Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority"— Esityksen transkriptio:

1 STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority
Vastaavan johtajan pätevöittämiskoulutus Suomessa Vuonna 2008 tehdyn kyselyn tuloksia Ritva Havukainen STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority P.O.Box 14 FIN Helsinki, Finland /RH

2 Taustaa Vuonna 2003 tehty kysely Vuonna 2008 tehty kysely
koulutustarpeet säteilyn käyttäjät vastaavat johtajat koulutuksen tarjonta vastaavan johtajan koulutus ammatilliseen kolutukseen sisältyvä säteilysuojelukoulutus säteilysuojelun täydennyskoulutus Vuonna 2008 tehty kysely 23 koulutusorganisaatiota, joilla STUKin hyväksynnän järjestää vastaavan johtajan kuulusteluja ja siihen pätevöittävää koulutusta kyselylomakkeella sähköpostitse ja kirjeitse vastausprosentti: 100% /RH

3 Kyselyn sisältö 2008 Koulutuksen määrä pätevyysaloittain
yleiset ja alakohtaiset asiat Koulutuksen sisältö pätevyysaloittain ohjeen ST 1.8 mukaiset asiat opetettavan asian osuus (%) koulutuksen kokonaismäärästä yleiset asiat ja alakohtaiset asiat erikseen Kurssikirjallisuus ja muu kurssimateriaali Käytännön harjoittelu sisältö ja määrä Kuulustelun suoritusperiaatteet kysymysten määrä ja läpäisykriteerit todistuksen allekirjoittaja ja allekirjoittajan asema organisaatiossa Hyväksyttyjen/hylättyjen määrä pätevyysalueittain vuonna 2007 Tutkinnot, joihin vj-koulutus/kuulustelu voi sisältyä tai on pakollinen, ja pätevyysalat Kouluttajien koulutus, työkokemus ja täydennyskoulutus 5 v aikana Ohjeen ST 1.8 toimivuus Muuta palautetta STUKille /RH

4 Vastausten määrä Pätevyysala 2003 2007
Terveydenhuollon röntgentoiminta 1 5 Isotooppilääketiede 2 Sädehoito Hammasröntgentoiminta Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla 4 Asennus, korjaus ja huolto terveydenhuollossa Eläinröntgentoiminta Avo-lähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 9 Umpi-lähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 15 Teollisuusradiografia 2+1 Radioaktiivisten aineiden kauppa /RH

5 Alakohtaiset asiat (A)
Koulutuksen määrä 2007 Pätevyysala ST 1.8 vaatimus Yleiset asiat (Y) ja Alakohtaiset asiat (A) Vastaukset Y (h) A Vastauksia (kpl) Terveydenhuollon röntgentoiminta (yksi vastaaja ei pystynyt arvioimaan määrää) 5 20 4 6-13,5 6-30 Isotooppilääketiede 2 6-12 6 Sädehoito Hammasröntgentoiminta Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla *edellytetään myös työkokemusta tai sf-opintoja 80 1-12 6-18* Asennus, korjaus ja huolto terveydenhuollossa 10 1 Eläinröntgentoiminta (ei hyväksyttyä vj-koulutusta) Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa (yksi vastaajista järjesti vain kuulusteluja) 8 6-36 4-38 Umpi-lähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 15 5-36 2-30 Teollisuusradiografia 7-36 6-11 Radioaktiivisten aineiden kauppa 5-15 2-12 /RH

6 Kurssi ja kuulustelu Terveydenhuollon röntgentoiminta (5 kpl)
kurssi ja kuulustelu (3 kpl); näistä 1 kpl ei kuitenkaan vuonna 2007 erikoistuvat radiologit suorittavat toisen yliopiston järjestämän kurssin ja kuulustelun (1kpl) koulutus itse, erikoistuvat radiologit suorittavat kuulustelun toisen yliopiston järjestämänä (1kpl) Isotooppilääketiede, sädehoito ja hammasröntgentoiminta (2 kpl) Kurssi ja kuulustelu, ei kuitenkaan vuonna 2007 Säteilyn yleiskäyttö lääketieteen alalla (4 kpl) kaikilla kurssi ja kuulustelu /RH

7 Kurssi ja kuulustelu Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa (9 kpl) vain kuulustelu (1 kpl) verkkopohjainen ´virtuaalinen kurssi´ ja kuulustelu (1 kpl) kurssi ja kuulustelu (mahdollista myös pelkkä kuulustelu) (7 kpl) Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa (15 kpl) verkkopohjainen virtuaalinen kurssi ja kuulustelu (1 kpl) kurssi ja kuulustelu (yliopistoissa tai korkeakouluissa voi sisältyä myös johonkin muuhun kurssiin) (14 kpl) /RH

8 Kurssi ja kuulustelu Eläinröntgentoiminta
Ei erillistä hyväksyttyä vastaavan johtajan koulutusta STUK järjestänyt kuulustelut Asennus, korjaus huolto (1 kpl) kurssi ja kuulustelu Teollisuusradiografia (2 kpl) Radioaktiivisten aineiden kauppa (5 kpl) kurssi ja kuulustelu (3 kpl) vuonna 2007 ei järjestetty (2 kpl) /RH

9 Vastaavan johtajan tutkinto ammatillisen koulutuksen yhteydessä
Terveydenhuollon röntgentoiminta radiologian erikoislääkärit (pakollinen) lääketieteen lisensiaatti (valinnainen) AMK:n radiografian ja sädehoidon opiskelijat (ei anna vj-pätevyyttä) Säteilyn yleiskäyttö sairaalafyysikko (pakollinen) /RH

10 Vastaavan johtajan tutkinto ammatillisen koulutuksen yhteydessä
Avolähteiden käyttö teollisuudessa tutkimuksessa ja opetuksessa sairaalakemistin koulutusohjelma (pakollinen) DI- Energiatekniikan sivuaine ydinvoimatekniikka (pakollinen) TkT ja DI (valinnainen) LuK-tutkinto, biokemia (valinnainen) LuK-tutkinto, biofysiikka (valinnainen) Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa tutkimuksessa ja opetuksessa FM/Radiokemia (pakollinen) DI-tutkinto (valinnainen) Insinööri (AMK), automaatio (valinnainen) Insinööri (AMK) (valinnainen) Laboratorioanalyytikko (AMK) (valinnainen) /RH

11 Vastaavan johtajan tutkinto ammatillisen koulutuksen yhteydessä
Teollisuusradiografia DI- Energiatekniikan sivuaine ydinvoimatekniikka (pakollinen) TkT ja DI (valinnainen) Radioaktiivisten aineiden kauppa DI-tutkinto (valinnainen) LuK-tutkinto, biofysiikka (valinnainen) Insinööri (AMK) (valinnainen) Laboratorioanalyytikko (AMK) (valinnainen) /RH

12 Keskeiset tulokset On pätevyysalueita, joihin ei anneta lainkaan tai vain muutama organisaatio antaa vj-koulutusta tai järjestää kuulusteluja eläinröntgentoiminta (0 hyväksyttyä) isotooppilääketiede (2 hyväksyttyä) sädehoito (2 hyväksyttyä) hammasröntgentoiminta (2 hyväksyttyä) teollisuusradiografia (2 hyväksyttyä, 3 ilmoitti järjestävänsä kolutusta) asennus- korjaus ja huolto (2 hyväksyttyä, 1 ilmoitti järjestävänsä) /RH

13 Keskeiset tulokset Koulutusorganisaatioita, joiden koulutuksessa yleisten tai alakohtaisten asioiden määrä ei vastaa ohjeen ST 1.8 tavoitteita tai koulutuksen määrää ei osattu sanoa kaikki muut pätevyysalueet paitsi asennus-, korjaus- ja huolto Kaikki koulutusorganisaatiot eivät opeta kaikkia ohjeessa ST 1.8 edellytettyjä yleisiä ja alakohtaisia asioita Vastaavan johtajan koulutus annetaan joissakin tapauksissa oman organisaation lähtökohdista koulutus ei välttämättä kata kaikkia asioista, joihin todistus oikeuttaa toimimaan vastaavana johtajana Käytännön harjoittelua laitteilla/lähteillä ei järjestetä kaikissa organisaatioissa Näistä on vaatimukset ohjeessa ST 1.8 /RH

14 Keskeiset tulokset Opetuksessa painotetaan samalla pätevyysalueella eri asioita eri koulutusorganisaatioissa Kurssikirjallisuus on hyvin eritasoista samallakin pätevyysalueella eri organisaatioissa Käytännön harjoittelu laitteilla/lähteillä on hyvin erilaista samallakin pätevyysalueella Kysymysten määrä ja läpäisykriteerit ovat erilaiset samallakin pätevyysalueella Hyväksyttyjen ja hylättyjen määrä samallakin pätevyysalueella on hyvin erilainen Todistuksen allekirjoittajan asema organisaatioissa erilainen Näistä ei ole vaatimuksia ohjeessa ST 1.8 /RH

15 Ohjeen ST 1.8 toimivuus Pätevyysalueet
Ehdotettiin eriytettäviksi: 1) Umpilähteiden käyttö tutkimuksessa ja opetuksessa ja 2) Röntgenlaitteiden käyttö tutkimuksessa ja opetuksessa. Terveydenhuollon röntgentoiminta kahteen tasoon: tk-röntgen ja suurempi röntgenyksikkö? Millä vastaavan johtajan pätevyydellä voi korvata jonkin toisen pätevyysalan johtajan pätevyyden (esim. terveydenhuollon röntgentoiminta versus hammasröntgentoiminta? /RH

16 Ohjeen ST 1.8 toimivuus Yksityiskohtaisempia ohjeita kurssisisällöstä ja mahdollisista oppikirjoista Säteilyn yleiskäyttö lääketieteen alalta ohjeen ST 1.8 liitteen B kohdissa mainitut asiat melko yksityiskohtaisia, esim. potilaan lähettämiseen ja aikaisempien tutkimusten hyödyntämiseen liittyviä kohtia, joiden ymmärtämistä on fyysikolta vaikea edellyttää suppeassa koulutuksessa. Käytännön harjoittelu säteilylähteillä ja -laitteilla Ohjeistusta käytännön harjoittelun sisällöstä Onko harjoittelua pakko sisällyttää pätevyystutkinnon koulutusvaatimuksiin, kun STUK voi vaatia lisäkoulutusta tai käytännön kokemusta ennen kuin hyväksyy ennen kuin hyväksyy esityksen vastaavaksi johtajaksi? /RH

17 Ohjeen ST 1.8 toimivuus Koulutuksen määrä
Tarkoitetaanko kurssin opetusmäärää vai opiskelijan työmäärää, johon sisältyy myös itsenäistä opiskelua Onko koulutuksen määrää syytä kiinnittää tarkasti? Eikö olisi helpompaa vain kertoa, mitkä asiat on hallittava ja mistä nämä asiat on opiskeltava (kirjallisuus)? Pätevyysala 2.5 (yleiskäyttö lääketieteen alalta) ´koulutuksen´ minimikokonaismäärä 5h +2 ov= 85 h: onko painotus oikea yleisten ja alakohtaisten erityisvaatimusten välillä? Aloilla 2.8 ja 2.9 (avo ja umpi+ rtg) minimimäärä 5 h+10 h= 15h, mikä on tosi vähän, kun tähän pitäisi sisältyä vielä käytännön harjoittelu! /RH

18 Pohdittavaa Hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita kaikille pätevyysaloille? eläinröntgenin osalta tilanne ilmeisesti korjautumassa yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden välille Mitkä asiat säteilyn käyttöön liittyviä ja mitkä vastaavan johtajan rooliin kuuluvia asioista? selkiinnytettävä sekä ohjeistuksessa ja opetuksessa Miten todennetaan ja dokumentoidaan, että kaikki ohjeessa ST 1.8 mainitut asiat sisältyvät opetukseen ja että kaikki ovat saaneet opetuksen? erityisesti jos opetus ammatillisen koulutuksen yhteydessä pitkällä aikavälillä? /RH

19 Pohdittavaa Sisällön painotus eri pätevyysalueilla
samalla pätevyysalueella eri koulutusorganisaatioissa Käytännön harjoittelu sisältö ja määrä? Kurssikirjallisuus ja -materiaali yhteistyötä koulutusorganisaatioiden välille Kysymysten määrä ja läpäisykriteerit eri koulutusorganisaatioissa samalla pätevyysalueilla tarvitaanko yhdenmukaistusta? /RH


Lataa ppt "STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google