Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T-76.115 Projektin katsaus OtaShop2 Projektin suunnittelu 30.10.2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T-76.115 Projektin katsaus OtaShop2 Projektin suunnittelu 30.10.2003."— Esityksen transkriptio:

1 T-76.115 Projektin katsaus OtaShop2 Projektin suunnittelu 30.10.2003

2 T-76.115 Project Review 2 Esityksen sisältö ja aikataulu  Projektin tila (10 min)  vaiheen tavoitteiden saavuttaminen  projektin edistymisen mittarit  Käytetyt työmenetelmät (5 min)  Toteutetuneet tehtävät (15 min)  mitä suunnitteluvaiheen aikana on tehty ja tapahtunut  Seuraavan vaiheen suunnitelmat (5 min)

3 T-76.115 Project Review 3 Suunniteltujen tavoitteiden toteutuminen  Tavoite 1: Saada kokonaiskuva tavoiteltavasta järjestelmästä  OK  Tavoite 2: Sopia ja opetella ryhmän käyttämät työtavat  Muuten toteutunut, mutta koodaamiseen liittyviä yksityiskohtia on vielä sopimatta  Tavoite 3: Määritellä vaatimukset niin, että vähintään järjestelmän perustoiminnot on määritelty  OK  Tavoite 4: Suunnitella projektin aikataulu ja vaiheet yleisellä tasolla  OK

4 T-76.115 Project Review 4 Suunniteltujen dokumenttien tilanne  Projektisuunnitelma  kohtaa 3.1 lukuunottamatta valmis  Vaatimusmäärittelydokumentti  Valmis, mutta käyttötapauksia tullaan tulevaisuudessa vielä käsittelemään tarkemmalla tasolla

5 T-76.115 Project Review 5 Tehtävien toteutuminen  Havaintoja ja perusteluja  Dokumentointiin meni enemmän aikaa kun suunniteltu  Vaatimusten määrittely onnistui yllättävän kivuttomasti  Kaikki ryhmän jäsenet eivät aloittaneet henk.koht. harjoitustaan tässä vaiheessa

6 T-76.115 Project Review 6 Toteutuneet tunnit henkilöittäin Tot.Suun.Ero Erkka 4850-2 Anna 2840-12 Antti 3740-3 Kai 2740-13 Karri 3335-2 Matti 3740-3 Simo 2540-15 Yhteensä 235285-50 Toteutuneet tunnit tässä vaiheessa Suunnitelma tämän vaiheen alussa PP yht. I1I2I3DEYht. Erkka 50-39 3725190 Anna 40- 4525190 Antti 40-45 4317190 Kai 40-45 4317190 Karri 35-46 17190 Matti 40-45 4317190 Simo 40-45 4317190 Yhteensä 285-305 3001351330 Viimeisin suunnitelma PP yht. I1I2I3DEYht. Erkka 504839 3725190 Anna 402840 4525190 Antti 403745 4317190 Kai 402745 4317190 Karri 353346 17190 Matti 403745 4317190 Simo 402545 4317190 Yhteensä 285235305 3001351330

7 T-76.115 Project Review 7 Laadun mittarit  Suunnitteluvaiheessa ei käytetty numeerisia laadun mittareita

8 T-76.115 Project Review 8 Ohjelmiston koko (LOC)  Suunnitteluvaiheessa ei otettu kantaa ohjelmiston kokoon

9 T-76.115 Project Review 9 Muutokset projektiin  Aihe-ehdotukseen verrattuna aihetta laajennettiin hieman  Projektiin ei ole tehty muita merkittäviä muutoksia tämän vaiheen aikana

10 T-76.115 Project Review 10 Riskit  Riskienhallintaa on käsitelty projektisuunnitelman kappaleessa 7.  Havaitut riskit on kirjattu taulukkoon, ja taulukkoa päivitetään projektin edetessä  Yksikään riski ei ole toteutunut tässä vaiheessa  Seuraavassa vaiheessa erityisesti seuraavia riskejä pitää tarkkailla  (1) Ryhmä ei osaakaan tehdä vaadittuja tehtäviä sovitulla teknologialla  (4) Joku projektin avainhenkilöistä ei olekaan enää projektin käytettävissä  (9) TKK tutkii -tietokannalle sattuu jotain, minkä johdosta sen käyttö on mahdotonta

11 T-76.115 Project Review 11 Työtavat  Tässä vaiheessa on käytetty mm. seuraavia työtapoja  tuntikirjanpito (Trapoli)  toiminut käytännössä varsin hyvin  versionhallinta (CVS)  toimii hyvin, kunhan pelisäännöt on sovittu  Seuraavassa vaiheessa otetaan käyttöön ainakin seuraavat työtavat  Projektin etenemisen seuraaminen ja hallinta (Erkka)  Tuntiraportointi ja Burndown-kaaviot  Dokumentointikäytännöt (Kai)  dokumenttien formaali tarkastaminen  Suunnittelumallit (Matti)  Factory method, Builder, Template method

12 T-76.115 Project Review 12 Vaiheen tulokset  Suunnitteluvaiheessa määritelty järjestelmän päätoiminnot ja toisaalta suunniteltu projekti kokonaisuutena  Suunnitelmat on dokumentoitu kahteen dokumenttiin  Projektisuunnitelma  Vaatimusmäärittelydokumentti

13 T-76.115 Project Review 13 Projektisuunnitelma  SISÄLTÖ: 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja laajuus 1.2 Järjestelmä ja käyttöympäristö 1.3 Oikeudet projektin tulokseen 1.4 Käytettävä terminologia 2. Projektiin osallistujat 2.1 Projektiryhmä 2.2 Muut osallistujat 3. Tavoitteet ja arviointiperusteet 3.1 Asiakkaan tavoitteet 3.2 Projektiryhmän tavoitteet 3.3 Perusteet projektin keskeyttämiselle 3.4 Projektin päättyminen 4. Resurssit ja kustannusarvio 4.1 Henkilöstö 4.2 Materiaalit 4.3 Kustannusarvio 5. Työtavat ja -kalut 5.1 Työtavat 5.2 Henkilökohtaiset ohjelmistotuotannon tehtävät 5.3 Työkalut 5.4 Standardit 6. Vaiheistus 6.1 Aikataulu 6.2 Projektin suunnittelu 6.3 Toteuttamisvaihe 1 6.4 Toteuttamisvaihe 2 6.5 Toteuttamisvaihe 3 6.6 Jakelu 7. Riskienhallintasuunnitelma 7.1 Riskienhallintakäytännöt 7.2 RiskitJohdantoProjektiin osallistujatTavoitteet ja arviointiperusteetResurssit ja kustannusarvioTyötavat ja -kalutVaiheistusRiskienhallintasuunnitelma

14 T-76.115 Project Review 14 Vaatimusmäärittelydokumentti  SISÄLTÖ: 1. Asiakirjan tarkoitus 2. Liiketaloudelliset tavoitteet 3. Tärkeimmät käsitteet 4. Yleiskatsaus järjestelmään 5. Käyttäjäryhmät 6. Käyttäjien vaatimukset 7.Toiminnalliset vaatimukset 8. Ominaisuudet (laatuvaatimukset, ei-toiminnalliset vaatimukset) 9. Rajoitteet

15 T-76.115 Project Review 15 Seuraavan vaiheen suunnitelma  Tavoitteet  Järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelu vähintään toteutettavin toimintojen osalta  Järjestelmän perusrungon toteuttaminen  WWW-asiakkaille näkyvien toimintojen toteuttaminen (käyttötapaukset 1-3)  Testausmenetelmien käyttöönotto  Toteutettavat järjestelmän osat:  Use Case 1 (tilaus)  Use Case 2 (selaus)  Use Case 3 (ostoskori)  Järjestelmän kokonaisuudessaan sellaisessa kunnossa, että asiakas voi kokeilla käyttötapauksia  Dokumentit:  päivitetty projektisuunnitelma  päivitetty vaatimusmäärittelydokumentti  tekninen dokumentti  testitapausten määrittelyt  testiraportti  edistymisraportti (kalvosarja)  Tavoitteiden priorisointi  Testausmenetelmät otetaan käyttöön vain jos muut tavoitteet saavutetaan  Riskit ja epävarmuustekijät  On epävarmaa, kuinka paljon koodauksessa ”alkuun pääseminen” vie aikaa  Toteutusjärjestys  Järjestelmän arkkitehtuuri ja perusrunko on toteutettava ennen käyttötapauksia


Lataa ppt "T-76.115 Projektin katsaus OtaShop2 Projektin suunnittelu 30.10.2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google