Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.1.2011 Suunnitelma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.1.2011 Suunnitelma."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.1.2011 Suunnitelma ja lisämateriaalit: www.arjentietoyhteiskunta.fi blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun www.arjentietoyhteiskunta.fi

2 Miksi muutos on välttämätön? TVT:n opetuskäytön haasteet ja esteet 1.Kouluittain vaihteleva ja riittämätön tekninen infrastruktuuri 2.Teknisen ja pedagogisen tuen puute 3.Oppijan aktiivisuutta ja yhteisöllistä opiskelua tukevien pedagogisten mallien ja käytänteiden vähäinen käyttö 4.E-oppimateriaalin saatavuus, laatu ja levittäminen 5.Koulun toimintakulttuurin haasteet ja yhteisöllisyys 6.Koulujen johtamiskäytänteiden kehittäminen ja muutoksen johtaminen 7.Yritysten ja koulujen kumppanuus koulujen palveluiden organisoimiseksi 8.Opettajankoulutuksen ajantasaistaminen

3 Visio ja arvot: Osaava oppilas ja osallistava koulu – tieto- ja viestintätekniikka mahdollistajana Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma koulun arjessa!

4 1. Kansalliset tavoitteet ja systeeminen muutos Seuranta- ja itsearviointi- järjestelmä Tutkimus- ja kehittämis- hankkeet Tuloksellinen muutos koko koulutusjärjestelmässä Kansalliset tavoitteet ja systeeminen muutos Opetuksen järjestäjien strateginen johtajuus Kansallinen tietopalvelu Koko koulutus- järjestelmän tavoitteet

5 2. Oppijan tulevaisuuden osaaminen Kansalaisen taidot Oppimaan oppimisen taidot Henkilökohtaiset oppimispolut Tulevaisuuden taitojen oppiminen tieto- ja viestintätekniikan tuella Oppijan tulevaisuuden osaamisen kehittäminen Yhteisöllisen työskentely Oppilasarviointi

6 3. Pedagogiset käytänteet Aktivoivia työtapoja hyödyntävä täydennyskoulutus Aktivoivat ja osallistavat työtavat Yhteisöllinen opiskelu Omaehtoinen tuottaminen Oppijan aktiivisuutta ja opiskelun yhteisöllisyyttä tukevien pedagogisten mallien käyttö Pedagogisten käytänteiden kehittäminen

7 4. E-oppimateriaalit ja oppimissovellukset Kansallinen hakupalvelu Elämyksellinen ja havainnollinen e-oppimateriaali ALV-kohtelun tarkistus Immateriaali- oikeudet E-oppimateriaalien saatavuus, laatu ja levittäminen E-oppimateriaalien ja oppimissovellusten kehittäminen Kustantajien ja opettajien yhteistyömalli

8 5. Koulujen infrastruktuuri, oppimisen tilat, hankinnat ja tukipalvelut Koulujen tavoitetaso Hankinta- malli Ajanmukaiset tietoverkot Tuki- järjestelmä Valtakunnallinen kokonais- arkkitehtuuri Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa, oppimisessa ja hallinnossa Infrastruktuurin, hankintojen, oppimisen tilojen ja tukipalveluiden kehittäminen Avoimet rajapinnat

9 6. Opettajuus, opettajankoulutus ja opettajan pedagoginen asiantuntijuus Ajanmukainen välineistö ja sovellukset Opettajien ja opettajan- kouluttajien tvt:n opetuskäytön osaaminen Tutkintovaatimusten päivitys Täydennys- koulutus Opettajuuden, opettajankoulutuksen ja opettajan pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen

10 7. Koulun toimintakulttuuri ja johtajuus Opettajien yhteistyö Visio ja suunnitelma osana OPS:aa Opetustoimen ja oppilaitosjohdon osaaminen Vertaistuki- järjestelmä Päättäjien ja oppilaitosjohdon tietoisuus Yhteisöllinen toimintakulttuuri, strateginen johtajuus ja tvt:n käyttöönotto Koulun toimintakulttuurin kehittäminen yhteisölliseksi ja johtajuuden tukeminen

11 8. Yritys- ja verkostoyhteistyö Eettiset pelisäännöt Pitkäkestoiset yhteistyö- suhteet Tietopaketti yhteistyö- mahdollisuuksista Modulaariset kokonais- konseptit Tutkimus- ja kehittämis- hankkeet Koulun toimintakulttuuriin sulautunut yritys- ja verkostoyhteistyö Yritys- ja verkostoyhteistyön kehittäminen

12 2 Opettajankoulutuksen ja opettajien osaamisen kehittäminen •tutkintovaatimusten päivittäminen •opettajankoulutuksen opetustilojen välineistön ajantasaistaminen •tietoiskut ja verkkokoulutukset 2 Opettajankoulutuksen ja opettajien osaamisen kehittäminen •tutkintovaatimusten päivittäminen •opettajankoulutuksen opetustilojen välineistön ajantasaistaminen •tietoiskut ja verkkokoulutukset Rahoituksesta sopiminen Toimijoiden vastuuttaminen Kehittämisaikataulun määrittäminen 1 Kansalliset tavoitteet ja systeeminen muutos •yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet •seuranta- ja itsearviointijärjestelmä •kansallinen opetuksen vuorovaikutteinen tietopalvelu •opetuksen järjestäjien strateginen johtajuus 1 Kansalliset tavoitteet ja systeeminen muutos •yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet •seuranta- ja itsearviointijärjestelmä •kansallinen opetuksen vuorovaikutteinen tietopalvelu •opetuksen järjestäjien strateginen johtajuus 3 Perusinfrastruktuuri kaikkiin kouluihin •tietoverkoista ja yhteyksistä huolehtiminen •tavoitetasosuositus •hankintaprosessin kuvaus •yhteensopivuus ja avoimet rajapinnat •alueellinen pedagoginen ja tekninen tuki 3 Perusinfrastruktuuri kaikkiin kouluihin •tietoverkoista ja yhteyksistä huolehtiminen •tavoitetasosuositus •hankintaprosessin kuvaus •yhteensopivuus ja avoimet rajapinnat •alueellinen pedagoginen ja tekninen tuki 4 Laadukas e-oppimateriaali kaikkien saataville •elämyksellinen ja ymmärtävää oppimista tukeva materiaali •oppimisen ja opetuksen kansallinen hakupalvelu •alv-kohtelun tasapuolistaminen 4 Laadukas e-oppimateriaali kaikkien saataville •elämyksellinen ja ymmärtävää oppimista tukeva materiaali •oppimisen ja opetuksen kansallinen hakupalvelu •alv-kohtelun tasapuolistaminen

13 7 Yritys- ja verkostoyhteistyö • pelisäännöt  tietopaketit yhteistyömahdollisuuksista  modulaariset kokonaiskonseptit 7 Yritys- ja verkostoyhteistyö • pelisäännöt  tietopaketit yhteistyömahdollisuuksista  modulaariset kokonaiskonseptit 6.Osaamisen kehittäminen ja pedagogiset käytänteet • kansalaisen taitojen tukeminen ja uudet arviointikäytänteet  aktivoivat ja osallistavat työtavat  yhteisöllinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimispolut 6.Osaamisen kehittäminen ja pedagogiset käytänteet • kansalaisen taitojen tukeminen ja uudet arviointikäytänteet  aktivoivat ja osallistavat työtavat  yhteisöllinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimispolut 5.Koulun toimintakulttuurin kehittäminen • oppilaitosjohdon osaaminen ja muutosjohtaminen  opetussuunnitelmassa tvt-suunnitelma  vertaistukijärjestelmä, yhteistyömallit ja tvt-tietopaketit 5.Koulun toimintakulttuurin kehittäminen • oppilaitosjohdon osaaminen ja muutosjohtaminen  opetussuunnitelmassa tvt-suunnitelma  vertaistukijärjestelmä, yhteistyömallit ja tvt-tietopaketit Rahoituksesta sopiminen Toimijoiden vastuuttaminen Kehittämisaikataulun määrittäminen Toimintamalliesimerkkejä: http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/2010/12/01/kansallinen-tieto-ja-viestintatekniikan-opetuskayton-suunnitelma/ http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/2010/12/14/koulujen-videoklippeja/

14 Tieto- ja viestintäteknisen varustuksen tavoitetaso OPETTAJAT: •Tietokone (á 500 €) •Mobiililaite (á 250 €) OPETUSTILAT: •oppilaskoneet (5 kpl/luokka) (á 400 €) + äänentoisto •mobiililaitteet (5 kpl/luokka) (á 300 €) •esitystekniikka (esim. vuorovaikutteinen esitystaulu, datatykki, dokumenttikamera, yht. 4500 €)

15 Laitteet: Opettajien ja opetustilojen laitteet ja esitystekniikka Palvelut: Esimerkiksi oppilaskohtainen sähköinen työpöytä ja siihen liittyvät pilvipalvelut Täydennyskoulutus: Täydennyskoulutus sisältää Osaava-ohjelman ja valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen. Koulutuksissa panostetaan opettajaverkostojen synnyttämiseen. Tutkimus- ja kehittämishankkeet: Kohdennetaan koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Arviointi ja seuranta: Seurantajärjestelmän kehittäminen Kustannusarvio

16 20112012201320142015 Yhteensä 2011—2015 Laitteet10 milj.29 milj. 57 milj. 182 milj. Laajakaista3 milj.2 milj. 11 milj. Palvelut7 milj.10 milj.25 milj.35 milj. 112 milj. Täydennyskoulutus8 milj.10 milj.8 milj.6 milj.5 milj.37 milj. Opettajien peruskoulutus 2 milj. 1 milj.0,5 milj. 6 milj. Tutkimus ja kehittäminen 7 milj. 8 milj. 38 milj. Arviointi ja seuranta 1,2 milj.0,2 milj. 2 milj. E-oppimateriaalit1 milj.2 milj. 9 milj. Kustannukset yhteensä 39,2 milj.62,2 milj.75,2 milj.110,7milj.109,7 milj.397 milj.


Lataa ppt "Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.1.2011 Suunnitelma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google