Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 27.1.2014 Kajaani Tilannekatsaus – ohjelmatyön tilanne Pentti Malinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 27.1.2014 Kajaani Tilannekatsaus – ohjelmatyön tilanne Pentti Malinen."— Esityksen transkriptio:

1 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 27.1.2014 Kajaani Tilannekatsaus – ohjelmatyön tilanne Pentti Malinen

2 Rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus •Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus on hyväksytty valtioneuvostossa 23.1. -> alkaa EU:n komission hyväksymisvaihe; muutoksia voi ohjelmateksteihin vielä tulla •Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma viimeistellään rakennerahasto-ohjelmaa täydentäväksi asiakirjaksi; IP- valmisteluryhmä työstää, maakuntahallitukset ja MYR:t käsittelevät maaliskuussa ja suunnitelma vahvistetaan rr-ohjelman seurantakomiteassa •Seurantakomitean kokoaminen on käynnistynyt •Ohjelma-asiakirjaan liittyen HALKE on vahvistanut maakunnittaiset rahoituskehyksen (ks. seuraava kuva) 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto

3 Rakennerahastojen tuki-intensiteetti 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto Lähde: TEM/ HALKEn päätös 22.1.2014

4 Asetusten valmisteluaikatauluja 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto

5 TEM asettamassa työryhmiä Rakennerahastojen hallinnon uudistamisen toimeenpanemiseksi on päätetty asettaa kolme työryhmää, joiden toimikausi jatkuu lokakuun 2014 loppuun. Työryhmät ovat: 1. RAKENNERAHASTOTEHTÄVIIN ERIKOISTUVIEN ELY-KESKUSTEN HALLINNON UUDISTAMISEN TOIMEENPANOA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 2. MAAKUNTIEN LIITTOJEN RAKENNERAHASTOHALLINNON UUDISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 3. HALLINTOVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN SIIRTOA ALUEHALLINTOON JA RAKENNERAHASTOJEN TEKNISEN TUEN RESUSOINTIA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto

6 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteisen RR -hallinnointiesityksen valmistelu Todettiin valmistelun pohjaksi, että uudessa ALKE-laissa vahvistetaan maakuntaohjelmien asemaa aluekehitystä ohjaava asiakirjana, ja laissa vahvistetaan maakunnan yhteistyöryhmien asemaa. Alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto aluekehitysviranomaisena. Jokainen maakunnan liitto päättää itse tehtäviensä hoitamisesta ja voi halutessaan sopii yhteistyöstä. IP -alueen maakunnan liittojen RR-hallinnon kehittämisestä kaudella 2014–2020 sovittiin: •IP -tason ohjelmakoordinaatio ja sisällöllinen seuranta •Teknisen tuen hankkeiden organisointia valmistellaan, valmistelua tehdään tässä vaiheessa kahdelle teknisen tuen hankkeelle •Välittävänä viranomaisena toimivat kaikki maakunnan liitot. •Valmistellaan maakunnan liittojen välistä yhteistyötä, esim. 2-3 välisiä sopimuksia tehtävien hoitamisesta •MYR työjärjestyksiä valmistellaan yhdenmukaisiksi •Teknisen tuen (3%) jaossa tulee noudattaa korkeintaan samaa suhdetta keskushallinnon/alueiden välisessä jaossa kuin kuluvalla kaudella. Valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen liittyvä tekninen tuki pitää sisällyttää keskushallinnon osuuteen, vaikka se delegoitaisiin jollekin/joillekin elyille. •Teknisen tuen –jako on tehtävä IP/ELSA rahoitusvolyymien suhteessa 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto

7 7 27.1.2014 Maakuntaohjelmatyön aikatauluja  Kainuun maakuntaohjelma:  Valmisteluvaihe (aineiston kokoaminen ja sisällöt)  Maakuntahallituksen käsittelyt 27.1., 24.2., 24.3., 28.4. ja 26.5.  Valtuustoseminaari 24.2.  Teemaryhmien työpajat (laajemmat ja uudelleen määritellyt)  Kainuun nuorisofoorumin käsittely 20.1., 5.-6.4.  Tiedottaminen, viestintä ja palautteen vastaanotto  Tulevaisuusseminaari 7.4.  Tiedotustilaisuudet 7.4 (?) ja 16.6.  Maakuntastrategian hyväksymisvaihe  Maakuntahallituksen käsittely ja esitys valtuustolle: 26.5.  Maakuntavaltuustokäsittely ja Kainuu -ohjelman hyväksyminen: 16.6.  Manner-Suomen rakennerahasto -ohjelma 2014 - 2020 :  Uuden ohjelman toimeenpano käynnistyy 5.5.2014 pl. Yritystuet 1.7.2014  Yksi rakennerahasto-ohjelma  Rr-hallinnointi Pohjois-Suomessa: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa  Huom. Aluekehitysvastuu ja maaseuturahasto edelleen Kainuun ELY-keskus  Lisätietoa: http://www.kainuunliitto.fi/129http://www.kainuunliitto.fi/129

8 Pentti Malinen/Kainuun liitto 8 27.1.2014 Pohjois-Suomi -strategian teemat Ajankohtaiset alue- ja ohjelmapolitii- kan teemat Kilpailukyky ja elinkeinot Kilpailukyky ja elinkeinot Saavutettavuus ja aluerakenne Osaaminen, innovaatiot, t & k Osaaminen, innovaatiot, t & k Vastuuhenkilö: Maiju Hyry Kainuu: Pentti Malinen Heimo Keränen Vastuuhenkilö: Paula Karppinen Kainuu: Jorma Teittinen Heimo Keränen Vastuuhenkilö: PS liikenne ja logistiikkatr. Kainuu: Hannu Heikkinen Vastuuhenkilö: Teppo Rekilä Kainuu: Pentti Malinen Jouni Ponnikas Aikataulu: Syksy 2013 - kesä/alkusyksy 2014

9 Muut EU-ohjelmat / valmistelutilanne Maaseutuohjelman valmistelutilanne: ks. Juha Määtän esitys Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmat: •Interreg Europe 2014 – 2020 (Koko EU:n sekä Norjan ja Sveitsin kattava alueiden välinen yhteistyöohjelma) •Valtioiden välinen yhteistyö: –Itämeren alueen ohjelma (Baltic Sea Region) –Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma Ks. http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue- _ja_rakennepolitiikka/eay_interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue- _ja_rakennepolitiikka/eay_interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020 •EU:n ulkorajaohjelmat –Karelia CBC Ks. http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eni- cbc_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eni- cbc_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto 9

10 INTERREG EUROPE 2014-2020 •Ohjelma on jatkoa INTERREG IVC 2007-2013 -ohjelmalle. •Koko EU:n sekä Norjan ja Sveitsin kattava alueiden välinen yhteistyöohjelma INTERREG EUROPE 2014-2020 tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014-2020. •Tammikuussa käynnistynyt julkinen kuuleminen koskee ohjelma- asiakirjaluonnosta, joka on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien valtioiden edustajien kanssa. Kuuleminen päättyy 21.3. •INTERREG EUROPE -ohjelma tukee alueiden välistä yhteistyötä seuraavien neljän aluekehitykseen liittyvän teeman puitteissa: 1. tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen 2. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen 3. muutoksen tukeminen kohti vähähiilistä taloutta 4. ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto 10

11 Karelia CBC –ohjelma •Kainuun alueellinen kuuleminen Kajaanin Kaukametsä 29.1.2014 klo 12-16. –Tilaisuudessa kerrotaan tulevan Karelia CBC- ohjelman valmistelusta ja aikataulusta sekä keskustellaan uuden ohjelman sisällöstä ja temaattisista tavoitteista. •Ohjelmointikomitea on joulukuussa 2013 valinnut EU komission esittämistä kymmenestä (10) teemasta viisi. Lopulliseen ohjelmaan valitaan neljä (4) teemaa: –1 Yrityselämän ja PK yritystoiminnan edistäminen –2 Paikallinen kulttuuri ja kulttuuriperintö –3 Sosiaalisen syrjäytymisen sekä köyhyyden ehkäisy –4 Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos –5 Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta 27.1.2014 Pentti Malinen/Kainuun liitto 11

12 Pentti Malinen/Kainuun liitto 12 27.1.2014 Lisätietoja: Pentti Malinen Puh. 044- 7970 197 S-posti: pentti.malinen@kainuu.fi


Lataa ppt "Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 27.1.2014 Kajaani Tilannekatsaus – ohjelmatyön tilanne Pentti Malinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google