Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003."— Esityksen transkriptio:

1 T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003

2 1 T-76.115 Project Review Agenda ● Projektin tila (10 min) ● Tavoitteiden toteutuminen ● Käytetyt käytännöt (10 min) ● Valmistuneet työt (15 min) ● Projektisuunnitelma ● Vaatimusmäärittely ● Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min)

3 1 T-76.115 Project Review Tavoitteiden toteutuminen ● Projektin aloittaminen ja järjestyminen ● Emme tunteneet ennestään ● Aihealueen sisäistäminen ● Yritysmetriikoista ei juurikaan kokemusta ● Hajanaisten tietolähteiden yhdistäminen selkeä ongelma ● Vaatimusmäärittely arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen vaatimalle tasolle ● Toiminnallisia vaatimuksia purettu auki ● Projektissa käytettävien käytäntöjen määritys ● Dokumentointi ja tehtävien jako vaatii kehittämistä

4 1 T-76.115 Project Review Suunniteltujen palautusten tila ● Projektisuunnitelma ● Koodausstandardi puuttuu ● Vaatimusmäärittelydokumentti ● Tarkempi kuin on vaadittu

5 1 T-76.115 Project Review Tehtävien toteutuminen ● Ajan arviointia ei tehty käytännössä lainkaan ● Aikaa ei ole raportoitu aina oikeisiin paikkoihin (Not started tasks) ● Vaatimusmäärittelyä ei jaettu pienempiin taskeihin ● Kokoukset venyivät

6 1 T-76.115 Project Review Tuntimäärät henkilöittäin ● Vaatimusten määrittely vei yllättävän paljon aikaa ● Petri, Harri K ja Elina kompensoivat speksaustiimin panosta tulevissa iteraatioissa ● Tulevissa iteraatioissa on katsottava tarkemmin kuinka paljon aikaa todella on enää käytettävissä Alkuperäinen suunnitelma Nykyinen suunnitelma

7 1 T-76.115 Project Review Työskentelykäytännöt ● Dokumentointi ● Frontpagella ja Composerilla editotua HTML:ää ● Taulukkojen tuonti taulukkolaskimista ongelmallista ● Viittauskäytäntö epäselvä ● Versionumerointi epäselvä  Otetaan käyttöön katselmointi ● HTML ei ehkä riittävä formaatti korkealaatuisen dokumentaation tuottamiseen  DocBook?  CSS?

8 1 T-76.115 Project Review Työskentelykäytännöt ● Ajanseuranta ● Trapoli vaatii parempaa taskien suunnittelua ● Kaikille pitää olla selvää minne tuntejaan pistää  Vastuuhenkilöt muokkaavat taskit mieleisekseen?

9 1 T-76.115 Project Review Työskentelykäytännöt ● Kokoukset ● Viikkopalavereilla ei ole aina ollut selviä päämääriä ● Kokoukset venyivät ● Kokouksissa ei pitäisi käydä läpi liian keskeneräisiä töitä  Esitellään hyvin valmisteltuja kokonaisuuksia muiden breeffausta varten ● Koko ryhmän kokouksia pitäisi olla mahdollisimman vähän  Raportointi PP:lle sähköpostilla?

10 1 T-76.115 Project Review Riskien hallinta ● Brainstormasimme riskejä ● Elina analysoi riskit ja suunnitteli riskienhallintaprosessin ● Prosessi pohjautuu Jyrki Kontion Riskit-menetelmään ● Jokaisella riskillä vastuuhenkilö joka seuraa ko. riskin tilannetta ● Tärkeimmät riskit käydään viikkiksessä läpi vuoroviikoittain

11 1 T-76.115 Project Review Iteraation tulokset ● Projektisuunnitelma ● Vaatimusmäärittely

12 1 T-76.115 Project Review Projektisuunnitelma ● Asiakkaan TOP-10 ● Ryhmän tavoitteet ● Ryhmätyön teko ● Kuvaukset käytännöistä ● Dokumentointi ● CVS ● Kokoukset ● Testaus ● Riskien hallinta ● Seuraavan iteraation suunnitelma

13 1 T-76.115 Project Review Vaatimusmäärittely ● Rakenne ● Sanasto oma dokumentti Käyttötapaukset oma dokumentti Toiminnalliset / ei toiminnalliset vaatimukset oma dokumentti

14 1 T-76.115 Project Review Vaatimusmäärittely ● Valmistuneet osat ● Kaikki vaaditut osiot + – 1. iteraatiossa toteutettavat käyttötapaukset purettu auki – 1. iteraatiossa toteutettavista käyttötapauksista johdettu toiminnalliset vaatimukset – Käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset priorisoitu

15 1 T-76.115 Project Review Seuraavan iteraation suunnitelmat ● Tavoitteet ● perusarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus ● vaatimusten tarkentaminen ● käsitteiden selkiyttäminen ● toimintatapojen hiominen

16 1 T-76.115 Project Review Seuraavan iteraation suunnitelmat ● Toteutettavat osat ● Tietokanta  MySQL ● Palvelin  API:t ● CSV importtaus ● XML admin UI ● WWW näkymien katselu ● JBOSS


Lataa ppt "T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google