Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä1 Saammeko markkinoilta tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä1 Saammeko markkinoilta tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä."— Esityksen transkriptio:

1 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä1 Saammeko markkinoilta tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä

2 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä2 Markkinalähtöinen ajattelu: Markkinat ja kilpailu luovat tehokkuutta • säätely estää markkinoita toimimasta tehokkaasti • kysyntä luo tarjonnan • erillistä vastuuta tarjonnan turvaamisesta ei tarvita • kilpailuviranomaisten tehtävänä turvata kilpailun säilyminen Turvaako tämä malli energian saannin?

3 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä3 Sähkönsaannin turvaaminen Tuotannon ja kulutuksen tasapaino turvattava • kaikissa tilanteissa hetkellisesti → tehotarkastelu • heikentämättä tulevaa tilannetta → vuosienergiatarkastelu Tasapaino turvattava • Suomessa kansallisella tasolla • koko pohjoismaisella yhtenäisellä markkina-alueella Vastuu tasapainon turvaamisesta • markkinapohjaisella järjestelmällä kokonaisuutena • jos toiminnassa puutteita, on koko järjestelmää korjattava • pohjoismaiset järjestelmävastaavat seuraavat tilannetta (Nordel)

4 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä4

5 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä5 Suomen tehotasapaino • Nimellistehotarkastelun mukaan tilanne tyydyttävä • Myös viime talven kokemusten mukaan tyydyttävä • Edellyttää kuitenkin, että myös tuontimahdollisuus käytettävissä • Normaalitilanteessa seisokissa olevat vanhat lauhdevoimalaitokset välttämätön osa kapasiteettia

6 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä6 Pohjoismainen tehotasapaino • Nimellistehotarkastelun mukaan tilanne tyydyttävä • Talven 2003 kokemusten mukaan tehovajaus vakavasti uhkaamassa • Edellyttää, että vesivoimaa käytet- tävissä runsaasti koko talvikauden • Normaalitilanteessa seisokissa olevat vanhat lauhdevoimalaitokset välttämätön osa kapasiteettia (osa yhteistuotantokapasiteetista tosiasiallisesti lauhdetta)

7 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä7 Pohjoismainen energiatasapaino • Vesivoiman osuus yli 50% • Normaalisateisuus turvaa energian riittävyyden • Hyvin kuiva vuosi (yksi 40:stä) tai kaksi peräkkäistä kuivaa (yksi kym- menestä) voi johtaa vajaukseen • Lauhdevoima käynnistettävä heti, kun vajauksen merkkejä ilmenee • Myös kulutuksen merkittävät joustot mahdollisesti tarpeen

8 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä8 Markkinat energianriittävyyden turvaajana • Alkuperäinen tavoite Norjassa 1990: • markkinamekanismi ohjaamaan vesivoiman haltijoita • kilpailu johtaa yhteisen edun mukaiseen voimalaitosten käyttöön • päätöksenteon apuna vesiarvomalli • Hinnanmuodostus vastannut normaalitilanteissa tehokkaan kilpailun teoriaa ja alkuperäisiä tavoitteita • hinnat nousseet ja lauhdevoimaa käytetty tarkoituksenmukaisesti • Ääritilanteissa poikkeamia ”oikeasta” käyttäytymisestä • syksyllä 2002 hinnannousu ei antanut riittävää signaalia • synnytti todellisen energiavajausriskin lopputalvelle • talven 2002/2003 hintapiikit ylimitoitettuja • osaamisessa monilla puutteita

9 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä9

10 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä10

11 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä11

12 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä12

13 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä13

14 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä14

15 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä15

16 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä16 Markkinat investointien ohjaajana Pohjoismaisten vapaiden sähkömarkkinoiden aikana tehty erittäin vähän investointipäätöksiä • markkinat tehostivat kapasiteetin käyttöä •poikkeuksellisen huono vesivoiman saatavuus voi jo nyt laukaista saatavuuskriisin • vaikein tilanne Norjassa (siirtoyhteydet ”suojaavat” mm. Suomea) • Futuurihinnat kertovat hintaodotuksista • kuvan vuosihinnat 1-3 vuoden päähän tulevaisuuteen eivät riitä investointien insentiiviksi • monen vuoden keskihinnan pitäisi ylittää 30-40 €/MWh laitostyypistä riippuen, jotta investoinnit käynnistyisivät

17 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä17 Markkinamekanismin kaksi tehtävää • Operatiivisen toiminnan ohjaus • perustana kilpailu muuttuvien kustannusten pohjalta • johtaa olemassa olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön • toiminut sangen hyvin • Investointitoiminnan ohjaus • tehtävänä ylläpitää optimaalista kapasiteettitasoa • turvaa riittävän luotettavuuden • perustana kilpailu kokonaiskustannusten pohjalta • ei näyttäisi toimivan • nykyiset pelisäännöt tehty operatiivista toimintaa ohjaamaan • markkinamekanismin pelisääntöjä kehitettävä

18 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä18 Energian kokonaistarjonnan turvaaminen • uusiutumattoman energian varat ovat rajalliset • hyväksikäyttö vaatii investointeja etsintään ja tuotantoon • seuraajatekniikat ovat vaikeampia tai kalliimpia • luontainen siirtyminen myöhästyy • syynä markkinavoimien lyhytnäköisyys • öljyn seuraajan löytäminen on ensimmäinen kriittinen ongelma

19 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä19

20 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä20

21 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä21

22 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä22 Maailman öljynkäyttö 1965-2003 Ei sisällä entistä Neuvostoliittoa. Lähde BP 2004

23 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä23

24 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä24

25 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä25

26 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä26 Oil reserves-to-production (R/P) ratios BP Statistical Review of World Energy 2004

27 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä27 Mitä öljyn jälkeen? • maakaasun käyttö kasvaa, mutta riittävyys vain vähän parempi • ei-konventionaaliset öljyt: öljyhiekka ja öljyliuske voisivat korvata osan vuosikymmeniksi • kivihiilen nesteytys on tunnettua tekniikkaa • ilmastonmuutos voimistuu öljyliuskeen ja hiilen käytöstä • ydinvoima riittoisaa vain hyötöreaktoreiden tai fuusion avulla

28 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä28

29 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä29 Mitä öljyn jälkeen (jatkoa)? • uusiutuva energia ei lopu, mutta riittoisuus on silti ongelma • vaatii rinnalleen olennaista kulutuksen alentamista • parhaat mahdollisuudet harvaan asutuilla alueilla • kustannustaso rajoittaa vielä pahoin • lupaavimpia taloudellisuudeltaan • tuulivoima tuulisilla alueilla • biopolttoaineet • suuri potentiaali, mutta kannattavuus kaukana • aurinkosähkö

30 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä30 Muutoksen edistäminen markkinoilla • tuotantovolyymien kasvuun liittyvä oppiminen alentaa kustannuksia • tarvittava panostus voi olla hyvin suuri • aurinkosähkö, fuusio • mahdollisuudet suuriin virheisiin panostuskohteen valinnassa

31 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä31 Mitä merkitsee kallis energia? • tuontipolttoaineet Suomessa noin 11% tuonnin arvosta (4 mrd. €) tai 3% bkt:stä • teollisuus kuluttaa puolet energiasta ja tästä valtaosan vientituotteisiin • jos vientituotteiden hinnat nousevat samalla, vähenee nettovaikutus Suomen taloudelle

32 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä32 Uuden tuotteen tulo markkinoille Perusmalli • uusi aiempia edullisempi tuote • T&K-vaihe vaatii panostusta • tuotannon päästyä vauhtiin saavutetaan kannattavuus nopeasti • markkinat hoitavat tehokkaasti ilman merkittävää tukea

33 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä33

34 Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä34 Uuden tuotteen tulo markkinoille Uusiutuvan energian ratkaisuille tyypillinen: • tekniikka suhteellisen yksinkertaista ja käytettävissä välittömästi • kilpailukyky huono nykyisiin vaihtoehtoihin verrattuna • T&K ei tuo mullistuksia vaan vähittäisiä parannuksia kilpailukykyyn • tuotannon laajentaminen vaatii pitkäkestoisia tukijärjestelyjä • laitemarkkinat riippuvaiset tukiratkaisuista


Lataa ppt "Saammeko markkinoilta 7.10.2004 tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä1 Saammeko markkinoilta tarvitsemamme energian? Pekka Pirilä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google