Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lähetys tänään Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén Kirkkohallitus1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lähetys tänään Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén Kirkkohallitus1."— Esityksen transkriptio:

1 Lähetys tänään Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén Kirkkohallitus1

2 Matteus 24:3-14 3. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?" 4. Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. Kirkon lähetystyön keskus2

3 Matteus 24:3-14 6. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. 9. "Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Kirkon lähetystyön keskus3

4 Matteus 24:3-14 10. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. 12. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. 13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Kirkon lähetystyön keskus4

5 Kirkon elämä on lähetettynä olemista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö ja kansainvälinen diakonia vuonna 2010 Meidän kirkko – Ykseyttä etsivä yh Kirkkohallitus5

6 6 “Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Joh. 20:21 “Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Ap.t. 1:8 Menemme sinne, missä Kristusta ei vielä – tai enää – tunneta ja autamme niitä, joilla on avun tarve. Matt.28:18-20, Mark. 16:15-16, Luuk.24:45-49, Joh. 17:18, 20:21-23, Joh. 14:6 Kolmiyhteisen Jumalan lähetys Kirkon lähetystyön keskus 6

7 Kutsumuksemme Osallistumme kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa – kutsumme ihmisiä Kristuksen yhteyteen, pelastuksen osallisuuteen. Kirkon lähetystyön keskus7

8 8 2010-luvulla maailman kristityistä noin 1/3 elää pohjoisella pallonpuoliskolla eli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja 2/3 eteläisellä pallonpuoliskolla eli Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Luterilaisten suhteellisen osuuden muutos seuraa yleistä suuntausta. Lähetystyötä tehdään kaikkialta kaikkialle. Kristittyjen suhteellisen osuuden muutoksia maanosittain

9 Lähetys kirkon tehtävänä Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Tätä todistus- ja palvelutehtävää seurakunnat toteuttavat yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Kirkon lähetystyön keskus9

10 Kirkkolaki 4 luku • 1 §. Seurakunnan tehtävät. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. 10 Kirkon lähetystyön keskus10

11 Kirkkojärjestys 4 luku • 4 §. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä. 11 Kirkon lähetystyön keskus11

12 Kirkon lähetystyön keskus ja kirkon lähetysjärjestöt Kirkkohallituksen ulkoasiain osastossa oleva Kirkon lähetystyön keskus (KLK; www.evl.fi/kkh/kuo/klk) kehittää, koordinoi ja linjaa kirkon lähetystyötä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkko on hyväksynyt seitsemän järjestöä kirkon lähetysjärjestöiksi. Ne ovat rakenteeltaan, kooltaan ja historialtaan erilaisia. Kirkon lähetystyön keskus12

13 Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöt Suomen Lähetysseura (SLS) http://www.mission.fi/ Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) http://www.sley.fi/ Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) http://www.slef.fi/ Suomen Pipliaseura (SPS) http://www.bible.fi/ Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) http://www.sekl.fi/ Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) http://www.flom.fi/ Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) http://www.sansa.fi/ Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tekee yhteistyötä kirkonkirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkon lähetystyön keskus 13

14 Suomen kirkon lähetys ja Luterilainen maailmanliitto Useimmat kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyökirkoista ovat Luterilaisen maailmanliiton jäseniä. Suomen Lähetysseuralla ja Kirkon Ulkomaanavulla on yhteistyösopimuksia Luterilaisen maailmanliiton kanssa. Lähetysasiakirja ”Lähetys kontekstissa” 2004 ”Mission in context” 2004 www.lutheranworld.org Kirkon lähetystyön keskus14

15 Meidän kirkko Maailmaan lähetty yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015. Kirkon lähetystyön keskus15

16 Missio Maailmaan lähetetyn eli missionaarisen kirkon tehtävä on osallistua pyhän kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Kirkon lähetystyön keskus16

17 Visio Kirkko kutsuu jokaista ihmistä seurakuntayhteyteen: Jumalan rakkauden, ilosanoman ja uuden elämän osallisuuteen. Seurakunta lähettää jokaisen jäsenensä yhteyteen toisten kanssa. Kirkon lähetystyön keskus17

18 Visio Lähetetty seurakunta on palveleva seurakunta, joka toimii toivossa, osoittaa rakkautta, puolustaa oikeutta ja rakentaa rauhaa. Missionaarisuus ymmärretään olennaiseksi osaksi kirkon olemusta, seurakuntaelämää ja kristillistä uskoa. Kirkon lähetystyön keskus18

19 Arvot Pyhän kunnioitus •Pidämme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa kirkon mission lähtökohtana. •Pidämme ihmistä Jumalan kuvana ja maailmaa Jumalan luomakuntana. •Uskomme Jeesuksen ainutlaatuisuuteen maailman Vapahtajana. •Uskomme Pyhään Henkeen muutosvoimana ja elämän uudistajana. Kirkon lähetystyön keskus19

20 Arvot Oikeudenmukaisuus •Toimimme heikkojen hyväksi heikkojen rinnalla ja puolustamme ihmisarvoista elämää Vastuullisuus •Pidämme maailmanlaajaa vastuuta lähimmäisistä •ja koko luomakunnasta olennaisena osana •kirkon lähetystehtävää Totuudellisuus •Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Kirkon lähetystyön keskus20

21 Toimintaperiaatteet Vaalimme seurakuntaelämää, joka on avointa, ulospäin suuntautunutta, rukoilevaa, vieraan- varaista, rakenteiltaan joustavaa ja ilmapiiriltään lämmintä. Tuemme seurakuntien vastuullista sitoutumista maailmanlaajaan lähetystehtävään. Edistämme evankeliumin leviämistä niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä. Pyrimme elämään sovussa toisinuskovien kanssa.. Kirkon lähetystyön keskus21

22 Toimintaperiaatteet Etsimme yhteisöllisyyttä vahvistavia ja vapaa- ehtoisuuteen perustuvia työmuotoja, ja hakeudum- me yhteyteen maahanmuuttajien kanssa. Tähdennämme yhteiskunnallisen tehtävän kuulu- mista kirkon missioon, teemme avustus- ja kehitys- yhteistyötä, ja kehitämme lähetystyön ja diakonian yhteyttä seurakuntatyössä. Opettelemme tuntemaan eteläisten kirkkojen toimintaa, ja kehitämme uusia yhteistyön muotoja.. Kirkon lähetystyön keskus22

23 Toimintaperiaatteet Vaalimme vuorovaikutusta luterilaisen tunnustuksen ja kontekstuaalisten teologioiden välillä. Sitoudumme kirkon ekumeenisiin linjauksiin ja yhteistyöhön lähetysjärjestöjen välillä. Edistämme lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten jäsentämistä osaksi kirkon ulkosuhteita. Edistämme kaikkien ihmisarvoa, miesten ja naisten tasa-arvoa, yhteiseen hyvään suuntautuvia hankkeita, uskonnonvapautta ja yhteiskuntarauhaa. Kirkon lähetystyön keskus23


Lataa ppt "Lähetys tänään Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén Kirkkohallitus1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google