Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa
Lukuvuosi 2 esiopetuksen pienluokkaa 3 harjaantumisopetuksen pienluokkaa 1.-3. pienluokka 1.-3. pienluokka pienryhmä 3.-4. pienluokka pienryhmä 5.-6. pienluokka pienryhmä Lukuvuosi 2 esiopetuksen pienluokkaa 3 harjaantumisopetuksen pienluokkaa 1.-2. pienluokka 1.-2. pienluokka pienryhmä 3.-4. pienluokka pienryhmä 5.parkkiluokka 6. parkkiluokka Jaana Selkilä ja Minna Knuutila

2 Muutoksen tavoitteet:
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki samalta opettajalta joustavat ryhmittelyt joustava, tilanteen mukaan muuttuva ryhmäkoko samanaikaisopetus/tiimiopettajuus oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen yksilöllistäminen HOJKS/HOPS Jaana Selkilä ja Minna Knuutila

3 Muutoksen tavoitteet jatk.
varhainen, riittävä tuki opettajien asiantuntijuus ja yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin esteiden tunnistaminen tuen suunnittelu ja toteutus eriyttäminen, opetuksen monipuolistaminen oppilaan eheä oppimispolku Jaana Selkilä ja Minna Knuutila

4 PARKKI 5 = PIENRYHMÄ + -LUOKKA
Kuusi pysyvää oppilasta (ent.pienluokan oppilaita) Tuki yleisopetuksen 5. luokan oppilaille Minna Knuutila Integraatio taito- ja taideaineissa yleisopetuksen 5. luokkiin

5 TOTUTTU AJATUS Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan integraation lisääminen
HAASTEINA: Erityisoppilaan status Toiminnallinen integraatio UUSI KOKEILU Yleisopetuksen oppilas integroituu 5 A:n oppilaita Parkkiin mm. äidinkielessä ja matematiikassa Minna Knuutila ja Jaana Selkilä

6 AJATUKSIA KOKEILUSTA YHTEISKUNNALLINEN INTEGRAATIO Perusparkkilainen
Yleisopetuksen oppilas Sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelu tutussa ympäristössä Kokemus reaaliaineiden opiskelusta ”isossa” ryhmässä tunne selviytymisestä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Suvaitsevaisuuden lisääntyminen Tehokas oppiminen Metakognitiiviset taidot kehittyvät SOSIAALINEN INTEGRAATIO YHTEISKUNNALLINEN INTEGRAATIO

7 HAVAITTUJA HYÖTYJÄ Minna Knuutila 13.1.2011
- selkeytyminen - oppimisen tehostuminen - luokan- ja erityisopettajan yhteistyön lisääntyminen - ryhmäkokojen vaihtelu yksilöllisyys - resurssien tehokas käyttö - oppilas ei leimaudu - oppilas hakeutuu itseohjautuvasti Parkkiin - useampi yleisopetuksen oppilas saa tukea Minna Knuutila

8 Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2010
HAASTEITA HAASTEITA Totutuista toimintatavoista luopuminen Innokas työpari? Tulokset näkyvät hitaasti (sosiaalinen integraatio) Erityisopettaja – erityisluokanopettaja Yhteisen ajan löytäminen säännölliseen suunnitteluun Mukavuusalue Minna Knuutila ja Jaana Selkilä

9 Tuntematon tulevaisuus!  Kuinka minun käy?
21/11/10 y ? Tuntematon tulevaisuus!  Kuinka minun käy? UHKA: Epävarmuus, Huhut ja epäluulo, Pelko ja epätoivo MAHDOLLISUUS: Aktiivi kehittymishalu, Uteliaisuus, Luottamus Tulevaisuushakuisuus Tositietoa ja ymmärrystä kaikille nopeasti ja "läpinäkyvästi":  miten koskee minua..ja meitä ?  tarkoitus, perusteet ja hyödyt  miten edetään: suunnitelma ? Ahdistuminen, Todellisuudelta kieltäytyminen, Lojaalisuus murtuu, Vainoharhaisuus Prof. M Ylikoski /

10 Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2011
JAETTU OPETTAJUUS JAETTU OPETTAJUUS Yhteinen vastuu oppilaasta Perimmäinen vastuu yleisen ja tehostetun tuen oppilaista luokanopettajalla, erityisen tuen oppilaista erityisopettajalla Vaatii yhteistä opetusjärjestelyjen ja tuntien suunnittelua Opetuksen toteuttaminen yhteistyössä luokanopettaja/erityisopettaja Minna Knuutila ja Jaana Selkilä

11 JAETTU OPETTAJUUS jatkuu
Lukujärjestys; palkkitunnit koko luokka-asteella Reaaliaineet jaksoina Avustajan joustava käyttö HALU TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ Minna Knuutila ja Jaana Selkilä

12 Opetuksellinen tasa-arvo toteutuu paremmin
PARKKI-TOIMINTA REHTORIN NÄKÖKULMASTA Opetuksellinen tasa-arvo toteutuu paremmin Perinteisestä opettajantyöstä tiimityöhön; jaettu asiantuntijuus Lukujärjestys Oppilaiden asioiden selvittely vähentynyt Parkkitoiminta jatkuu yläkoulussa ensi syksynä Minna Knuutila ja Jaana Selkilä


Lataa ppt "Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google