Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 EU-SÄÄNNÖT JULKISELLE TALOUDELLE Kunnat ja maakunnat Euroopassa – seminaari 23.5.2012 Tuulia Hakola Rakenneyksikön päällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 EU-SÄÄNNÖT JULKISELLE TALOUDELLE Kunnat ja maakunnat Euroopassa – seminaari 23.5.2012 Tuulia Hakola Rakenneyksikön päällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 EU-SÄÄNNÖT JULKISELLE TALOUDELLE Kunnat ja maakunnat Euroopassa – seminaari 23.5.2012 Tuulia Hakola Rakenneyksikön päällikkö

2 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 JULKINEN TALOUS  valtio  paikallishallinto  pakollista sosiaaliturvaa hoitavat sosiaaliturva- ja työeläkerahastot

3 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 JULKISEN TALOUDEN EU-SÄÄNTELY  Eurooppalainen ohjausjakso (voimassa nykymuodossa vuodesta 2011)  Vakaus- ja kasvusopimus  EU2020 (Euroopan kasvustrategia)  Six pack (voimassa vuodesta 2011 joulukuu)  vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta  makrotalouden tasapainottomuuksien seuranta (MIP)  sisältää myös budjettikehysdirektiivin  Fiscal compact (sopimus ratifioitavana)  rakenteellisen alijäämän minimiarvo  Two pack (yksityiskohdat valmistelussa; tavoiteaikataulu kesä)  budjettisuunnitelma, finanssipoliittisen suunnitelman (vakausohjelman) lisäksi  riippumaton ennuste ja fiscal policy council

4 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 VAKAUS- JA KASVUSOPIMUS  alijäämän ja velan seuranta koko julkiselle talouden osalta  asetetaan keskipitkän aikavälin tavoite julkiselle taloudelle (rakenteellinen alijäämä)  julkisen talouden alijäämää ennaltaehkäisevä ja korjaava osa  muut uudet direktiivit ja asetukset (sopimus) pitkälti tarkentavat vakaus- ja kasvusopimusta

5 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 SIX PACK: BUDJETTIKEHYSDIREKTIIVI  keskipitkällä aikavälillä julkisten menojen tulee kasvaa hitaammin kuin kokonaistuotannon, ellei kompensoida veroja korottamalla  Suomessa tällä hetkellä käytössä nimellinen, ei-BKT:hen suhteutettu valtiontalouden kehys (hallitusohjelmaan sisältyvä poliittinen sopimus); kunnilla tasapainosääntö  direktiivin sisältöisen lain tultava voimaan 2013 loppuun mennessä

6 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 FC: RAKENTEELLISEN ALIJÄÄMÄN MINIMIARVO  vuosittaisen rakenteellisen julkistalouden alijäämän oltava alle 0,5 prosenttia nimellisestä BKT:sta (Suomen vakausohjelman MTO +0,5)  Jos jäsenvaltio poikkeaa tästä säännöstä, käynnistyy automaattinen korjausmekanismi.  sopimuksen ratifiointiaikaraja 2013 alussa; kansallinen voimaan saattaminen 2014

7 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 TWO PACK: BUDJETTISUUNNITELMA  tavoiteaikataulu kesä  budjettisuunnitelma toimitettava komissiolle lokakuussa  arvioidaan onko budjettisuunnitelma vakausohjelman ja annettujen suositusten kanssa linjassa

8 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 EU2020  kasvustrategia  rakennepoliittisia suosituksia  kuntia koskevia  peruspalvelujen tuottavuus  kuntien taloudellinen sääntely?

9 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 Tulevaisuuden peruskuva  Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee,  talouskasvu hidastuu,  julkiset ikäsidonnaiset menot kasvavat... ... näiden trendien vuoksi haasteenamme on mittava julkisen talouden kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta merkittävä osa tulee kuntien vastuulla olevista palveluista ja niistä johtuvien menojen kasvusta. 9

10 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 KUSTANNUSPAINEET IKÄÄNTYMISESTÄ Suomi 2010 2020-20102060-2010 EU27 2060-2010 Eläkkeet1223,21,6 Terveyden- huolto 60,411,2 Pitkäaikais- hoito 2,50,62,61,6 Koulutus5,900,2-0,1 Työttö- myys 1,6-0,3 -0,4 Yhteensä282,76,73,9

11 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 11 Väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen kysyntään Suomessa SOSIAALIPALVELUT5005100121148 - lasten päivähoito2560100106104 - vanhainkodit 974100141204 - kotipalvelut 741100133182 - palveluasuminen (arvio) 730100136193 TERVEYSPALVELUT9307100115133 - erikoissairaanhoito5545100112125 - perusterveydenhuolto3762100119145 KOULUTUSPALVELUT7006100 99103 - esiopetus 305100108108 - perusopetus4122100 104108 - lukiokoulutus 641100 89 96 - ammatillinen koulutus1467100 95 98 - ammattikorkeakoulut 471100 96 94 Menoerä v. 2009 M€ v. 2010 v. 2020 v. 2030 Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö 11

12 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 KUNNAN TALOUS -RYHMÄN POHDINTOJA  tehtävien kustannusten arvioinnin kehittäminen (velvoiteryhmä)  tasapainosäännöstä kumpuavan toimenpideohjelman enimmäiskesto  alijäämän kattamisvelvoite kattamaan myös kuntayhtymiä  kunnan tulojen, menojen, velan hillinnän keinot

13 24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 LOPUKSI  EU:sta tuleva julkisen talouden säännöstö tarkentuu  ei koske suoraan kuntia, mutta koska kuntasektori on merkittävä osa koko taloutta ja isoimmat kustannuspaineet ovat siellä – sääntelyllä tullee olemaan merkitystä myös kuntatalouden sääntelyyn  käytännön sovellutukset vielä auki – kuntien osalta suositeltavaa käsitellä osana kuntalain kokonaisuudistusta


Lataa ppt "24.1.2012 KO/HK 24.1.2012 EU-SÄÄNNÖT JULKISELLE TALOUDELLE Kunnat ja maakunnat Euroopassa – seminaari 23.5.2012 Tuulia Hakola Rakenneyksikön päällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google