Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja."— Esityksen transkriptio:

1 Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja

2 Liikeidean valinta Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä. Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta. Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä.

3 Toiminta Valitkaa jokin seuraavista tavoista Äänestys NY-tiimeistä
Jokainen valitsee itse yrityksensä idean perusteella Opettaja jakaa ryhmät. (paras toimintatapa riippuu ideoista)

4 Yrityksen henkilöstö Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä. NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan yleeensä jokainen tekee useita eri asioita. Seuraavassa on esitelty tehtäviä, joita oikeissa yrityksissä on.

5 Toimitusjohtaja Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla kokonaiskäsitys siitä, missä mennään). Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa. Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat. Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä. Huolehtii siitä, että lopettaminen (likvidaatioprosessi) viedään asianmukaisesti läpi ja että vuosikertomus lähetetään Nuori yrittäjyys ry:lle. Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt

6 Toimitusjohtaja (jatkuu)
Tiedottaa osakkaita yrityksen kehityksestä. Pitää yhteyttä mm. neuvonantajiin ja tavittaessa NY-toimistoon. Johtajan jokapäiväisiin tehtäviin kuuluu päätösten tekeminen ja konfliktien ratkaiseminen. Käy läpi kaikki ideat ja ratkaisumallit.

7 Sihteeri Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä (oma mappi, jossa paperit säilyvät). Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen kokousta. Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Vastaa osuusluettelosta. Pitää osaltaan huolen siitä, että NY-yritys noudattaa lakeja ja määräyksiä. Tuntee yhtiöjärjestyksen sisällön. Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto).

8 Talousvastaava pitää huolta taloudesta ja hoitaa mm. seuraavat asiat:
1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT perustamisilmoitus     lopettamisilmoitus     2. LASKELMIEN TEKEMINEN Budjetti hinta-/tuotelaskelmat osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tase ym.

9 Talousvastaava 3. VAROJEN HOITO 4. KIRJANPITO hoitaa yrityksen rahoja
vastaa kassasta ja pankkitilistä kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle    4. KIRJANPITO kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet) kirjaukset tilinpäätös

10 Tuotanto/palveluvastaava
Vastaa tuotannosta. Asettaa tuotantotavoitteet. Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja tuotteisiin. Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim. materiaalit ja painotyöt) Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että tuotteet ovat vahingoittumattomia. Pitää varastokirjaa.

11 Markkinointivastaava
Kantaa päävastuun markkinoinnista. Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä, kilpailija-analyysi, markkinatutkimus. Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.

12 Myyntipäällikkö Kantaa päävastuun myynnistä. Laatii myyntitavoitteet.
Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa. Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä. Laatii ja esittää myyntitilastoja.

13 Henkilöstöpäällikkö Ehdottaa työnjaon. Pitää kirjaa työtunneista.
Pitää huolta henkilöstöstä. Järjestää henkilöstön koulutusta. Virkistystoiminta henkilöstölle.

14 Minun NY-yritykseni Pohtikaa mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja mihin asioihin haluatte nimittää omat vastuuhenkilöt. Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä talousvastaava.

15 Neuvonantaja Neuvonantajat hankitaan työelämän piiristä.
Eivät ole NY-yrityksen jäseniä, eikä heillä niin ollen ole päätösvaltaa. Auttavat NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan. Hyvä neuvonantaja on NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta yritys saisi todellisen kuvan yritystoiminnasta. Pohtikaa kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa häneen yhteydessä! Liitteenä kirje neuvonantajille

16 Opettajat Opettajien rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä.
Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole muodollista päätösvaltaa. Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa. Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai toteutettaviin ideoihin.


Lataa ppt "Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google