Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen."— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) TL 6 Tekninen tuki Vähähiilisen talouden tukemiseen käytetään vähintään 25 %:ia EAKR- rahoituksesta. Rahoitusosuus sisältyy toimintalinjojen 1 ja 2 osuuteen. Saavutettavuus integroitu osaksi TL 1:stä

2 Rakennerahastojen alueellinen jako 2014-2020 Rahoitus 2014-20Muutos, milj. € Itä- ja Pohjois-Suomi, perusrahoitus451,06 milj. €-115,7 Harvaan asutun alueen erityisraha (NSPA)271 milj. €-88,0 Itä- ja Pohjois-Suomi yhteensä722,06 milj. €-203,7 Etelä- ja Länsi-Suomi yhteensä295,7 milj. €-150,2 Ahvenanmaa4,6 milj. €-1,6 Valtakunnalliset osiot159,4 milj. €-58,4 Yhteensä Lisäksi EAY (Euroopan alueellinen yhteistyörahoitus) 1182 milj. € 141,0 milj. € -413,7 +20,75 Itä- ja Pohjois-Suomen leikkaus -22% Etelä- ja Länsi-Suomen leikkaus -34 % Valtakunnallisten teemojen leikkaus -27 % Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61 % Etelä- ja Länsi-Suomi 28,94 % Ahvenanmaa 0,45 %

3 Rahoituspäätös vs. ansaintalogiikka

4 Itä- ja Pohjois-Suomi Rahoitus 2014-20Muutos, milj. €Muutos, % EAKR 496,5 milj. €-180,3 milj. €-26,6 % ESR 225,5 milj. €-23,36 milj.€-9,4 % Yhteensä 722,06 milj. € -203,7 milj. € -22 % IP-alueen rahoitusjako: EAKR 68,8 % (496,5 M€), ESR 31,2 % (225,5 M€). Kansallinen/EU –rahoitus suhteessa 50/50. Valtion osuus 75 %, kunnat 25 % Luvuista ei ole vähennetty 7 % suoritusvarausta: EAKR 34,8 milj. €, ESR 15,8 milj. € Kaupunkipolitiikan 5 % EAKR:stä otetaan IP/ELSA –kehyksestä verkostossa mukana olevien kaupunkien lukumäärä suhteessa: IP 6 milj. € (Oulu), ELSA 30,3 milj. €

5 Itä- ja Pohjois-Suomi, rahoitus toimintalinjoittain EAKR%-osuusESR%-osuus Julkinen rahoitus yht %-osuus €/vuosi TL 1201 549 61740,6 % 403 099 23427,9 %57 585 605 TL 2266 098 60553,6 % 532 197 21036,9 %76 028 173 TL 3 105 999 41847,0 %211 998 83614,7 %30 285 548 TL 4 74 425 12333,0 %148 850 24610,3 %21 264 321 TL 5 45 106 13520,0 %90 212 2716,2 %12 887 467 TL 6 TT28 882 4545,8 % 57 764 9084,0 %8 252 130 Yhteensä496 530 676 225 530 676 1 444 122 705100,0 %206 303 244 Absoluuttiset luvut tarkentuvat, koska Euroopan komissio ei ole vahvistanut Suomen lopullista rahoitusta. Huom: Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 28.5.2013 kokoustiedotteessa on virheitä/epätarkkuuksia mm teknisen tuen luvussa –tässä korjattu, korjaus aiheuttaa tarkistuksia myös TL 1:n ja TL 2:n osuuksissa. EAKR: kuntien rahoitusosuus 25 %: 124,1 milj. €, valtion osuus 75 %: 372,4 milj. € ESR: kuntien rahoitusosuus 25 %: 56,4 milj. €, valtionosuus 75 %: 169,1 milj. € Luvuista ei ole vähennetty 7 % suoritusvarausta (EAKR 34,8 milj. €, ESR 15,8 milj. €)

6 Etelä- ja Länsi-Suomi, esitys rahastoista Rahoitus 2014-20Muutos, milj. €Muutos, % EAKR 182 183 040-115 255 927-38,7 % ESR 113 783 040-34 936 444-23,5 % Yhteensä 295 966 080 -150 192 371 - 34 % Itä- ja Pohjois-Suomen leikkaus -22% Etelä- ja Länsi-Suomen leikkaus -34 % Valtakunnallisten teemojen leikkaus -27 % Kansallinen/EU –rahoitus suhteessa 50/50. Valtion osuus 75 %, kunnat 25 %

7 Valtakunnalliset teemat EAKR •10 %: 45,6 EAKR, julkinen yhteensä 91,11 milj. € = 13 milj €/vuosi •Osaamis- ja innovaatioverkostot (INKA, ml. Vähähiilinen talous) ESR •25 %: 113,9 ESR, julkinen yhteensä 228 milj. € = 32,5 milj. €/vuosi •Nuorisotakuu •Työvoiman liikkuvuus Euroopassa •Maahanmuuttajien kotouttaminen •Koulutusjärjestelmän kehittäminen siirtymiä tukeviksi •Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman osaamisen lisääminen •Työvoiman ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen •Teemat voivat muuttua ohjelmakauden kuluessa toimintaympäristön kehityksen mukaan

8 Valmistelun aikatauluja Touko-kesäkuu 2013 •Talouspoliittinen ministerivaliokunta 28.5. •Halke kesäkuussa Syys-lokakuu 2013 •Valtioneuvosto hyväksyy kumppanuussopimuksen ja RR-ohjelman •Asetusten hyväksyminen EU-tasolla •Suomi toimittaa asiakirjat komission hyväksyttäväksi Marras-joulukuu 2013 •Viralliset neuvottelut EU-komission kanssa •Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisten teemojen viimeistely Kevät 2014 •Komissio hyväksyy Suomen kumppanuussopimuksen ja RR-ohjelman •Ohjelman toimeenpano alkaa


Lataa ppt "Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google