Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toiminnan vaativuuden ja riskien huomioiminen valvonnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toiminnan vaativuuden ja riskien huomioiminen valvonnassa"— Esityksen transkriptio:

1 Toiminnan vaativuuden ja riskien huomioiminen valvonnassa
Mika Markkanen

2 Valvonnan tavoitteita
Toiminnan harjoittajat huolehtivat siitä, että säteilyn käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön vaatimukset Turvallisuutta edistävät toimet on toiminnan vaativuuteen ja riskeihin nähden oikealla tasolla Vaatimukset ja valvonta on tavoiteltavaan turvallisuustasoon nähden oikeassa suhteessa Mika Markkanen

3 Valvonnan haasteita Suomessa 1800 luvanhaltijaa
Toimintojen kirjo valtava Säteilylaki ja -asetus ovat luonteeltaan yleisiä Miten huolehditaan siitä, että vaatimukset ja valvonta ovat toiminnan vaativuus ja riskit huomioiden oikealla tasolla? ovat erityyppisissä toiminnoissa ”linjassa” keskenään? Mika Markkanen

4 Miten tämä konkretisoidaan?
Valvonnan sopiva taso Turvallisuusvaatimusten taso Luvan saamisen edellytykset Tarkastusten tiheys ja syvällisyys Miten tämä konkretisoidaan? Säteilyaltistuksen suuruus Poikkeavan tapahtuman riskit Lähteisiin liittyvät uhkat Mika Markkanen

5 Arvioidaan toiminnan vaativuutta ja riskejä...
Käytönaikainen säteilysuojelu Mikä on säteilyaltistuksen (työntekijät/väestö) suuruus ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Miten säteilyaltistuksen suuruuteen voidaan vaikuttaa; onko optimoinnille vielä tilaa? Poikkeavat tapahtumat Mitä voisi tapahtua; todennäköisyys (mitä on jo tapahtunut)? Mitkä olisivat seuraukset? Miten voidaan ennaltaehkäistä? Miten seurauksia lievennetään? Säteilylähteisiin liittyvät uhkat Miten lähde voisi päätyä vääriin käsiin? Voisiko joku vahingoittaa lähdettä käyttöpaikalla? Miten ennaltaehkäistään, havaitaan ja tapahtumien kulkuun puututaan? Mika Markkanen

6 ..ja tehdään harjoitustöitä...
Esimerkki: Teollisuuden radiometriset mittalaitteet Mitä voi tapahtua/on tapahtunut? lähde katoaa muutostöiden, varastoinnin tai toiminnan lopettamisen yhteydessä lähde toimitetaan tehdasalueelle vastaavan johtajan tietämättä lähde toimitetaan väärään paikkaan opastusta ja koulutusta saamaton työntekijä tai alihankkia käsittelee lähdettä suljin jätetään auki huolto/kunnossapitotyön ajaksi lähde jää huollon jälkeen vaaralliseen tilaan suojus tai lähde vaurioituu (tulipalo tai mekaaninen vaurio) vastaavan johtajan poissaolo (tilapäinen tai pysyvä) Mika Markkanen

7 ...ja lisää harjoitustöitä...
Esimerkki: Miten toiminnan harjoittaja voisi ennaltaehkäistä sitä, että lähde katoaa muutostöiden, varastoinnin tai toiminnan lopettamisen yhteydessä? asemapiirrokset lähteiden paikoista lähteiden merkinnät ohjeiden mukaisesti toiminnanharjoittajan omat säännölliset inventaarit koulutus/opastus purkutyöryhmille ja huoltoryhmille suurempien laitosten aluevastaavat ovat tietoisia säteilylähteistä. käytöstä poistetut lähteet siirrettävä viivytyksettä asianmukaiseen varastoon ei varastoida turhia lähteitä Mika Markkanen

8 ...ja lisää harjoitustöitä.
Esimerkki: Mitä STUK voisi tehdä, jotta toiminnan harjoittaja ennaltaehkäisee sitä, että lähde katoaa muutostöiden, varastoinnin tai toiminnan lopettamisen yhteydessä? Vaatimusten asettamisessa (ST-ohjeet)? Tarvitaanko muutoksia vaatimuksiin; mitä? Luvan myöntämisen yhteydessä? Mitä tietoja ja selvityksiä edellytetään? Tarkastuksissa? Mihin asioihin kiinnitetään erityistä huomioita; miten usein on tarkastettava? Tarvitaanko muun tyyppistä valvontaa? Auttaisiko säännöllinen lähdeinventaarikyselyn tekeminen? Mika Markkanen

9 Harjoitustöiden alustavia tuloksia
Ei tarvetta merkittäville uusille vaatimuksille vaikka säteilylaki ja asetus ovat yleisluontoisia niin ST-ohjeet täydentävät niitä riittävästi huomioiden eri tyyppiset toiminnat ST-ohjeita noudattamalla saavutetaan riittävä turvallisuustaso Turvallisuusluvan myöntäminen on tarve täsmentää sitä, millaisia selvityksiä vaaditaan erityyppisissä toiminnoissa tätä varten tarvitaan toimintojen ja laitteiden luokittelu Tarkastukset on tarve tarkistaa tarkastusten määrävälejä ja sisältöä voidaan täydentää esimerkiksi inventaarikyselyillä Mika Markkanen

10 LUONNOS/EHDOTUS keskustelun pohjaksi (näistä ei ole päätetty, näiden mukaan ei toimita vielä)
Luvan myöntämisen perusta ja lupahakemuksen taso: Esimerkkejä: Korkea-aktiiviset lähteet, teollisuusradiografia, hiukkaskiihdyttimet, säteilyttimet, radionuklidien valmistus, teollisuuden merkkiainekokeet ”Tapauskohtainen turvallisuusarvio; tätä varten vaaditaan kattavat selvitykset.” ”Laitteiden ja käyttöpaikan osalta yleinen turvallisuusarvio, mutta käyttöorganisaatiota ja vastuujakoa koskevat tapauskohtaiset selvitykset vaaditaan.” Radiometriset mittalaitteet, suojatut ja avoimet röntgenlaitteet (turvatarkastus ja analyysi), säteilylähteiden kauppa, huolto, korjaus; ”Tosiasiallisesti vain luvanhaltija-, vastuuhenkilö-, käyttöpaikka- ja lähdetietojen rekisteröinti.” Pienet umpilähteet (<100 x vapaaraja), täysin suljetut röntgenlaitteet, palovaroittimien kauppa Mika Markkanen

11 Ohjeellinen tarkastusväli, Vuotta
LUONNOS/EHDOTUS keskustelun pohjaksi (näistä ei ole päätetty, näiden mukaan ei toimita vielä) Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa ja turvatarkastuksissa Ohjeellinen tarkastusväli, Vuotta Nykyinen Ehdotus Umpilähteiden käyttö 1) 5 Liikuteltava laite 3 Kiinteä asennus, > 100 kpl 3 2) Kiinteä asennus, kpl 5 2) Kiinteä asennus, < 5 kpl 8 3) Kiinteä asennus, korkea-aktiivinen lähde Röntgensäteilyn käyttö 1) Avoin laite Suojattu tai suljettu laite 8 3) 1) Muu kuin teollisuusradiografiatoiminta 2) Tarkastetaan uudet laitteet, vanhoista % satunnaisotannalla 3) Tarkastusvälin puolessavälissä inventaarikysely Mika Markkanen

12 Ohjeellinen tarkastusväli, Vuotta
LUONNOS/EHDOTUS keskustelun pohjaksi (näistä ei ole päätetty, näiden mukaan ei toimita vielä) Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa ja turvatarkastuksissa Ohjeellinen tarkastusväli, Vuotta Nykyinen Ehdotus Teollisuusradiografia Avoin tai suljettu asennus 3 Kaappilaite tai vastaava kiinteä asennus 5 Teollisuusradiografia, jos toiminta laajaa ja käyttöpaikkoja on useita Toiminta - 1) Kukin erillinen käyttöpaikka Hiukkaskiihdyttimen käyttö Kiihdytinlaitos, johon liittyy 2 Liikuteltavat laitteistot Muut kiinteät laitteet 1) Laitetyypin mukaan, ei kuitenkaan yksiselitteisesti määritelty Mika Markkanen

13 Ohjeellinen tarkastusväli Vuotta
LUONNOS/EHDOTUS keskustelun pohjaksi (näistä ei ole päätetty, näiden mukaan ei toimita vielä) Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa ja turvatarkastuksissa Ohjeellinen tarkastusväli Vuotta Nykyinen Ehdotus Avolähteiden käyttö A-tyypin laboratorio 2 B-tyypin laboratorio 3 C-tyypin laboratorio 5 Säteilylähteiden asennus, korjaus ja huolto Jos osana muuta käyttöä - 1) Jos lähteiden vaihtoa Radioaktiivisten aineiden kauppa Ei radioaktiivisten aineiden varastoa On radioaktiivisten aineiden varasto 1) Ei määräaikaistarkastuksia, tarkastetaan vain jos erityistä tarvetta ilmenee. Mika Markkanen

14 KIITOS! Kaikki mahdolliset näkemykset ja kritiikki (tai kehut?) edellä esitetystä ovat nyt paikallaan! Mika Markkanen


Lataa ppt "Toiminnan vaativuuden ja riskien huomioiminen valvonnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google