Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ovatko lähipalvelut lähellä? – valtakunnan tason näkökulma Puolanka 26.1.2007 Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ovatko lähipalvelut lähellä? – valtakunnan tason näkökulma Puolanka 26.1.2007 Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT."— Esityksen transkriptio:

1 Ovatko lähipalvelut lähellä? – valtakunnan tason näkökulma Puolanka 26.1.2007 Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT

2 26.1.20072 Demografinen muutos Toimintaympäristön muutos haastaa Paras-uudistukseen EU/valtion säätely Globaalitalous Talous Palvelut Alue- rakenne

3 26.1.20073

4 4 Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2004 305 45 16 12 220 200 218 207 16 170 78 148 858 566 153 8 70 435 26 32 36 25 154 27 11 58 298 16 48 113 75 154 131 3 259 127 613 52 32 55 47 33 6 1 522 101 68 182 9 25 6 16 2 104 76 25 731 80 19 54 11 65 22 43 44 62 101 15 83 63 4 23 11 105 69 12 61 38 25 4 2 110 94 134 15 211 15 51 92 76 31 42 344 20 125 35 4 879 2 373 28 21 15 28 83 29 93 23 15 25 19 16 62 34 42 25 105 8 41 82 578 256 288 37 25 48 328 25 11 30 35 28 302 48 12 322 50 43 76 18 23 62 86 25 253 17 18 31 30 228 8 9 429 87 14 22 298 34 325 77 61 23 92 44 94 2 10 11 12 51 14 71 65 34 61 42 11 1 962 28 36 54 46 42 27 250 29 16 21 129 49 106 172 52 40 13 47 80 122 597 221 143 16 156 21 213 24 28 2 17 72 9 34 33 392 86 57 28 46 29 30 63 26 73 32 45 67 35 168 13 23 384 28 65 - 25 (125) 26-75 (153) 76- (154) 7- vuotiaiden määrä vuonna 2015 Lähde: Tilastokeskus väestöennsuste

5 26.1.20075 Kunta- ja palvelurakenneuudistusta sääntelevän puitelain tavoitteet •Luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle •Vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta •Kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia •Uudistaa rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä •Tarkistaa valtion ja kuntien välistä tehtävienjakoa •Parantaa tuottavuutta, hillitä menojen kasvua, luoda edellytyksiä palvelujen ohjauksen kehittämiselle •Tavoitteena elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne sekä laadukkaiden ja asukkaiden saatavilla olevat palvelujen varmistaminen koko maassa

6 26.1.20076 Toimintaympärist ön muutokset EDELLÄKÄVI- JÄT EDELLÄKÄVI- JÄT SOPEUTUJAT HÄVIÄJÄT Organisaation kyky uudistua Organisaatioiden käyttäytyminen muutospaineissa – Mihin sijoitat Kainuun ja sen kunnat?

7 26.1.20077 Mitä ovat lähipalvelut? •Lähipalveluita väestö tai ainakin osa kunnan asukkaista käyttää toistuvasti, usein jopa päivittäin. •Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä, niihin on helppo hakeutua joko yleisellä kulkuneuvolla, omalla autolla (tai kävellen) tai ne tuodaan ihmisille kotiin. •Lähipalveluihin kuuluvat esimerkiksi päivähoito, kotipalvelut, terveydenhoitajan vastaanotto, perusopetus, lähikirjastot ja lähiliikuntapaikat.

8 26.1.20078 LÄHIPALVELUJEN HAASTEELLINEN MAISEMA Tämän hetken kiperin kysymys: Miten varmistetaan kansalaisten usein tarvitsemien palvelujen saatavuus toimintaympäristön ja kuntarakenteen muuttuessa? Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan moninaista palvelukonseptien uudistamista sekä yhteistyötä, kuntien, seurakuntien, järjestöjen valtion viranomaisten ja yritysten kesken. Valtion oikeudenmukainen kuntapolitiikka – perusta palvelujen saatavuuden turvaamiselle.

9 26.1.20079 Lähipalvelukonseptien uudistaminen – kansalaisen Paras Lähipalvelujen turvaaminen YHTEISPALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN UUDENLAISET, HALLINNON RAJAT YLITTÄVÄT PALVELUKONSEPTIT YKSITYISTEN PALVELUJEN SAATAVUUDEN EDISTÄMINEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN HYVIEN MALLIEN LEVITTÄMINEN KUMPPANUUS PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ

10 26.1.200710 Kuntalaiselle ja kuntayhteisölle merkityksellisiä lähipalveluja ja –toimintaa on tärkeää tukea myös kunnan erilaisin avustuksin •Myöntämällä taloudellista tukea yleishyödylliseen toimintaan, •Luovuttamalla tiloja tai laitteita yleishyödylliseen toimintaan tai käyttöön, •Antamalla kohdeavustusta erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai •Sopimalla, että yhdistys tai järjestö korvausta vastaan suorittaa kuntaa hyödyntäviä palveluja (asukas/ liikuntaseura jonkinlaista korvausta vastaan pitää huolta liikuntapaikan

11 26.1.200711 Kumppanuus paikallisena voimavarana •Monet liikunta- ja harrastusjärjestöt, asukasseurat, lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyvän väestön yhdistykset huolehtivat erilaisista toiminnoista lähiyhteisöissä. Näiden yhteisöjen ja kunnan tiivistä yhteistyötä on tärkeää edelleen kehittää. Näin voidaan myös ehkäistä varsinaista palvelujen tarvetta ja lisätä ihmisen hyvinvointia. YHTEISTYÖ PERUSTUU KUMPPANUUTEEN JA YHTEISEEN PÄÄMÄÄRÄÄN, jossa kunta ei osta yhteisön tuottamaa lähitoimintaa, vaan tukee eri tavoin yhteisöjen omaehtoista työtä lähiyhteisöissä.

12 26.1.200712 Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän päivään •Kaija Majoinen •Suomen Kuntaliitto •Puh 0500-811239 •Kaija.majoinen@kuntaliitto.fi


Lataa ppt "Ovatko lähipalvelut lähellä? – valtakunnan tason näkökulma Puolanka 26.1.2007 Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google