Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kv.harjoittelun haasteet Learning Café Kv. kevätpäivät, Seinäjoki 16.5.2007 Sessio 15.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kv.harjoittelun haasteet Learning Café Kv. kevätpäivät, Seinäjoki 16.5.2007 Sessio 15."— Esityksen transkriptio:

1 Kv.harjoittelun haasteet Learning Café Kv. kevätpäivät, Seinäjoki 16.5.2007 Sessio 15

2 HAASTEITA -Ennakkoluulot: Mistä motivaatio lähteä ulkomaille? Kuka motivoi? - Huomioitava alakohtaiset erot -Harjoittelupaikan löytäminen: tukea rekrystä -Rahoitus -Turvallisuus -Korvaavuus: HOPS AVAIMET ONNISTUMISEEN -Tunnettavuus: markkinointi, infot, vertaismarkkinointi,keskusteluryhmät netissä -Valmis formaatti lisää turvallisuutta -Henkilökohtaiset kontaktit paikkojen löytymisessä -Harjoittelupankki -Riittävä kielitaito Oikeusturva -Työnantajan ja yliopiston tiivis yhteistyö auttaa -Opiskelijalla myös oma vastuu Selkeät prosessit - Lupa-asioista selkeää tietoa -Valmennuskurssit verkossa: Valtteri -Orientaatiopäivä ennen lähtöä Suomalainen/kv. tutkinto-opiskelija -Kummallakin ryhmällä omat haasteet, jotka tulee huomioida HARJOITTELIJAN NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN HAASTEISIIN Keskustelussa mukana Seamk:n opiskelija Minna Saloranta Viestiä CIMOlle - CIMOn haut ”varmoja ja helppoja” - Toivomuksena harjoittelun koordinointi laajemmassa mittakaavassa Opiskelijan oltava Itse aktiivinen

3 Harjoittelija yrityksessä -Tärkeää ottaa tasavertaiseksi henkilöstön edustajaksi -Avuksi markkinoinnissa omassa kotimaassaan -Kulttuurienvälinen ymmärrys lisääntyy - Kielitaito yrityksessä lisääntyy - Natiivi vs. ei-natiivi  kun kaikki puhuvat vierasta kieltä, kynnys osallistua madaltuu - Vapaa-aika: kulttuuria ja kielitaitoa Markkinointi -Aamukahvit + onnistunut case -Sähköposti täsmäiskuna -Yrittäjäjärjestöt -Elinkeinokeskukset -Uusyrityskeskukset - Yhteydenotot kontrolloidusti, ei suorahakua Rekrytointikynnys -Työnantajalla ei aiempaa kokemusta -Yksi huono kokemus -> seuraavana vuonna ei kiinnostusta -Pariharjoittelun toimivuus riippuu yksilöistä - ”tandem-malli” MARKKINOINTIKAMPANJA Edellyttää selkeän mallin rakentamista harjoittelun kentälle TARVE -Ideaali tilanne: työnantaja ilmoittautuu “vapaaehtoisesti”  lähettää paikkatarjouksen -Toisaalta, onko työnantajalla aikaa miettiä tarvetta ja onko tarpeeksi tietoa harjoittelusta  yhteydenotto harjoittelijalta, oppilaitokselta Työnantajan motivaatio -Harjoittelijan palkkaaminen ei pikavoitto vaan pitkäaikainen sijoitus, jossa tuotto voi tulla vasta vuosien päästä - Asenneongelma Oppilaitosten alueellinen yhteistyö: yhden luukun periaate TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN HAASTEISIIN Keskustelussa mukana työnantajan edustajana Heikki Pihlajamäki Legistum Oy:stä Oppilaitoksen rooli -Taustatuki -Harjoittelun tavoitteet eivät aina työnantajan tiedossa: oppilaitoksella tiedotusvastuu - tutustumiskäynnit yritykseen Harjoitteluaika - Ideaali kesto/aika tapauskohtainen

4 OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN HAASTEISIIN Oppilaan motivointi -Rahallinen tuki -Harjoittelun hyväksiluku -Ulkomaille lähtö heijastuu Suomen työtilanteeseen -Vertaismarkkinointi: hyvät kokemukset - Luottamus laadukkaaseen harjoittelupaikkaan motivoi RESURSSIT -Työtaakka lisääntyy - Kv. tstolla ei aikaa hoitaa harjoittelua -Mistä aikaa?  alueellinen ja oppilaitoksen sisäinen yhteistyö Infoa harjoittelijan työnantajille - Lisätietoa työnantajalle: harjoittelun ohjeistuskirje, tietoa harjoittelun tavoitteista, toivotuista tehtävistä, oppilaitoksesta ja suomalaisesta kulttuurista OHJAUS - Kenen vastuulla, miten kontrolloida ulkomailla? -Oppilaitos, opiskelija ja työnantaja tekevät harjoittelusopimuksen, jossa sovitaan vastuista - Ohjaaja Suomessa vastuussa riittävästä kielitaidosta - Lähtövalmennus opiskelijoille: Valtteri Harjoittelun laatu - Laatu vs. määrä: määrä vallitsee, mutta laadukkaat harjoitteluohjelmat/-paikat lisäävät myös määrää -Harjoittelusuunnitelma oleellinen -E-learning Mistä harjoittelupaikat? - Partneriverkostot -Suomalaiset yritykset ulkomailla -Opettajien ja muun henkilökunnan suhteet -Alumnit -Yrityspalvelukeskus: yritysrekisteri -Asiakkuuden hallinta: jälkihoito yrityksiin  sähköinen palautelomake -Kuka hankkii? Opiskelijoilla päävastuu, oppilaitos tukee - Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa


Lataa ppt "Kv.harjoittelun haasteet Learning Café Kv. kevätpäivät, Seinäjoki 16.5.2007 Sessio 15."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google