Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiina Tervaniemi Projektipäällikkö Pohjois-Savon liitto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiina Tervaniemi Projektipäällikkö Pohjois-Savon liitto"— Esityksen transkriptio:

1 Tiina Tervaniemi Projektipäällikkö Pohjois-Savon liitto
Euroopan alueiden väliset yhteistyöohjelmat ja Venäjä- yhteistyöohjelmat Tiina Tervaniemi Projektipäällikkö Pohjois-Savon liitto

2 Mitä mahdollisuuksia Pohjois-Savossa?
EAY-ohjelmien rahoitus kasvaa: EAY- ohjelmiin EU-tasolla n. 8,9 mrd€, josta Suomelle 161,3 M€ => kasvua edelliseen ohjelmakauteen +34% ! Valtioiden välinen yhteistyö -> Itämeren alueen ohjelma ja Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelma Alueellisen yhteistyön ohjelmat -> Interreg Europe Rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajoilla -> ENI CBC –ohjelmat (Kaakkois-Suomi –Venäjä, Karelia, Kolarctic)

3 Itämeren alueen ohjelma 2014-2020
Ohjelman taustalla EU:n Itämeren alueen strategia 8 EU-jäsenmaata sekä Norja, Valko-Venäjä ja Venäjän luoteisosa EU-rahoitus n. 260 M€ ; FI 29M€ (aik. 20M€), EU-rahoitusosuus 75% Tyypillisiä toteuttajia : Kunnat, kuntayhtymät, yliopistot/amkt, kehittämisyhtiöt, tutkimuslaitokset; myös yritykset voivat olla mukana! Ensimmäinen haku avautunee loppuvuodesta 2014

4 Itämeren alueen ohjelman painopisteet
”Innovatiivisempi, paremmin saavutettava, kestävä Itämeren alue” Innovointikyky Luonnonvarojen tehokas hallinta Kestävä liikenne Institutionaalisten valmiuksien kehittäminen Siemenraha Makroalueyhteistyön koordinointi T&K –infrastruktuurin vahvistaminen Älykäs erikoistuminen Ei-teknologiset innovaatiot Puhtaat vedet Uusiutuva energia Energiatehokkuus Resurssitehokas sininen kasvu Saavutettavuus Meriturvallisuus Ympäristöystävällinen laivaliikenne Ympäristöystävällinen kaupunkiliikenne

5 Interreg Europe Ohjelma-alue kattaa 30 maata, yli 280 aluetta ( = kaikki EU:n jäsenmaat, lisäksi Norja ja Sveitsi) EU-rahoitus n. 359 M€ Ohjelman ensimmäinen haku avautunee alkuvuodesta 2015 Tavoitteena on Euroopan koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisääminen temaattisiin tavoitteisiin liittyvän alueiden kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla Tyypillisiä toteuttajia: kunnat, aluekehitysviranomaiset, amkt:t/yliopistot

6 Interreg Europe ohjelman painopisteet
TKI-toiminnan vahvistaminen Pk-yritysten kilpailukyvyn lisääminen Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen Ympäristön suojelu ja resurssitehokkuuden edistäminen TKI-infrastuktuurin vahvistaminen T&K, yritykset & koulutusorganisaatioi-den yhteistyö alueiden älykästä erikoistumista tukevaksi Pk-yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen Vähähiilisyyteen liittyvien strategioiden edistäminen etenkin kaupunkialueilla Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemisen edistäminen Vihreän kasvun, ekoinnovaatioiden edistäminen sekä ympäristönhallintajärjestelmien käyttöönoton tukeminen julkisella ja yksityisellä sektorilla

7 Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelma 2014-2020
EU-jäsenmaat Suomi, Ruotsi, Irlanti, UK (Skotlanti ja Pohjois-Irlanti ) sekä Norja, Färsaaret, Grönlanti, Islanti Lähtökohtana yhteiset haasteet: Syrjäisyys, harvaanasuttu alue, heikko saavutettavuus, huonot liikenneyhteydet, pohjoisen erityiset sääolot & ilmastonmuutokset vaikutukset Tyypillisiä toteuttajia: kehittämisyhtiöt, amk:t/yliopistot, tutkimuslaitokset Eu-rahoituksen määrä ei vielä tiedossa, FI osuus 9,5M€ (aik. 5,9M€) Ensimmäiset haut avautuvat loppuvuodesta 2014? ”kilpailukykyisiä ja kestäviä yhteisöjä lisäämällä innovaatioita, yrittäjyyttä sekä hyödyntämällä pohjoisen ja arktisen alueen ainutlaatuisia kasvumahdollisuuksia resurssitehokkaasti”

8 Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelman painopisteet
Innovaatiot Luonnon ja kulttuuriperinnön suojeleminen Uusiutuva energia ja energiatehokkuus Yrittäjyys ”Parempi energiatehokkuus ja energiavarmuus julkisella sektorilla ja asuinrakennuksissa syrjäisillä alueilla” ”Elinvoimaiset yhteisöt – luonto- ja kulttuuriperinnön säilyttäminen” ”Innovaatiojärjestelmien perustaminen & kehittäminen” ”Innovatiivinen ja toimiva julkinen sektori” ”Strategiat ja ratkaisut yritysten tukemiseen” ”Markkinointi-konseptit pk-yritysten parempaan markkinoille pääsyyn”

9 Karelia ENI CBC 2014-2020 Ohjelma-alue: Suomen puoleiset alueet
Kainuu,Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa Venäjä: Karjalan tasavalta Rajautuvien alueiden (P-Savo, Lappi) sekä muiden ydinalueen ulkopuolisten alueiden asemasta päätetään ohjelmointiprosessin aikana - Rahoitus ei vielä tiedossa (nykyohjelman kehys 46,4 MEUR) - Ohjelma käynnistynee vuoden 2016 aikana?

10 Yrityselämän ja PK-yritystoiminnan edistäminen
Karelia ENI CBC teemat Yrityselämän ja PK-yritystoiminnan edistäminen Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta Paikallinen kulttuuri ja kulttuuriperintö Sosiaalisen syrjäytymisen sekä köyhyyden ehkäisy HUOM! Teemat alustavia, näistä max. 4 valitaan ohjelmaan

11 Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC 2014-2020
Ohjelman ydinalue: FI: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso RU: Pietari, Leningrad Oblast Liitännäisalueet: Pohjois-Savo, Uusimaa, Päijät-Häme, Karjalan tasavalta -> näiden osalta päätöksiä rajoitteista ei vielä tehty Ohjelmarahoituksen määrä ei vielä tiedossa Ohjelman käynnistyminen viivästyy => ensimmäiset haut aukeavat mahdollisesti vasta vuoden 2016 loppupuolella

12 Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelman teemat
Yrityselämän ja PK-yritystoiminnan edistäminen Osaamisen, t&k- ja innovaatiotoi-minnan kehittämisen tukeminen Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos Kulttuuri, nuoriso ja matkailu sisällytetään yllä oleviin teemoihin HUOM! Teemat alustavia, muutokset mahdollisia

13 Kolarctic ENI CBC 2014-2020 Ydinalue:
FI: Lappi SWE: Norrbotten NO: Finnmark, Troms, Nordland RU: Murmansk Oblast, Archangelsk Oblast, Nenets Okrug Rajoittuvat alueet : FI: Pohjois-Pohjanmaa SWE: Västerbotten RU: Karjalan tasavalta, Leningrad Oblast, Pietarin kaupunki voi osallistua toimijoita myös muilta alueilta, mikäli hanke tukee varsinaisen ohjelma-alueen kehittymistä & toteutetaan Barentsin Euro-Arktisen alueen tavoitteita tai Arktisten strategioiden toteuttamista. rahoituksen määrä ei vielä tiedossa ohjelman käynnistyminen vuonna 2016?

14 Kolarctic ENI CBC ohjelman teemat
Yrityselämän ja PK-yritystoimin-nan edistäminen Saavutettavuus , liikenne- ja viestintäjär-jestelmien kehittäminen Osaamisen, t&k- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen tukeminen Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta HUOM! Teemat alustavia, näistä neljä sisällytetään lopulliseen ohjelmaan

15 Lisätietoa Ohjelmien kotisivut Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon liitto Pohjoinen periferia ja arktinen, Interreg Europe Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa ENI CBC –ohjelmat Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Itämeren alueen ohjelma EU-koordinaattori Janna Merenniemi Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa –hanke Projektipäällikkö Tiina Tervaniemi


Lataa ppt "Tiina Tervaniemi Projektipäällikkö Pohjois-Savon liitto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google