Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

’Vieläkö voi hakea’ - Pohjois-Savon liiton rahoitustilanne

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "’Vieläkö voi hakea’ - Pohjois-Savon liiton rahoitustilanne"— Esityksen transkriptio:

1 ’Vieläkö voi hakea’ - Pohjois-Savon liiton rahoitustilanne
EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen Pohjois-Savon liitto

2 Strategiat ja ohjelmat linjaavat hanketoimintaa
MAAKUNTASUUNNITELMA pitkä aikaväli strategia ja kehittämistavoitteet Valtakun-nalliset alueiden kehittämi-sen tavoitteet Valtakun-nalliset alueiden käyttö-tavoitteet MAAKUNTAOHJELMA keskipitkä aikaväli toiminnallinen kehittämisohjelma MAAKUNTAKAAVA pitkä aikaväli alueiden käytön periaatteet MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA lyhyt aikaväli, vuosittain lähiajan kehittämisen painopisteet maakunnan esitykset valtion budjettiin Rakennerahasto-ohjelmat (EAKR, ESR); maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahasto

3 EU:n rakennerahastot : EAKR ja ESR Rahoitustilanne
TL 2: Rahoitusta 8,8 Me. Käsittelyssä 7 hakemusta. TL 3: Rahoitusta 3,4 Me. Neuvottelussa 5 hanketta. -> Haettavana arviolta yhteensä n. 4 Me ESR: Rahoitusta vielä vähän. Neuvoteltava ennakkoon. Rahoitusprosentit: EAKR/ESR max. 70% tai 85% (TEM/OKM) Hakemuksia toivotaan! Jatkuva haku saakka Hankkeiden toteutus voi jatkua v loppuun saakka (erityisesti perustellusta syystä saakka)

4 Mitä rahoitetaan? Rahoituksen painotukset ja hankkeiden valintakriteerit esitetty maakunnan yhteistyöasiakirjassa (MYAK)

5 EAKR TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
Tuetaan mm. strategisesti keskeisiä ja teemoihin liittyviä hankkeita. Myönnetään investointitukea ensisijaisesti teemoihin liittyvien innovaatioympäristöjen rakentamiseen. Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä toisen asteen oppilaitosten rakenteellista kehittämistä, verkottumista työelämän kanssa ja laboratorioiden yhteiskäyttöä maakunnan painopistealoilla. Tuetaan alueelle sijoittuvia uusia toimintoja, jotka kytkeytyvät maakunnan painopistealoihin. Tarkemmin: MYAK

6 TL 2: Teemat Energiateknologia
Teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät Hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kehittäminen Mittaus- ja sensoritekniikka Tavoite: 75 % teemojen mukaisia hankkeita Muita painotuksia: Metsäteollisuuden älykkäät prosessit Elintarvike Kaivannaistoiminta Vapaa-aika ja matkailu Tavoite: 25 % painotusten mukaisia hankkeita

7 EAKR TL 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Tuetaan mm. matkailuun ja muuhun elinkeinotoimintaan liittyviä julkisia investointeja. uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyviä selvityksiä sekä alan menetelmäkehitystä. sekä maakunnallisia että Itä-Suomi-yhteistyönä toteutettavia kokeilutoimenpiteitä sekä niihin mahdollisesti kytkeytyviä investointeja (innovatiivisia ratkaisuja palvelujärjestelmien kehittämiseksi; kustannustehokkaita tapoja taata riittävien ja tasokkaiden palvelujen saatavuus)

8 ESR TL1: Työvoiman ja yritysten kehittäminen
Pohjois-Savon liiton rahoittamien EAKR –hankkeita tukevat ESR –toimenpiteet maakunnan julkisten organisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksia parantavat hankkeet. TL2: Työllistymisen edistäminen Osaamiskeskusohjelmiin kytkeytyvät koulutushankkeet Yritysten ja organisaatioiden ympäristöosaamista vahvistavat hankkeet Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointihankkeet

9 Muistutus yksinkertaistetuista kustannusmalleista
Flat rate EAKR 20 % (yleiskustannukset palkkakustannuksista) ESR 17 % ( yleiskustannukset palkkakustannuksista) sis. välilliset kustannukset (ml. matkat) Lump sum – kertakorvausperiaate Julkinen rahoitus max € (EU, Valtio, kunta ja muu julkinen). (Lisätietoja: rahoittajat, VN:n asetus 501/ a ja 17 b §:t) Maksatus perustuu hankkeen tuloksen/toimenpiteen todentamiseen – tositteita kustannuksista ei tarvitse esittää rahoittajalle

10 Kiitos! Lisätietoja Pohjois-Savon liiton hankerahoituksesta ja hakuohjeet: >Hanketoiminta ja Ohjelmapäällikkö Soile Juuti EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen


Lataa ppt "’Vieläkö voi hakea’ - Pohjois-Savon liiton rahoitustilanne"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google