Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 1 Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä Pekka Pirilä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 1 Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä Pekka Pirilä."— Esityksen transkriptio:

1 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 1 Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä Pekka Pirilä Teknillinen korkeakoulu

2 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 2 Markkinaympäristö Avoimet pohjoismaiset sähkömarkkinat • Fyysisen sähkön hinta määräytyy tunneittain pörssissä • Pörssihinta on sähkön arvo, vaikka voimassa olisi pitkäaikaisia sopimuksia • Pieniä korjauksia tulee siirtohinnoista, tasepoikkeamista ja mahdollisuudesta osallistua säätösähkön kauppaan • Taseen voi aina tasapainottaa pörssisähköllä • Tässä ei oteta huomioon toimitusvarmuuskysymyksiä

3 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 3 Markkinaympäristö Lämmön arvo / hinta • Todellinen kilpailu lämmöntoimituksissa harvinaista • Vertailukohtana muut kyseeseen tulevat vaihtoehdot • Hinnan pitäisi määräytyä edullisimpien käytettävissä tai rakennettavissa olevien vaihtoehtojen marginaalikustannusten pohjalta ottaen huomioon kiinteät kustannukset ml. pääomakustannukset

4 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 4 Kannattavuus / edullisuusvertailu A) Lämmön hinta määräytyy ulkoisesti • Tuotot sähkön ja lämmön myynnistä ulkoisesti määräytyvien hintojen pohjalta • Tuotantovolyymi määräytyy muuttuvien kustannusten mukaisen kannattavuuden pohjalta • Kannattavuuskriteeriksi soveltuu parhaiten nettonykyarvo • Tuottovaatimus pääomamarkkinoiden mukainen ottaen huomioon toiminnan taloudelliset riskit.

5 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 5 Kannattavuus / edullisuusvertailu B) Lämmön hinta määräytyy kustannuspohjaisesti • Tuotot sähkön myynnistä ulkoisesti määräytyvien hintojen pohjalta • Lämmön myynnin tuottoja ei voi käyttää kannattavuusvertailussa koska kyseessä olisi kehäpäätelmä • Edullisuuskriteeri: lämmön tuotannon nettokustannus • nettokustannus = kulut – tuotot sähkön myynnistä • kustannustaso vaihtelee mm. vuodenajan sekä sähkön ja polttoaineiden hinnanvaihtelujen mukaan • vuosien mittaan vaihtelevan tilanteen ottaminen huomioon hankalaa

6 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 6 Kaukolämpö- verkon kuorma vaihtelee voimakkaasti

7 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 7 Kannattavuus / edullisuusvertailu Seuraavilla sivuilla tuloksia luentojani varten laskemastani esimerkistä • pienehkö laitoskoko (20 MW lämpöä) • parametrit vaihtelevat tapauskohtaisesti • käytetyt arvot eivät välttämättä oikeita • tässä kokoluokassa yhteistuotannon kannattavuus edellyttää korkeaa sähkön hintatasoa, mutta ei välttämättä juuri laskelmien mukaisesti

8 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 8 Esimerkkilaskelman lämpökuorma ja investointivaihtoehdot

9 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 9 Esimerkkilaskelmissa käytettyjä polttoaineiden ja sähkön hintaskenaarioita

10 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 10 Esimerkkilaskelman tuloksia

11 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 11 Yhteenveto esimerkkilaskelman tuloksista

12 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 12 Sähkön hintanäkymät - löytyykö kannattavuudelle pohjaa? • Vuosien 1997-2000 sähkön hinnat kaukana kannattavuuden edellyttämästä tasosta • Vuonna 2001 sähkön hintataso on noussut. Onko kyseessä pysyvä ilmiö? • Ovatko futuurihinnat hyvä referenssi • vuoteen 2004? • pitemmällä aikavälillä?

13 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 13 Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden peruspiirteet Hinnanmuodostus spot-markkinoilla perustuu vesivoiman ja lämpövoiman yhteispeliin:  referenssihinta saadaan vuotuisen energiataseen täyttämiseen tarvittavan lämpövoiman marginaalihinnasta  siirto referenssihinnasta päivän hintoihin vesivoimantuottajien ja vesiarvon kautta

14 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 14 Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden peruspiirteet (2) Pohjoismainen tuotantokapasiteetti käymässä niukaksi  kuivana vuotena ei energia riitä normaalikysyntään, vaikka tuonti maksimoidaan  tehon osalta siirtojärjestelmä rajoittaa enemmän kuin voimalaitosteho  aluehintojen eriytyminen (vuosi 2000)

15 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 15 Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden peruspiirteet (3) Niukaksi käyvä kapasiteetti nostaa keskimääräisiä hintoja:  hyvinä vesivuosina hinnat edelleen alhaiset, mutta korkeiden hintojen yleisyys nousee  kriittisissä tilanteissa ei mitään tarjolla, jolloin hintapiikit voivat olla äärimmäisiä  kapasiteetti painottunut liiaksi perusvoimaan

16 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 16 Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden peruspiirteet (4) Markkinoiden pelisäännöt vastaavat hinnoittelua muuttuvien kustannusten pohjalta • lämpövoiman osalta polttoaine ja vähän muuta • vesivoiman osalta vesiarvo eli menetetyn tulevan tuotantomahdollisuuden laskennallinen nykyarvo  nykyiseen tapaan toimiessaan pörssi hoitaa oikein aiemman yhteiskäyttöjärjestelmän tehtävät  jos pörssihinnat vastaisivat kokonaiskustannuksia jäisi optimaalinen yhteiskäyttö hoitamatta

17 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 17 Hintojen toteutunut käyttäytyminen Hinnanmuodostus noudattanut ainakin pääpiirtein tehokkaan kilpailun teoriaa • vesiarvomalli on teorian keskeinen osa • vesivoimantuottajat näyttävät toimineen rationaalisesti • mahdollinen markkinavoiman käyttö jäänyt poikkeustilanteisiin (laskelmieni mukaan se ei olisikaan kannattavaa edes suurimmille toimijoille)

18 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 18

19 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 19

20 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 20

21 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 21

22 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 22 Mitä on edessä – oma näkemykseni Hintavaihtelut lisääntyvät ja toimitusvaikeuksien uhka käy ilmeiseksi  toimitusvarmuuden parantamiseksi lisätään jossain Pohjoismaiden alueella lähivuosina merkittävästi kapasiteettia  kun toimitusvarmuus on kunnossa, hintavaihtelut käyvät harvinaisiksi ja keskimääräinen hintataso palaa kannattavuusrajan alapuolelle

23 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 23 Mitä on edessä – oma näkemykseni (2) Tyydyttävän toimitusvarmuuden edellyttämien investointien kannattavuus ei näytä olevan sopusoinnussa nykyisillä pelisäännöillä toimivan vapaan kilpailun kanssa. Jostain on luovuttava:  tyydyttävästä toimitusvarmuudesta?  vapaasta kilpailusta?  nykyisistä pelisäännöistä?

24 Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 24 Yhteistuotannon kehitysnäkymät  Kehittämisen taloudelliset edellytykset ovat nykytilanteessa epätyydyttävät  Markkinoiden luontainen kehitys ei parantane tilannetta riittävästi lähivuosina  Markkinoiden pelisääntöjä saatetaan joutua muuttamaan pohjoismaisella tasolla edistämään investointeja kaikkeen sähköntuotantoon  Ilmastopolitiikka voi antaa ratkaisevaa tukea


Lataa ppt "Kaukolämpöpäivät, 31.5.2001 Pekka Pirilä Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä 1 Yhteistuotannon kannattavuus markkinaympäristössä Pekka Pirilä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google