Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU:n rakennerahastokausi ja muuta ajankohtaista Carola Gunell

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU:n rakennerahastokausi ja muuta ajankohtaista Carola Gunell"— Esityksen transkriptio:

1 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 ja muuta ajankohtaista Carola Gunell 12.12.2013

2 MIKÄ MUUTTUU ensi ohjelmakaudella. 1
MIKÄ MUUTTUU ensi ohjelmakaudella? Rahoitusohjelman alue laajenee suuralueeksi Etelä- ja Länsi-Suomi muodostavat ELSA-alueen, haasteelliset alueet poistuvat yksi ohjelma Suomessa eli EAKR ja ESR yhteen

3 2. Valmistelu ja päätöksenteko muuttuu
2. Valmistelu ja päätöksenteko muuttuu * ELY-keskukset keskittävät päätöksenteon neljään ELYyn Suomessa alkaen: Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa * Hankevalmistelu ja asiakasneuvonta jatkuu kuten aikaisemmin maakuntien ELY-keskuksissa * Maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) rooli korostuu jos halutaan, MYRin on mahdollista tehdä rahoittajaa sitova ratkaisu * Maakunnan liittojen osalta hankkeiden päätöksenteko siirtyy Uudenmaan liittoon (asiat vielä valmistelussa, viimeistään ohjelmakauden alkaessa oltava valmista) * Vähemmän teknistä tukea (3 %), vähemmän rahoitusta – edellyttää priorisointia ja tehokkuutta

4 3. Uusia rahoitusmuotoja otetaan käyttöön
ITI eli yhdennetyt alueelliset investoinnit on monirahastoinen kaupunkien kehitystä tukeva rahoitus. ELSA valinnut biotalouden teemakseen. Asukaslähtöinen kaupunkien paikallinen kehittäminen eli Leader tyyppinen toiminta suunnataan nyt kaupunkeihin. Varsinais-Suomessa MYR hyväksynyt tämän. INKA ohjelma, jossa suurkaupungeille on kohdennettu oma teema. Turku on osittain mukana. Ylimaakunnalliset hankkeet tavoitteena yhden ohjelman myötä. Kestävä kaupunkikehitys – 6 pack

5 4. MIKÄ VIELÄ MUUTTUU? Maksatuspäätös on tehtävä 90 arkipäivässä – komission vaatimus Sähköinen haku ainoastaan mahdollinen Itse toteutettujen hankkeiden määrä vähenee tuntuvasti Keskittäminen merkitsee ELY-keskuksille 86 htv:n vähenemistä, liitoille ? ”Flat rate” ja ”lump sum” eli yksinkertaistetut kustannus- mallit tehokkaaseen käyttöön Työryhmä perustettu miettimään maakunnan liittojen toiminnan tehostamista, raportti helmikuussa -14 Ennakkomenettely käyttöön, max 30% Uusi aluekehityslaki voimaan , asetukset keväällä Pääomasijoitustoiminta muuttuu TPK on investointiprioriteetti uudella kaudella

6 RR-ohjelman rakenne Yksi ohjelma koko Suomeen eli Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma, joka on jaettu kahteen alueelliseen osaan: ELSA- ja IP-alue 1 ohjelma – 1 seurantakomitea – 1 sihteeristö Rahoitusosuudet: EU M€ + valtio M€ = M€ A. Valtakunn. teemat eli ministeriöiden jakamat tuet: B. ESR + EAKR C Alueellinen yhteistyö (Interreg ym.) Tekninen tuki ________________ 2 976 M€

7 ELSA 2014-2020 rahanjako Uusimaa 38,2 % 12,1 % 34,0 12,0 % Pirkanmaa
EAKR + ESR Maakunta Väestö Osuus EAKR+ESR (milj.€) Osuus Uusimaa 38,2 % 12,1 % 34,0 12,0 % Pirkanmaa 12,1 % ! 14,3 % 41,0 ! 14,5 % Varsinais-Suomi 11,4 % 7,4 % 21,7 7,7 % Keski-Suomi 6,7 % 16,5 % 45,6 16,1 % Satakunta 5,5 % 10,7 % 31,1 ! 11,0 % Päijät-Häme 4,9 % 8,6 % 23,4 ! 8,3 % Etelä-Pohjanmaan 4,7 % 7,2 % 19,8 7,0 % Kymenlaakso 4,4 % 8,1 % 24,5 Pohjanmaa 13,1 4,6 % Kanta-Häme 4,3 % 3,9 % 12,1 Etelä-Karjala 3,2 % 6,3 % 17,4 6,1 % Yhteensä 100 % 283,8

8 EAKR 2014-2020 KOKO SUOMI TL 1 Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
TL 3 Vähähiilisen talouden edistäminen  milj.€ 328 IP 1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen Läpileik-kaavana IP 2 Pk-yritysten uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen 190 m€ = 25 % TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen  435 Innovaatiokeskittymien kehittäminen Älykäs erikoistuminen tutkimuksen ja innovaatioiden edistäjänä ESR TL 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus  234 IP 1 Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen IP 2 Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin TL 6 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen  164 Työelämäyhteistyö ja työssä oppiminen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarj. ja laadun parantaminen TK 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 90

9 Rahavirrat Varsinais-Suomeen
Ohjelmakaudella : Yhteensä 265 miljoonaa euroa ja yli 3000 hanketta Ohjelmakausi : Yhteensä 220 miljoonaa euroa (14 % vähemmän) Ohjelmakausi : Yhteensä 143 miljoonaa euroa (35 % vähemmän)

10

11 Kansallisia tukia Finnvera – yritystukia laajasti
Avera – yritysten pääomasijoitusrahasto = yritys voi hakea pääomaa varten tukea. Kokeilu sai myönteisen vastaanoton. Laajenee – täsmentyy myöhemmin. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistää yritysten kehittymistä. Huonosti hyödynnetty Varsinais-Suomessa. Sitra - edistää yritysten liiketoimintaa sijoittamalla valikoivasti yrityksiin, joissa on kehityspotentiaalia. Se tarjoaa yrityksille kehitys- ja rahoituspalveluja käynnissä olevien ohjelmiensa kautta. Sitra tukee myös terveydenhuollon uudistamista. Huonosti hyödynnetty Varsinais-Suomessa. Suomen Teollisuussijoitus – sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja yksityisiin teollisuusyrityksiin.

12 Mitä älykäs erikoistuminen on?
Määritelmän mukaan älykästä erikoistumista voi tapahtua aloilla, joihin yliopistotasoinen huippututkimus on erikoistunut. Rajausta on edelleen tehtävä niin, että vain 5 % huippututkimuksen korkeimmasta tasosta on riittävällä tasolla tähän erikoistumiseen. Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt oheisen strategian.

13 RÄÄTÄLÖITYÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA - erityisesti diagnostiikka, kuvantaminen ja lääkekehitys
SINIVIHREÄ TEOLLISUUS - koostuu merelliset elinkeinot, teollisuudenalat, luonnonvarojen kestävän käytön ja koulutusympäristöt yhteen liittävästä kokonaisuudesta ÄLYKÄS BIOENERGIA - hajautetussa ja älykkäässä energiantuotannossa kaikki orgaaninen aine voidaan muuttaa polttoaineeksi ja lannoitteiksi ÄLYKÄS OPPIMINEN – Innovaatiopedagogiikka on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. KESTÄVÄ JA ÄLYKÄS KAUPUNKI SEKÄ MAASEUTU - tulevaisuuden kestävät ja älykkäät rakennetut elinympäristöt ovat Varsinais- Suomessa pitkälle kehitettyä teknologiaa hyödyntäviä, turvallisia, elämää helpottavia, energiatehokkaita, joissa asukkaiden ja yritysten arki on sujuvaa.

14 Haluttu muutos TALOUS – Rakennemuutoksen sopeutumisen nopeuttaminen ja menestyvä elinkeinotoiminta – onnistuessaan Turku ja Varsinais-Suomi mielletään laajasti Suomen johtavaksi, kansainvälisen tason osaamis-, innovaatio- ja tuotantokeskittymäksi, jonka kautta tuotetaan teknistä edelläkävijyyttä ja tuotannollista kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. OPPIMINEN - Tavoitteena on työelämän ja koulutusorganisaatioiden jatkuva dialogi, strateginen kumppanuus ja ennakoiva työote sekä tämän kokonaisuuden kehittäminen tulevaisuudessa. YMPÄRISTÖ - Itämeren ja saaristomeren tilan paranemiseen – tässä onnistuminen on ratkaisevan tärkeää paitsi ympäristöllisistä syistä myös elinvoiman, kilpailukyvyn, vetovoiman ja hyvinvoinnin kannalta. ARVOT JA ILMAPIIRI - Teemalla pyritään toisin tekemisen ja innostuksen ilmapiirin saavuttaminen.


Lataa ppt "EU:n rakennerahastokausi ja muuta ajankohtaista Carola Gunell"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google