Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

29.6.2014 / JNd Nordea Unioni Suomi ry Nousun hyvinvointikysely 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "29.6.2014 / JNd Nordea Unioni Suomi ry Nousun hyvinvointikysely 2011."— Esityksen transkriptio:

1 29.6.2014 / JNd Nordea Unioni Suomi ry Nousun hyvinvointikysely 2011

2

3 2011 Nordic Banking entinen aluepankin mukainen jako on poistettu ja NB käsitellään yhtenä alueena. Myös 2010 NB tilastot on yhdistetty jotta aineisto on vertailukelpoista.

4 Asioiden kehityksen yleisnäkymät Nordig Banking on tänä vuonna yhdistetty yhdeksi alueeksi entisen aluepankki jaon sijasta. 2010 tulokset on myös yhdistetty jotta saadaan vertailupohjaa. Kaikkien vastausten perusteella katsottuna tilanne ei suinkaan näytä hälyttävältä, tosin aluekohtaisia eroja on. Joissain paikoissa tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen. Tuloksia on tulkittu seuraavasti, selvää parannusta on tulkittu tapahtuneen jos kolmen paremman vaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän. Samalla periaatteella jos kolmen heikomman vastausvaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän katsotaan tuloksien heikentyneen. Jos tulokset jäävät näiden väliin eli -4% - +4% tulosten katsotaan pysyneen suunnilleen samalla tasolla. Kaikki vertailut on tehty vuoden 2010 kyselyn tuloksiin. Edellisen vuoden tapaan vain yksi asia on mennyt selvästi huonompaan suuntaan. Valitettavasti se on Työn/vapaa-ajan jousto, joka oli aikaisemmin kehittynyt parempaan suuntaan. Mistä tämä suunnan muutos johtuu? Toivottavasti saamme siihen selvitystä sanallisista vastauksista joita analysoimme kesän aikana. Palautteen anto ei enää ole kehittynyt merkittävästi positiivisempaan suuntaan, vaikka siinä oli edellisenä vuonna huomattavaa kehitystä. Uusien tuotteiden hallinnan negatiivinen kehitys on pysähtynyt. Toivottavasti meillä on jatkossa paremmat mahdollisuudet ja aikaa riittävästi perehtyä uusiin tuotteisiin, jotta tiedämme mitä myymme.

5 Asioiden kehityksen yleisnäkymä »Palautteen anto »Työ/vapaa-ajan jousto »Työnilo »Työn hallinta »Uupumus työpäivän jälkeen »Stressi »Normaali työajan riittävyys »Innostavuus »Kielitaito »Työkyky/ vaatimus »Ergonomia »Ilmapiiri »Epäasiallinen kohtelu »Johtaminen »Työn tauotus »Uusien toimitapojen hallinta »Työpaikan varmuus »Kehotus jättää pankkityö »Uusien tuotteiden hallinta Huom. Värit eivät kerro ovatko asiat hyvin vai huonosti, vaan mihin suuntaan kehitys on mennyt verrattuna edelliseen kyselyyn. Parantunut ≥ 5 % Samalla tasolla -4% - +4% Huonontunut ≥ 5 %

6 Kehitys alueittain Nordic Banking 3- Työajan jousto elämän tilanteen mukaan, johtamisen oikeuden mukaisuus, työhönsidonnaisuusaika NB keskitetyt 9_ Ergonomia, ilmapiiri, uudet toimintatavat, johtamisen oikeuden mukaisuus, työpaikan varmuus, palaute, tauotus, uupumus työpäivän jälkeen, työhönsidonnaisuusaika Muut keskitetyt 31 Töiden innostavuus, työajan jousto, uusien tuotteiden hallinta Epäasiallinen kohtelu Tytäryhtiöt 43 Ergonomia, ilmapiiri, työpaikan varmuus, työhönsidonnaisuusaika Työnilo, uupumus työpäivän jälkeen, stressi Kaikki yhteensä 1- Työajan jousto elämän tilanteen mukaan

7 201020112010 2011 Nordic Banking20 %80 %21%79%  NB keskitetyt30 %70 %30%70%   Muut keskit.24 %76 %28%72%  Tytäryhtiöt34 %66 %26%74%   Kaikki yhteensä22 %78 %23%77% 

8 201020112010 2011 Nordic Banking18 %82 %20 %80 %   NB keskitetyt28 %72 %27 %73 %   Muut keskit.18 %82 %25 %75 %   Tytäryhtiöt25 %75 %24 %76 %   Kaikki yhteensä19 %81 %20 %80 % 

9 201020112010 2011 Nordic Banking26 %74 %27 %73 %  NB keskitetyt33 %67 %29 %71 %   Muut keskit.31 %69 %29 %71 %   Tytäryhtiöt32 %68 %28 %72 %   Kaikki yhteensä28 %72 %29 %71 % 

10 2010 20112010 2011 Nordic Banking26 % 74 %32 %68 %   NB keskitetyt40 % 60 %37 %63 %   Muut keskit.25 % 75 %33 %67 %   Tytäryhtiöt33 %67%33 %67 %  Kaikki yhteensä27 %73 %34 %66 %  

11 2010 20112010 2011 Nordic Banking16 % 86 %17 %83 %  NB keskitetyt20 % 80 %17 %83 %   Muut keskit.17 % 83 %21 %79 %   Tytäryhtiöt11 %89 %13 %87 %  Kaikki yhteensä15 %85 %17 %83 % 

12 2010 20112010 2011 Nordic Banking41 % 59 %42 %58 %   NB keskitetyt24 % 76 %31 %69 %   Muut keskit.24 % 76 %28 %72 %  Tytäryhtiöt24 %76 %30 %70 %   Kaikki yhteensä38 %62 %38 %62 % 

13 2010 20112010 2011 Nordic Banking17 % 83 %16 %84 %   NB keskitetyt16 % 84 %31 %69 %   Muut keskit.22 % 78 %21 %79 %  Tytäryhtiöt30 %70 %35 %65 %   Kaikki yhteensä18 %82 %21 %79 % 

14 2010 20112010 2011 Nordic Banking20 % 80 %20 %80 %  NB keskitetyt15 % 85 %15 %85 %  Muut keskit.21 % 79 %19 %81 %  Tytäryhtiöt19 %81 %18 %82 %  Kaikki yhteensä20 %80 %19 %81% 

15 2010 20112010 2011 Nordic Banking18 % 82 %16 %84 %  NB keskitetyt10 % 90 %17 %83 %   Muut keskit.16 % 84 %20 %80 %  Tytäryhtiöt11 %89 %15 %85 %  Kaikki yhteensä17 %83 %17 %83 % 

16 201020112010 2011 Nordic Banking 26 %74 %22 %78 %   NB keskitetyt24 %76 %24 %76 %   Muut keskit.25 %75 %31 %69 %  Tytäryhtiöt17 %83 %19 %81 %  Kaikki yhteensä25 %75 %23 %77 %  

17 2010 20112010 2011 Nordic Banking75 % 25 %79 %21 %  NB keskitetyt70 % 30 %74 %26 %  Muut keskit.68 % 32 %76 %24 %   Tytäryhtiöt70 %30 %71 %29 %   Kaikki yhteensä73 %27 %77 %23 % 

18 2010 20112010 2011 Nordic Banking32 % 68 %38 %62 %   NB keskitetyt44 % 56 %50 %  Muut keskit.39 % 61 %40 %60 %  Tytäryhtiöt49 %51 %47 %53 %   Kaikki yhteensä35 %65 %38 %62 % 

19 201020112010 2011 Nordic Banking92 %8 %94 %6 %  NB keskitetyt97 %3 %93 %7 %  Muut keskit.94 %6 %94 %6 %  Tytäryhtiöt95 %5 %95 %5 %  Kaikki yhteensä93 %7 %94 %6 % 

20 201020112010 2011 Nordic Banking20 %80 %17 %83 %  NB keskitetyt16 %84 %32 %68 %   Muut keskit.29 %71 %31 %69 %  Tytäryhtiöt18 %82 %27 %73 %   Kaikki yhteensä21 %79 %22 %78 % 

21 2010 20112010 2011 Nordic Banking18 % 82 %18 %82 %   NB keskitetyt18 % 82 %24 %76 %   Muut keskit.24 % 76 %23 %77 %  Tytäryhtiöt22 %78 %22 %78 %   Kaikki yhteensä19 %81 %20 %80 %  

22 2010 20112010 2011 Nordic Banking44 % 56 %47 %53 %   NB keskitetyt39 % 61 %46 %54 %   Muut keskit.45 % 55 %45 %55 %   Tytäryhtiöt52 %48 %51 %49 %  Kaikki yhteensä44 %56 %47 %53 % 

23 2010 20112010 2011 Nordic Banking66 % 34 %69 %31 %  NB keskitetyt76 % 24 %68 %32 %  Muut keskit.69 % 31 %66 %34 %   Tytäryhtiöt71 %29 %60 %40 %   Kaikki yhteensä67 %33 %67 %33 % 

24 2010 20112010 2011 Nordic Banking49 % 51 % 49 %  NB keskitetyt46 % 54%47 %53 %  Muut keskit.51 % 49 %48 %52 %  Tytäryhtiöt54 %46 %47 %53 %  Kaikki yhteensä50 % 49 %51 % 

25 2010 20112010 2011 Nordic Banking42 % 58 %48 %52 %   NB keskitetyt28 % 72 %35 %65 %   Muut keskit.47 % 53 %45 %55 %   Tytäryhtiöt48 %52 %54 %46 %   Kaikki yhteensä43 %57 %46 %54 % 


Lataa ppt "29.6.2014 / JNd Nordea Unioni Suomi ry Nousun hyvinvointikysely 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google