvelujen vähäinen käyttö ei tarkoita, että palautetta ei kannattaisi antaa. Lopuksi Seurafoorumi 11.4.2012


Lataa ppt "Seurakysely 2012 Seurakyselyn kehittäminen Seurafoorumi 11.4.2012 Anton Ahonen Jyväskylän yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google