Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahastokausi Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahastokausi Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahastokausi 2014-2020 Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään
Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

2 Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta
EU:n kokonaistuki liki nykyisellä tasolla (n. 336 MRD €)  useat jäsenvaltiot esittäneet leikkausta Maantieteellinen tuen keskittäminen vähiten kehittyneet alueet (BKT/asukas alle 75 %) – 162 MRD € välialueet (BKT/asukas vaihteluväli 75 – 90 %) – 39 MRD € kehittyneet alueet (BKT/asukas yli 90 %) – 53 MRD € Merentakaiset ja harvaan asutut alueet mm. Itä- ja Pohjois-Suomi, 20 €/as./v (nyt 35 €) – 1 MRD € Aluepolitiikalla toteutetaan Eurooppa strategiaa Älykäs kasvu Kestävä kasvu Osallistuva kasvu

3 - Komission esityksessä Itä-Suomi ns. siirtymäaluetta

4 EU:n koheesiopolitiikka 2014-2020 uusi suuraluejako
Nykyiset suuralueet Uudet suuralueet - Suomi ajaa tätä vaihto-ehtoa

5 Kansalliset linjaukset
Suomeen laaditaan yksi valtakunnallinen rakennerahasto- ohjelma käsittäen Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston – valmistelusta vastaa TEM perustuu kahteen alueelliseen suunnitelmaan (toinen Itä- ja Pohjois-Suomeen, toinen Etelä- ja Länsi-Suomeen) – valmistelusta vastaavat maakunnan liitot yhdessä ELY-keskusten kanssa SEKÄ lisäksi valtakunnallisiin ohjelmiin (EAKR 10-20%, ESR 25-35%) Rahoittajia vähennetään – maakunnan liitot ja ELY- keskukset (STM?) MYR:n rooli vahvistuu ohjelman oltava valmis loppukesästä 2013

6 Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä TOIMINTALINJA 1: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Investointiprioriteetti 1: Yrittäjyyden edistäminen (erityisesti uusien yritysten perustamisen ja uusien ideoiden taloudellisen hyödyntämisen tukeminen) Erityistavoite 1: Elinkeinorakenteen uudistaminen Erityistavoite 2: Yritysten toimintaedellytysten ja toiminta-ympäristön kehittäminen Erityistavoite 3: Energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla Investointiprioriteetti 2: Uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen Erityistavoite 1: yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja kasvun turvaaminen Erityistavoite 2: Yritysten kansallisten ja kansainvälisten verkostojen vahvistaminen TOIMINTALINJA 2: Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) Investointiprioriteetti 1: Innovaatio- ja osaamis-rakenteiden vahvistaminen Erityistavoite 1: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen innovaatio-, koulutus- ja tutkimusympäristö Investointiprioriteetti 2: Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen luomisessa Erityistavoite 1: Huippuosaamisen kehittäminen elinkeinoelämän keskeisillä aloilla, alueen kilpailukyvyn uudistaminen sekä tuottavuuden lisääminen Erityistavoite 2: Uusien sovellusten, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Erityistavoite 3: Uusiutuvien energian sekä energia- ja materiaali-tehokkuuden tutkimus- ja tuotekehitys sekä lähienergian ja paikallisten energiavarojen hyödyntämisen ja käytön edistäminen Investointiprioriteetti 3: Ympäristön laadun sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen Erityistavoite 1: Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen Erityistavoite 2: Elinkeinoelämän kilpailukykyä edistävien ympäristömyönteisten innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto

7 PAINOPISTE 3: Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR)
Painopisteeseen kohdistetaan kansallisesti vähintään 20 % rahoituksesta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisessa suunnitelmassa kohdistus tehdään integroituna toimintalinjoihin TL 1, TL 2 ja TL 4. TOIMINTALINJA 4: Saavutettavuus (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) Investointiprioriteetti 1: Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus, käyttö ja laatu Erityistavoite 1: Nopeiden, laadukkaiden ja esteettömien tietoliikenneyhteyksien varmistaminen Investointiprioriteetti 2: Kestävä liikenne ja pullon-kaulojen poistaminen liikenneinfrastruktuurista Erityistavoite 1: Elinkeinotoiminnan kilpailukykyä tukee toimiva, kehittynyt ja älykäs liikenneinfrastruktuuri TOIMINTALINJA 5: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Investointiprioriteetti 1: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistyvyys Erityistavoite 1: Työvoiman saatavuuden sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantuminen Investointiprioriteetti 2: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin Erityistavoite 1: Työelämän laadun ja tuottavuuden parantuminen Erityistavoite 2: Yritystoiminnan kehittäminen muutostilanteissa Investointiprioriteetti 3: Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Erityistavoite 1: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

8 TOIMINTALINJA 6: Koulutus, ammatti­taito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Investointiprioriteetti 1: Parannetaan elinikäiseen oppimiseen osallistumista, työvoiman ammattitaitoa ja koulutuksen työelämäyhteyksiä Erityistavoite 1: Työvoiman osaamisen ja valmiuksien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita Erityistavoite 2: Koulutuksen laadun, innovatiivisten oppimisympäristöjen ja ohjauksen kehittäminen TOIMINTALINJA 7: Sosiaalisen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Investointiprioriteetti 1: Aktiivinen osallisuus Erityistavoite 1: Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Erityistavoite 2: Asiakaslähtöisten toimintamallien, palvelujen ja palvelukokonaisuuksien sekä rakenteiden kehittäminen

9 Huomioitavaa: EAKR- / ESR-suhde – 60 % / 40 %
Itä- ja Pohjois-Suomelle oma rahoituskehys koko ohjelmakaudeksi suhteellisesti muuta maata suurempi rahoitusosuus Maakuntakohtaiset kehykset Valtakunnalliset teemat - suhde muuhun toimintaan, lisäarvo, osuus rahoituksesta Kaupunkipolitiikka (5 %) Kuopio Paikallinen kehittäminen kannatetaan, ei erillistä hallintorakennetta

10 Mikä muuttuu Yksi valtakunnallinen ohjelma, käsittää EAKR:n ja ESR:n
Ohjaako alueellinen suunnitelma valintaa? Maakuntaohjelmiin perustuen MYAK-painopisteet Uudet suuralueet (Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä) Valtakunnalliset teemat Rahoittajat vähenevät MYR:n rooli vahvistuu EAKR – vähähiilisyys ja ympäristömyönteisyys ESR – sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, sukupuolten tasa-arvo Kaupunkipolitiikka Paikallinen kehittäminen Tulospainotteisuus, selkeät välitavoitteet ja päämäärät, seuranta, palkitseminen

11 Kiitos!


Lataa ppt "Rakennerahastokausi Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google