Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kalastuslain kokonaisuudistuksesta järjestöpäällikkö Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kalastuslain kokonaisuudistuksesta järjestöpäällikkö Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto."— Esityksen transkriptio:

1 kalastuslain kokonaisuudistuksesta järjestöpäällikkö Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto

2 valmistelusta v 2009 •Kalastuslain kokonaisuudistusta on tehty jo noin vuosi •pohjalla Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma •uudistusta tehdään rakenteella työryhmä + neljä jaostoa •Kalatalouden Keskusliitolla edustus kaikissa valmistelurakenteissa ( valvonnasta tarkemmin ip) •edustajilla eväinä: liiton omat strategiat, VOEKin linjaukset, järjestöjaoston valmistelemat johtokunnan päätökset •tilanteet vaihtelevat, joten uusia ”eväitä” johtokunta tekee sitä mukaa •vuodenvaihteen tienoilla ministerille luovutettiin valmistelutyöstä väliraportti ( saavutukset lähinnä valmistelevia, paitsi valvonta)

3 Uusi työryhmien toimintakausi alkanut •johtokunta linjasi kokouksessaan 2.2.2010 järjestön keskeisiä tavoitteita ja teki päätösesityksen edustajakokoukselle •”Kalastuspassi” •Kalastusalueita kehitetään •Järjestöyhdentyminen

4 ”Kalastuspassi” •Kalastuslain muutoksen yhteydessä säädetään sellaisesta yhden kalastusmaksun järjestelmästä, joka maksetaan yhdelle maa- ja metsätalousministeriön pankkitilille. Uusi veroluonteinen kalastuskortti (”työnimeltään kalastuspassi”) on kaksiosainen ja siihen kuuluvat •perusmaksu •laajennettu maksu •lyhytaikainen maksu

5 ”Kalastuspassin” perusmaksu •Perusmaksun maksavat: –Ne, jotka kalastavat omistamillaan vesialueilla, –ne, jotka kalastavat vesialueilla, joissa he ovat kalastusoikeuden haltijoita, –ne, jotka kalastavat omistajan myöntämillä tai luovuttamilla luvilla tai oikeuksilla, eivätkä tarvitse laajempaa lupaa. •Perusmaksun hinta voisi olla n. 25 euroa vuodessa.

6 ”Kalastuspassin” laajennettu maksu •Laajennetun maksun maksavat: •Ne, jotka haluavat kalastaa yhdellä virvelillä ja vieheellä koko maan vesialueilla, lukuun ottamatta lohi- ja siikapitoisia virtavesiä, rauhoitusalueita ja muita erikoisalueita. •Laajennetun maksun hinta voisi olla 50-60 euroa vuodessa.

7 ”Kalastuspassin” lyhytaikainen maksu •lisäksi tarjolla on lyhytaikainen maksu. Sen maksavat: •Ne, jotka tarvitsevat matkailukalastustarkoituksessa tai muussa tilapäisessä kalastuksessa 1-7 vuorokauden mittaista lupaa. •Lyhytaikaisen maksun hinta voisi olla 10- 15 euroa.

8 Kalastusalueita kehitetään •Kalastusaluetoimintaa kehitetään niin, että kalastusalueiden lukumäärää karsitaan ja sen asiantuntemusta lisätään. •Merkittävää julkista päätäntävaltaa koskevissa asioissa kalastusalueen valmistelama päätös viedään perL 124 §:n mukaisesti ELY -keskuksen vahvistettavaksi. ELY -keskus tekee ns. laillisuustarkastuksen

9 Kalastusalueita kehitetään •Ts. viranomaisen tehtävänä on vireillä olevan asian laillisuusvalvonta (vahvistaminen) ja hallintolain mukaisen kuulemis- ja valitusmenettelyn hoitaminen. Kalastusalueen tehtävä on asian valmistelu ja toimeenpano

10 Järjestöyhdentyminen •KalL:n uudistamisen yhteydessä perustetaan valtakunnan tasolla yksi kalatalouden neuvonnan keskusjärjestö, josta säädetään KalL:ssa (kuten neuvontajärjestöistä on nyt säädetty). •Kenttäorganisaatioiden asemaan ei tässä vaiheessa säädöstasolla puututa. •Tämä vastaa riista- ja metsäpuolella vireillä olevia organisaatiouudistuksia

11 Kiitos.


Lataa ppt "Kalastuslain kokonaisuudistuksesta järjestöpäällikkö Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google