Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etelä-Pohjanmaan EU-rakennerahastohanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etelä-Pohjanmaan EU-rakennerahastohanke"— Esityksen transkriptio:

1 Etelä-Pohjanmaan EU-rakennerahastohanke
Uusiutuva energia Kehittämishanke VASTO Etelä-Pohjanmaan EU-rakennerahastohanke 3-vuotiskaudelle

2 Uusiutuva energia Ohjausryhmä Etelä-Pohjanmaalla:
Prof. Jouko Korppi-Tommola, JY kemia, joht. Prof. Jukka Rintala, JY bio-ymp. Yliass. Ari Lampinen, JY biologia Joht Jouko Havunen, VY, LEVON inst. Yks. joht. Tuomas Rouhunkoski, VY, Seinäjoki Teknologiajohtaja Dan Asplund, Jyväskylän teknologiakeskus Oy Toimialajohtaja Kari Luoma, Merinova Oy Elinkeinojohtaja Mauri Hietala, Seinäjoen ja Nurmon elinkeinokeskus Projektipäällikkö Timo Orava, E-P:n metsäkeskus Projektipäällikkö Pekka Peura, Vaasan yliopisto

3 Uusiutuva energia Sidosryhmät Yritykset Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
-VTT Prosessit* -Vaasan yliopisto, TKK -JAMK; Luonnonvarainstituutti -Seinäjoen ja Vaasan AMK:t Yritykset -Merinova Oy -VAPO Oy -Jyväskylän Energia Oy - KS kunnalliset energialaitokset -Jyväskylän Teknologiakeskus OY* -Metso Drives Oy -Termia -Sermet -WindSide Oy -Viitasaaren Lämpö OY* Kunnat Seinäjoen kaupunki* Jkl:n maalaiskunta* Viitasaari*, Saarijärvi*, Äänekoski* Konnevesi*, Hankasalmi*

4 Uusiutuva energia tutkimuskenttä Maatila Kylä PK-yritys Kunta
1. Hajautettu energiantuotanto Jyväskylän Energia Oy 2. Biopolttoaineet Polttokenno teknologia Maatila Kylä PK-yritys Kunta VTT Prosessit, JAMK VAPO Oy Biomassa mikro-CHP lämpö ja sähkö Tuulivoima Nopea pyrolyysi Windside Oy Metso Drives Oy Kasviöljyt Päästöt Liikenteen polttoaineet Aurinkoenergia lämpö, sähkö Biokaasu Mustalipeä Vety NAPS Oy Kalmarin tila Mustankorkea, JKL

5 Projektin painopisteet
Uusiutuva energia Projektin painopisteet -Biomassa, mikro-CHP (sähkö, lämpö) -Liikenteen biopolttoaineet, biojätteiden hyväksikäyttö -Tuulienergia, paikallinen -Aurinkoenergia, -lämpö, -sähkö -Polttokennoteknologia, -sähkö, -lämpö Tutkimus Koulutus -Hajautettu energian tuotanto -Laitetekniikka -Energiatalous -Sosioekonomia -Ympäristövaikutukset -Energian säästö -lisäksi

6 Uusiutuva energia Suunnitteilla olevat selvitykset ja
demonstraatiohankkeet --yhdistetyn aurinkolämmön, -sähkön ja pienimuotoisen tuulienergian hyödyntäminen, pienvoima -maatila ja yhdyskuntajätteen biokaasureaktorit -liikenteen biopolttoaine (biokaasu) toteutus -vedyn tuotanto, biovety, elektrolyysi, varastointi Yrityksillä on tässä vaiheessa mahdollisuus vaikuttaa ohjelman profiloitumiseen tekemällä ehdotuksia itselleen tärkeiksi katsomistaan aiheista

7 Etelä-Pohjanmaalla toteutettavat hankkeet 2003-2004
Maatilojen energian tarvekartoitus (1) Biokaasuvoimalan selvitystyö (2) Uusiutuvan energian koulutusohjelman käynnistäminen (3) Asiantuntijaverkoston tiedon siirto (4) Tuotekehitysprojektit

8 Maatilojen energiatarvekartoitus Etelä-Pohjanmaalla (1)
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuudet Seinäjoki, Lapua, Härmänmaa Toteutusaika syksy 2003 Haastattelut 40-50 maatilaa E-P:n alueelta Tilan tulevaisuuden energian tarpeet Yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulu/Tarvaalan yksikkö

9 Biokaasulaitoksen selvitystyö (2)
Esiselvitys Teknologia, logistiikka Haastattelut Täsmentäminen ja yhteydenotot yrityksiin/maatiloihin Analysointi Raportointi

10 Uusiutuvan Energian koulutusmalli Keski-Suomessa ja E-P:llä (3)
Alkuperäisessä suunnitelmassa vahva sitoutuminen koulutukselliseen yhteistyöhön (osaamisen laajentaminen) UE-maisterikoulutus Vaasan yliopiston sähkötekniikan yksikön linkittyminen UE-verkostoon SEAMK:n opiskelijat Opiskelijavalinnat UE-ohjelmaan Tiedottaminen (kevät/syksy 2003)

11 Asiantuntijaverkoston tarjoamat mahdollisuudet (4)
Vaasan yliopistolla uusiutuviin energioihin liittyviä hankkeita Sosioekonominen näkökulma Jyväskylän yliopisto mukana 6 puiteohjelmassa E-P:n alueelle teknologista tietämystä Maatilojen/alueen metalliyritysten kytkeminen kehitystyöhön Vähän valmiita pienen mittakaavan laitteistojen tekijöitä Tuotekehityshankkeet

12 Arvioitu vaikuttavuus Etelä-Pohjanmaalla
Osaamisen tason nostaminen Yrityskoulutus (muuntokoulutus, pro gradutyöt) UE-verkoston tiedon suuntaaminen yrityksille Maatilojen energian käyttöön tehtävät selvitykset/pilottitoiminnan käynnistäminen Valtakunnallisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen toimintaverkosto Hanke on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa energiatekniikan tutkijakoulussa, EU:n kuudennen puiteohjelman aiehauissa sekä TEKES:in hajautetun energiantuotannon tutkimusohjelman valmistelussa

13 E-P:n informaatiokanava
Informaatiokanavana toimii Uusiutuvan Energian www-sivut sjoki.uwasa.fi/UE


Lataa ppt "Etelä-Pohjanmaan EU-rakennerahastohanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google