Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Poronlihatuotteiden markkinat 2004 Riistan- ja kalantutkimus Kaija Saarni, Leena Aikio, Jorma Kemppainen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Poronlihatuotteiden markkinat 2004 Riistan- ja kalantutkimus Kaija Saarni, Leena Aikio, Jorma Kemppainen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen."— Esityksen transkriptio:

1 Poronlihatuotteiden markkinat 2004 Riistan- ja kalantutkimus Kaija Saarni, Leena Aikio, Jorma Kemppainen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen

2 Saarni, ym. Tavoitteena selvittää 1. Minkälaiset yritykset jalostavat poronlihaa 2. Yritysten raaka-aineen hankintaa 3. Kuinka paljon erilaisia lihatuotteita porosta valmistetaan

3 Saarni, ym. Tavoitteena selvittää 3. Poronlihatuotteiden kysyntää ja kilpailuasetelmaa elintarvikemarkkinoilla 4. Poronlihaa jalostavien yritysten tulevaisuuden suunnitelmia ja näkemyksiä poronlihamarkkinoista

4 Saarni, ym. Aineisto  Henkilökohtaiset yrityshaastattelut tammi- huhtikuu 2005 tammi- huhtikuu 2005  Haastateltuja yrityksiä 39, 35 yritykseltä kattavat tiedot hankinnoista, liikevaihdosta ja myynneistä 35 yritykseltä kattavat tiedot hankinnoista, liikevaihdosta ja myynneistä  Käsitelty poronlihan määrä 2 200 000 kiloa

5 Yritykset liikevaihtoluokittain Yritysten kokonaisliikevaihto 79 milj. € Poronlihanjalostuksen osuus 16,5 milj. € n = 39

6 Saarni, ym. Poronlihan tuotanto ja yritykset päätoimialoittain n = 39

7 Saarni, ym. Poronlihan tuotanto ja yritysten perustamisajankohta n = 39

8 Yritysten työvoiman määrä Yhteensä 120 henkilötyövuotta

9 Raaka-aineen hankintalähteet 39 yrityksen hankinnat 2 200 000 Kg

10 Eloporojen ja jalostetun poronlihan osuudet alueittain

11 Saarni, ym. Raaka-aineen tärkein hankintaperuste n = 39

12 Myynti tuoteryhmittäin 35 yrityksen myynnit 1 870 000 Kg

13 Saarni, ym. Myynti tuotteittain n = 35

14 Myynti asiakasryhmittäin 35 yrityksen myynnit 1 870 000 Kg

15 Saarni, ym. Myynti tuotteittain ja myyntikanavittain n = 35

16

17 Saarni, ym. Markkina-alueet

18 Saarni, ym. Poronlihatuotteiden kilpailuasema

19 Saarni, ym. Jalostusyritysten tuotantokapasiteetti Yritysten tuotantokapasiteetti yhteensä 350 000 teurasporoa vuodossa Jalostusyrityksistä: Jalostusyrityksistä:  60 % toimii vajaalla kapasiteetilla  15% rajoittaa tuotantoa tarkoituksellisesti  10 % toimii täydellä teholla

20 Saarni, ym. Yritysten tuotantotavoite viiden vuoden kuluttua n = 39

21 Saarni, ym. Yritysten investointikohteet

22 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista Poronlihan tuottajahinnan arveltiin pysyvän vakaana Poronlihan tuottajahinnan arveltiin pysyvän vakaana

23 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista  Karkeasti paloitellun lihan menekin hiipuminen  Kysynnän kasvu entistä pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin  Laadukkaan käristyksen kysyntä kasvamassa

24 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista Suoramyynnin ja pienimuotoisen jalostuksen arveltiin Suoramyynnin ja pienimuotoisen jalostuksen arveltiin 1.Lisääntyvän, koska kiinnostus ja valmiudet parantuneet 2.Vähenevän, koska kilpailu kiristyy

25 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista  Poromiesjalostajilla huoli työajan riittävyydestä  Pienjalostajien huoli kiristyvän kilpailun vaikutuksista myyntihintoihin

26 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista Huoli suoramyynnin kasvuun liittyvistä riskeistä: Huoli suoramyynnin kasvuun liittyvistä riskeistä: heikkolaatuinen liha heikentäisi poronlihan kysyntää

27 Saarni, ym. Yritysten näkemyksiä poronlihan jalostuksesta ja markkinoista  Porotalouden kielteinen julkisuus vaikuttaa hintaan ja imagoon  Menekinedistystyö onnistunutta

28 Saarni, ym. Tulosten pohdintaa Toimintastrategian mukainen jako: 1. Muutamat lihateollisuuden yritykset  valtakunnalliset vähittäiskauppamarkkinat 2. Pienet yritykset  Lähialueen raaka-aineen hyödyntäminen

29 Saarni, ym. Tulosten pohdintaa Rajallinen raaka-aine:  Kilpailukyvyn edellytyksenä tasainen saatavuus  Tuotannon ja markkinoinnin sopeuttaminen  Alkutuotannon yhteydessä toimivalla jalostajalla turvattu raaka-aine turvattu raaka-aine

30 Saarni, ym. Tulosten pohdintaa PienjalostustoiminnanUhat  Raaka-aineen hintatason nousu uhkaa kannattavuutta  Vähittäiskauppaketjujen keskitetty ostotoiminta Mahdollisuudet  Erikoistuotteet  Vahvat alue- ja paikallismarkkinat  Suoramyynti

31 Saarni, ym. Tulosten pohdintaa Laatu kiristyvässä kilpailutilanteessa  Isot jalostajat vertaavat laatua tuontituotteisiin  Pienjalostajat painottavat laadullista ja asiakaslähtöistä paremmuutta suuriin jalostajiin verrattuna

32 Saarni, ym. Yritysten yhteistyötä tiivistämällä pieni raaka-ainemäärä voidaan jalostaa tehokkaasti ja myydä kohdennetulle markkinasegmentille kannattavasti


Lataa ppt "Poronlihatuotteiden markkinat 2004 Riistan- ja kalantutkimus Kaija Saarni, Leena Aikio, Jorma Kemppainen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google