Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavan verotavoitteet hallitusohjelmaan. Verouudistus hallitusohjelmaan Tulevan hallituksen ohjelmaan talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavan verotavoitteet hallitusohjelmaan. Verouudistus hallitusohjelmaan Tulevan hallituksen ohjelmaan talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä."— Esityksen transkriptio:

1 Akavan verotavoitteet hallitusohjelmaan

2 Verouudistus hallitusohjelmaan Tulevan hallituksen ohjelmaan talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä tukeva verouudistus: 1. Kaikkien palkkaverotus laskee vanhojen EU-15-maiden tasolle ja ylin työtuloihin kohdistuva rajaveroaste alenee 50 prosenttiin.  Edellyttää muutoksia valtion tuloveroasteikon portaiden tulorajoihin, veroasteisiin ja mahdollisesti vähennyksiin, kuten työtulovähennykseen. 2.Verouudistuksen yhteydessä yhteisöverokantaa voi alentaa enintään 3 prosenttiyksiköllä (vähentää verotuloja 0,6 mrd. euroa).  Vastapainona yritysten vastuuta henkilöstön työssä jaksamisesta ja osaamisesta lisättävä. Irtisanovan yrityksen rahoitettava ikääntyvien irtisanottujen uudelleen työllistymistä. 16.2.2011Talouspoliittinen yksikkö 2

3 3. Osinko- ja pääomatulojen verohuojennuksia henkilöverotuksessa rajoitetaan, ja pääomatulojen veroaste 30 prosenttiin (lisää verotuloja 0,5 mrd. euroa). 4.Esitetyt ansiotulo-, pääomatulo- ja yhteisöveroa koskevat muutokset toteutetaan samanaikaisesti. 5. Palkka-, pääoma- ja yhteisöveron n. 2 mrd. euroa veromenetykset korvataan  kiristämällä kaikkia alv-kantoja 2 prosenttiyksiköllä (1,2 mrd. e)  korottamalla ympäristö- ja haittaveroja yhteensä noin 0,8 mrd. e Hetemäen raportin pohjalta.  välillisen verotuksen kiristäminen ei saa heikentää kaikista pienituloisimpien asemaa. 16.2.2011Talouspoliittinen yksikkö 3

4 6.  Harmaan talouden torjunta  tehostettava, jotta tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja oikeudenmukainen verokohtelu.  Kotitalousvähennys  edistää vähemmän tuottavan työn kysyntää  erinomainen harmaan talouden torjuntakeino  parantaa mahdollisuuksia perheen ja työn yhteensovittamiseen.  Kotitalousvähennystä ei pidä rajoittaa etenkään hoito- ja kotitaloustyön osalta. 16.2.2011Talouspoliittinen yksikkö 4 Verotuksen erityiskysymyksiä 1/2

5 Verotuksen erityiskysymyksiä 2/2  Erityisvero rahoitussektorille (”pankkivero”)  tulee selvittää yhtenä rahoitusjärjestelmän vakautta edistävänä keinona.  Windfall-vero  Windfall-vero pitää ottaa käyttöön.  Asuntolainojen korkovähennys  ei tarvetta puuttua asuntolainojen korkovähennykseen  asuntovelallisten voitava luottaa siihen, että korkovähennysoikeudessa ei tapahdu heikennyksiä nopealla aikataululla. 16.2.2011Talouspoliittinen yksikkö 5

6  Kestävyysvajeen pienentämisen on oltava maan seuraavien hallitusten päätavoitteita.  Vanhushuoltosuhteen nopea huononeminen vakava haaste.  Terveys- ja hoivamenojen kehitys vaikea arvioida.  Työurien pidentyminen helpottaa selviytymistä.  Valtiovarainministeriön arvio:  kestävyysvaje 2010 lopulla 5 % bkt:sta eli 10 mrd. euroa.  2009–2012 kasvu 7,8 %, tuoreemmat tiedot 9,1 %.  kasvu painu 1,7 %:iin vuoteen 2015 mennessä.  Vaikean ennustettavuuden takia hallituskauden puolivälissä tehtävä välitarkastelu. 16.2.2011Talouspoliittinen yksikkö 6 Kestävyysvaje

7 7 Palkansaajien keskimääräinen tuloverotus Suomessa ja muissa Länsi-Euroopan maissa 2010 Suomi Muut Länsi- Euroopan maat *) A k a v a l a i s t e n j a k a u m a: 0525 50 (mediaani) 7595 K a i k k i e n p a l k a n s a a j i e n j a k a u m a: 0525 50 (mediaani) 75 95 16.2.2011 Talouspoliittinen yksikkö *) Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Tanska; Viro ei mukana Yhden hengen talous Lähde: Veronmaksajat, Kansainvälinen palkkavertailu 2010; Tilastokeskus, Tulonjakotilasto

8 Palkansaajien keskimääräinen tuloverotus Suomessa ja muissa Länsi-Euroopan maissa 2010 sekä Akavan hallitusohjelmaesitys 8 *) Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Tanska; Viro ei mukana Yhden hengen talous Lähde: Veronmaksajat, Kansainvälinen palkkavertailu 2010; Tilastokeskus, Tulonjakotilasto


Lataa ppt "Akavan verotavoitteet hallitusohjelmaan. Verouudistus hallitusohjelmaan Tulevan hallituksen ohjelmaan talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google