Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

The Leading Solution for IT Management and Governance

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "The Leading Solution for IT Management and Governance"— Esityksen transkriptio:

1 The Leading Solution for IT Management and Governance
Portfolion hallinnalla yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen The Leading Solution for IT Management and Governance Jyrki Castrén Partner

2 Mitä on IT Management and Governance?
Työskentelytapa joka varmistaa näkyvyyden ja kontrollin yli IT:n Prosessit Prioriteetit Projektit Resurssit …ja budjetit niistä kaikista

3 Kokonaisvaltaisen IT Management and Governance prosessin kolme vaihetta
Valitse -portfolion hallinta Seuraa -seuranta ja Benchmarking Toteuta -yrityksen prosesseja seuraten

4 Valinta vaiheessa etsitään parhaat IT portfolio suunnitelmat
Määritä portfoliot projektien lisäksi myös esim. tärkeimmistä ohjelmistoista listaa ja järjestää eri mahdollisuudet Määritä investointi kriteerit riskit, kustannukset, hyödyt Tee vaikeitakin päätöksiä mitä jos skenaariot visualisoi vaihtoehdot valitse optimaaliset investoinnit Varmista suunnitelman täyttöönpano varmista toteutettavuus sitouta sidosryhmät

5 Toteutus yrityksen prosessien mukaan
Hallinnoi resursseja, aikatauluja ja kustannuksia osaamisen hallinta projektien mallipohjat Seuraa reaaliajassa seuraa prosessin mukaisia avaintietoja Käyttäjä(rooli) kohtaiset näkymät Kommunikoi automatisoi projektiryhmän tiedonsaanti varmista sidosryhmien jatkuva tiedonsaanti Prosessien seuranta ja kehittäminen

6 Seuranta vaihe sulkee ympyrän evaluoinnin ja Benchmarkingin avulla
Mittaa suorituksia valitse sopivat metriikat selvitä todelliset kustannukset ja hyödyt Benchmark vertaile alan johtaviin yrityksiin

7 Toimiva IT-MG on mahdollista vain integroidun ratkaisun avulla
Pistemäiset ratkaisut… Pelkän portfolion hallinnan tarjoavat ratkaisut Taulukot (Excel...) Fläppitaulut Tilanneraportit Taulukot (Excel...) Asiakaskartoitukset Microsoft Project Taulukot (Excel...) Sähköpostit, puhelut, kokoukset …eivät ratkaise ongelmaa

8 Clarity tekee IT-MG:stä todellisuutta
Integroitu Kattava Modulaarinen Kustannustehokas Portfolio Manager Resource Planner Project Manager Financial Manager Process Manager Portfolio Manager Financial Manager Process Manager

9 Hallinnointia moniulotteisilla näkymillä
Täysin räätälöitäviä Täydellinen drill-down mahdollisuus Portfoliot voivat pitää sisällään projekteja, sovelluksia tai vaikka laitteistoa

10 Aloitetaan ideasta “Aloitelaatikko”
Kerätään ideoita kaikkialta organisaatiosta investointiehdotuksiksi

11 Idean käsittely prosessin mukaan
Prosessikaavioilla varmistetaan oikea eteneminen

12 Objektiivinen priorisointi
Yhtenäinen käsittely kaikille investointi-mahdollisuuksille Varmistaa objektiivisuuden ja tasapuolisuuden Eri kategorioilla eri painoarvot Täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan

13

14 “Mitä jos” mallintaminen
“Mitä jos”skenaariot Joustava tapa määrittää ja priorisoida investointikriteerejä Täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan

15 Valitse oikeat projektit skenaarioiden avulla
Before Graafinen esitys eri skenaarioiden vaikutuksesta Skenaariot muodostetaan perus metriikoiden kuten kustannusten, hyötyjen ja riskien pohjalta After

16 Budjetin varmistaminen
Varmista skenaarion taloudellinen toteutettavuus Teoreettiset ”mitä jos” skenaariot yhteen todellisuuden kanssa

17 Kapasiteetin varmistaminen
Varmista skenaarion toteutettavuus kapasiteettien kannalta Teoreettiset ”mitä jos” skenaariot yhteen todellisuuden kanssa

18

19 Prosessien mukainen toteuttaminen
Yksityiskohtaiset suunnitelmat mallipohjien avulla Projektien aikataulut Gantt-näkymiin Riippuvuudet huomioitava

20 Sopivimpien resurssien käyttö
Osaamiset ja kehittymistoiveet huomioitava resurssien valinnassa Koulutustarpeet huomioitava Parantaa henkilöstön motivaatiota

21 Toteumien kirjaaminen
Kaikkien kirjattava tuntinsa, jotta saadaan kokonaisvaltaista tietoa Helppokäyttöinen web-käyttöliittymä

22 Täydellinen näkyvyys Toteumat kirjautuvat investointeihin asti
Yhteenvedot esim. programmi/osasto tasolla Mahdollistaa täydellisen läpinäkyvyyden

23 Seuraataan kriittisiä asioita
Seuraa riskien- ja muutoksenhallinan kautta tulleita asioita projekti ja/tai programmitasolla

24 Varmistetaan taloudellinen seuranta
Seurataan kokonais-kustannusten kertymistä projektin aikana Varmistetaan kustannus-tehokkaimpien resurssien käyttö

25 Integraatio henkilöstön- ja taloushallinnon järjestelmien kanssa
Mahdollisuus kohdistaa projektien tiedot eri kirjanpitotileille Tiedot rivi tasolla Integraatio johtavien henkilöstön- ja taloushallinon järjestelmien kanssa

26 Ympyrän sulkeminen portfolio analyysillä
Reaaliaikainen metriikan seuranta Kerätty tieto on välittömästi hyödynnettä-vissä portfolion-hallinnassa

27 Analystien mielipiteitä
"Niku offers the most functionally rich solution, covering all areas of technology identified as differentiators, and with a fair amount of proven, large scale deployments." METAspectrum, February 2004 Magic quadrant Leader in Gartner’s current and previous "Project/Resource Management Magic Quadrant" report Gartner Magic Quadrant, July 2004

28 Niku Corporation Vahvuudet Johtava ratkaisu Taloudellisesti vahva
voittoa tuottava hyvässä kunnossa oleva Balance Sheet $40+ miljoonan vuotuinen liikevaihto NASDAQ: NIKU Luotettu yrityskumppani kattavat konsultointi ja koukutus palvelut maailmanlaajuinen tuki Global 2000 hyväksytty 14 toimistoa viidessä maassa useat paikalliset maa-asetukset ja kielivaihtoehdot Analystit Gartner, META, Butler ja Bloor ovat samaa mieltä Johtaja: Gartner Magic Quadrant 2004 2003 2002 Johtaja: METAspectrum

29 Niku Euroopassa

30 Nikucorp Oy Perustettu 2000 (1989) 8 työntekijää, Espoo,
Liikevaihto 1.6 M€ (2003) Auttaa asiakkaita parantamaan heidän portfolioiden-, projektien- ja resurssinhallinta prosesseidensa tehokkuutta ja tuottavuutta Konsultointi Koulutus Tuki

31 Kiitos Nikucorp Oy


Lataa ppt "The Leading Solution for IT Management and Governance"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google