Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erilaisen oppijan lahjakkuus ja sen tukeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erilaisen oppijan lahjakkuus ja sen tukeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Erilaisen oppijan lahjakkuus ja sen tukeminen
Kari Uusikylä emeritusprofessori Helsingin yliopisto

2 Gardner: kahdeksan tapaa oppia:
LOOGIS MATEMAATTINEN KIELELLINEN SPATIAALINEN MUSIIKILLINEN KEHOLLIS-KINESTEETTINEN INTEREPERSONALLINEN INTRAPERSOONALLINEN NATURALISTINEN

3 Erilainen oppija Vaikeuksia esim. seuraavilla aloilla:
Lukeminen, kirjoitus, matematiikka Kuullun ymmärtäminen, suullinen tai kirjallinen ilmaisu, päättely Tarkkavaisuusongelmia, sosiaalinen vuorovaikutus voi olla vaikeaa

4 Erilaiset oppijat usein lahjakkaita
Gardnerin kahdeksan intelligenssin jollakin alueella Korkea ÄO Oivalluskykyä, huumorintajua

5 Erilaisuuden seurauksia
Huono itsetunto Sosiaaliset vaikeudet kotona, koulussa, kaveripiirissä Ahdistus Viha Kouluvaikeudet

6 Miten yksilö reagoi vaatimuksiin?
Sopeutuu kiltisti Vetäytyy odotusten paineista Hylkää odotukset, kapinoi Ylittää odotukset, osaa nauttia elämästä ja toteuttaa itseään

7 Lahjakas (tyttö) Sopeutuja-suorittaja? Perfektionisti?
Uskaltaako tyttö luoda erehtyä ottaa riskejä epäonnistua toteuttaa rohkeasti itseään

8 Alisuoriutuja Alisuoriutumista esiintyy koulusaavutuksissa luovuudessa
tunnealueella motivaatiossa Puututtava ajoissa! Sopeutujia, kapinallisia ja vetäytyviä autetaan eri tavoin. Mallioppiminen tärkeää!

9 Alisuoriutumisen voittaminen
Puututtava nopeasti Koulu ja perhe yhdessä Ei alisuoriutujia yhteen! Tunne-elämän hoito tärkeintä: - Vahvista myönteistä minäkuvaa Saa epäonnistua Saa ottaa riskejä

10 Tärkeintä Välittämisen on oltava ehdotonta! Sitä ei saa sitoa lapsen suorituksiin Vasta kun turvallisuuden ja rakkauden tarpeet on tyydytetty, ihminen pystyy parhaimpaansa Tunne-elämän tasapaino ja kuuluminen yhteisöön antavat mahdollisuuden nauttia elämästä.

11 Neljä tyyppiä Sopeutuja-suorittaja Vetäytyjä Kapinallinen
Rohkea itsensä toteuttaja

12 MIKÄ LUOVUUS? Luova ihminen tekee jotain omalla tavallaan, luova prosessi synnyttää luovan tuotteen.

13 LAHJAKKUUTTA? Jokaisessa on luovuutta (l)
Luova lahjakkuus on lahjakkuuden korkein taso (L) Luovuus liittyy kaikkiin inhimillisen elämän alueisiin: taiteisiin, tieteisiin, ihmissuhteisiin, arkielämään.

14 Mihaly Csikszentmihalyi
Luovuus erottaa ihmisen apinasta Luovuus antaa jokaiselle mahdollisuuden elää täyttä elämää Luovuus muuttaa kulttuuria Luovuudessa kolme osa-aluetta: yksilö, kenttä ja erityisala FLOW-tila on luovan prosessin tunnus

15 LUOVA PERSOONA Itsenäinen Rohkea Omaperäinen Intuitiivinen
Joustava: samaan aikaan naisellinen - miehekäs, ahkera-laiska, fantasioiva-realisti Energinen

16 LUOVA PROSESSI Idea –haudontavaihe-toteutus-arviointi
Prosessi vaatii aikaa! Taitojen ja tehtävän vaikeuden tulee olla tasapainossa. Liian vaikea tehtävä tuottaa ahdistusta, liian helppo kyllästymistä. Flow, luova huippukokemus: tavoitteet selvät, keskittynyt työskentely, aika häipyy, minuus katoaa, mutta palaa entistä vahvempana.

17 Flow-kokemus

18 LUOVA PRODUKTI Koululaisen luovuudessa ei produkteja pidä vertailla tosiinsa. Luomisen ilo on pääasia. Arvostelun sijaan rakentavaa arviointia, yhteistä keskustelua. Luovien lahjakkuuksien kohdalla vertailua ei voi välttää, produktin laatu suhteessa muiden tuotoksiin on välttämätöntä Lapsia ei saa asettaa liian aikaisin vaativien luovien tehtävien eteen arvosteltaviksi!

19 LUOVA YMPÄRISTÖ HAASTEITA VAPAUTTA AIKAA SAA EREHTYÄ
SAA OLLA ERI MIELTÄ TURVALLINEN AVOIN JOKAISTA ARVOSTAVA

20 TAPA LUOVUUS! HENGITÄ NISKAAN PELOTTELE TULEVALLA ARVIOINNILLA
VERTAILE IHMISIÄ TOISIINSA PALKITSE SOPEUTUJIA PAKOTA KILPAILEMAAN KOROSTA PARHAIDEN PALKITSEMISTA ASETA TIUKAT RAJAT TOIMINNALLE

21 Ydinasiat Kunnioita jokaisen ihmisarvoa Ymmärrä erilaisuutta
Tue, kannusta Ole myönteinen, mutta realistinen Älä vaadi liikaa, äläkä liian vähän

22 Kehityksen kulmakivet
Itsenäiseksi kasvaminen Hyvät esimerkit, roolimallit Sosiaalinen hyväksyntä Yksilöllisyyden salliminen Tunnustusta hyvästä työstä Itsetuntemuksen lisääminen

23 Hyvä opettaja Kuuntele oppilasta, ole läsnä Ymmärrä sallivuuden rajat
On reilu ja oikeudenmukainen Vaadi hyvää käytöstä Kiitä tarpeeksi usein Älä rankaise epäonnistumisesta ÄLÄ KOSKAAN HYLKÄÄ LASTA TUNNETASOLLA!


Lataa ppt "Erilaisen oppijan lahjakkuus ja sen tukeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google