Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liiketoimintasuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liiketoimintasuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Liiketoimintasuunnitelma
Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

2 Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen itsensä omasta toiminnastaan laatima kirjallinen esitys. Pitkäjänteinen, menestyksen ohjauskehys -> punainen lanka Mikä on ideaalinen tavoitetila, mistä lähtökohdista sitä aletaan tavoittelemaan? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

3 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Miksi yrittäjälle yrityksen hoidon käsikirjoitus reaalivakuus rahoittajalle yhteistyötä helpottava apuväline Rakenne missä kulttuurissa yritys toimii? miksi se on perustettu? mitkä ovat sen tavoitteet? miten tavoitteet saavutetaan? millä tuloksilla tulos toteutuu? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

4 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Sisältö? tuotteet palvelut markkina-analyysit tärkeimmät kilpailijat markkinointistrategia toimittajat tuotanto/palveluprosessi jakelu toimitilat tuotantolaitos omaisuus talous ja rahoitus Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

5 1.Yrityksen toiminnan kulmakivet
Missio (toiminta-ajatus) liikeidea Visio Yrityskulttuuri, yrityksen arvot Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

6 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.1. Missio Miksi yritys on markkinoilla? Mikä on sen ydinbisness? Mitä yritys tulee tekemään? Ohjaa yrityksen koko toimintaa. Määrittelee yrityksen toiminnan suunnan. Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

7 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.2. Visio Millaista yritystä ollaan rakentamassa? Mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa? missä yritys on vuonna 2011? miten se toimii vuonna 2011? minkä kokoinen yritys on vuonna 2011? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

8 1.3. Yrityskulttuuri, arvot
Mitkä ovat yrityksen arvot, joita se toiminnassaan toteuttaa? Arvokeskustelua läpi koko organisaation. Miten arvot näkyvät yrityksen toiminnassa? strategiat toimintatavat johtaminen Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

9 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Yrityksessä vallitsevien kirjoittamattomien sääntöjen monimutkainen järjestelmä: sisäinen ja ulkoinen imago, henkilöstön käyttäytyminen, suhtautuminen asiakkaisiin, yrityksen tavat ja henki Miten meillä asiat tehdään ja ajatellaan? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

10 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.4. Idea liikeideaksi Idea täytyy tuotteistaa ja kaupallistaa. Liikeidea kertoo, kuinka raha tehdään? Sen on perustuttava yrityksen ylivoimaiseen osaamiseen, sen on oltava parempi kuin kilpailijoiden. Liikeidea tulee olla jokaisen tuloksentekijän tiedossa, motivoi. Sillä on elinkaari, sitä on päivitettävä säännöllisesti. (liiketoimintasuunnitelma) Liikeidea perustuu kustannusjohtajuuteen tai erilaistamiseen (differointi). Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

11 Liikeidean osa-alueet
Liikeidea vastaa kysymyksiin: Mitkä ovat yrityksen tarjoamat tuotteet/palvelut? Mitä tarvetta tuotteet/palvelut tyydyttävät?mikä hyöty niistä on asiakkaille? Kuka/ketkä ovat yrityksen asiakkaita? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

12 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Oma osaaminen Mitä työkokemusta ja koulutusta sinulla on? Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä? Mitkä ovat vahvat puolesi? Mitkä ovat heikot puolesi? Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää ja mistä niitä saa? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

13 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.4.1.Tuote/palvelu Mikä on tuotteesi/palvelusi? Mitä ainutlaatuista ja erinomaista siinä on? Mitä heikkouksia siinä on? Mitä hyötyä/etua siitä on asiakkaille? Vastaako tuotteesi tai palvelusi laatu pyytämääsi hintaa? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

14 1.4.2.Asiakkaat ja markkinat
Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat sijaitsevat? Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset? Kuka tekee ostopäätöksen ,jos asiakas on yritys? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

15 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Kenelle? Mitä tarpeita asiakkailla on? -> minun osaaminen? -> räätälöinti Asiakasryhmät ja niiden saavutettavuus Asiakkaan kannattavuus ja luotettavuus Asiakkuuksien ylläpito, asiakasrekisteri Halvin asiakas on nykyinen kanta-asiakas 10 kertaa kalliimpaa on saada uusi asiakas 27 kertaa kalliimpaa on saada kerran menetetty asiakas takaisin Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

16 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.4.3.Miten toimin? Sisäinen markkinointi, idean myyminen henkilökunnalle. Miten johdan, ohjaan ja valvon? Miten hoidan yritykseni talousasiat? Miten tuotantoprosessi hoituu? tehokkuus, laatu Raaka-aineiden hankintakanavat? alihankintaverkot? Miten markkinoimme toimintaamme? Muut yhteistyökumppanit? Palkkahallinto -> Heijastuu työviihtyvyytenä ja luo ulospäin hyvää imagoa! Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

17 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.4.4.Kilpailijat Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mitkä ovat heidän tuotteensa? Mitkä ovat heidän vahvat puolensa? Mitkä ovat heidän heikkoutensa? Kuinka heidän tuotteet eroavat sinun tuotteistasi? Miten kilpailijat markkinoivat? Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

18 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Kilpailijat Kilpailu ylläpitää kehitystä Kilpailijat voivat olla myös yhteistyökumppaneita. Millaisia kilpailijoita meillä on? ydinkilpailijat marginaalikilpailijat tarvekilpailijat potentiaaliset kilpailijat Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

19 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Kilpailuvoimat Asiakkaiden neuvotteluvoima Tavarantoimittajien neuvotteluvoima Uhka korvaavista tuotteista Uhka uusista kilpailijoista Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

20 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Swot-analyysi Mitkä ovat yrityksen omat voimavarat ja heikkoudet, joilla mahdollisuudet hyödynnetään ja uhkat estetään? S = strenghts (vahvuudet) W= weakness (heikkoudet) O= opportunieties (mahdollisuudet) T= threats (uhkat) Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

21 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Swot Philip Kotler UHKATEKIJÄ epäsuotuisasta trendistä tai kehityksestä tuleva haaste, joka johtaa yrityksen kilpailuaseman heikentymiseen, ellei tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytä. MAHDOLLISUUS Yrityksen markkinoille suotuisa toimintakenttä, jossa yritys nauttii kilpailuedusta. Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

22 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.5. Päämäärät Vision pohjalta määritellään yritykselle päämäärät Mikä on yrityksen haluttu olotila 3-5 vuoden päästä? Yrityksen omistajat ja johto asettavat. Päämääriin tavoitteiden kautta. Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

23 Päämäärät -> tavoitteet
Tuottopäämäärät: kannattavuus sijoitetun pääoman tuottoaste kustannukset Ulkoinen kilpailukyky markkinaosuudet kasvupäämäärät myynnin määrät joustavuus toiminta-aste (tasaisuus, koko kapasiteetti) yrityskuva Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

24 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Päämääriä Sisäinen tehokkuus maksuvalmius vakavaraisuus kiertonopeus osaamisen taso toimitilat teknologia organisaation toimivuus Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

25 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Päämääriä Muut päämäärät henkilöstön viihtyvyys sidosryhmien tyytyväisyys tuotekehitys luovuusaste uudistumiskykyisyys arvovalta Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

26 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
1.6. Strategiat Yrityksen johdon on mietittävä strategiat, millä selvitä kilpailussa. Pitkäntähtäimen suunnittelua. Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

27 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Strategiat Perusstrategia (kilpailustrategia) kustannusjohtajuus erilaistaminen Markkinointistrategia Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoimintasektorit Portfoliot Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

28 1.7. Yrityksen kehittäminen
Säännölliset suursiivoukset asiakaskanta tuotteet/palvelut ihmiset systeemi resurssit Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

29 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Oikea miehitys tarvitaan erilaisia toimijoita strategi toteuttaja norminvartija luova selviytyjä Asioita tehdään oikealla tavalla tuotekehitys markkinointi tuotanto logistiikka hallinto Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

30 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Johtajan/omistajan roolit keulakuva motivoija visionääri ”Pienten askelten politiikka” resurssit huomioon ottava kehitystyö Liiketoimintasuunnitelma Pakko tehdä Järjestelmällinen tapa käydä asiat läpi Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

31 Oman työn markkinointi
Kirjaa kolme tärkeintä asiaa, jotka Sinun tulisi hallita, jotta liiketoimintasi menestyisi: 1.________________________________________ 2.________________________________________ 3.________________________________________ Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

32 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006
Lopuksi Huipulle vain itseään kehittämällä! Älä koskaan järky –tee päätös ja toteuta se! (Margaret Thatcher) Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

33 Kurssimateriaalin lähteet
Liiketoimintaosaaminen Menestyvän yritystoiminnan perusta; Riitta Viitala, Eila Jylhä 2006 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö; Jari Järnstedt 2005 Markkinoinnin maailma; Seija Bergström, Arja Leppänen 2002 Yrityksen asiakasmarkkinointi Seija Berström ja Arja Leppänen 2002 Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


Lataa ppt "Liiketoimintasuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google