Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntaliitto tutkii ja opastaa: selvitykset Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 16.12.2010 Suvi Kuusi 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntaliitto tutkii ja opastaa: selvitykset Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 16.12.2010 Suvi Kuusi 1."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntaliitto tutkii ja opastaa: selvitykset Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 16.12.2010 Suvi Kuusi 1

2 Aspects of Local Self-Government: Tanzania, Kenya, Namibia, South Africa, Swaziland and Ghana • Käsittelee paikallisen itsehallinnon piirteitä kussakin maassa • paikallisen itsehallinnon perustuslaillinen ja lainsäädännöllinen perusta • valtuustojen koostumus • kuntien toimivalta ja tehtävät • luottamushenkilöille maksettavat korvaukset • kuntien tehtävien rahoittaminen • Suuntaviivoina käytetty • UN-Habitat : International Guidelines on Decentralisation and the Strengthening of Local Authorities (2007) • Euroopan neuvosto: Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja (1985) • Powerpoint-tiivistelmät kuntajärjestelmistä tulossa ohjelman nettisivuille 2011 (osa verkkovalmennuskurssia) 2

3 Correspondences between the Strategic Plans of the Southern Local Governments and the Co-operation Project Plans for 2010 in the North-South Local Government Co-operation Programme • Etelän kuntien kehitysstrategioiden lyhyt esittely • Etelän kuntien kehitysstrategioiden ja kuntien yhteistyöhankkeiden vuoden 2010 hankesuunnitelmien vertailu: ovatko hankesuunnitelmat linjassa etelän kuntien kehitysstrategioiden kanssa? • Kyselylomakkeella kartoitettiin mm. • kuntien omia näkemyksiä hankesuunnitelmien ja kehitysstrategioiden yhdenmukaisuuksista • kuntien kansainvälisen toiminnan strategioita • mitä muita strategioita etelän kunnilla on kehitysstrategioidensa lisäksi 3

4 Näkökulmia kuntien kehitysyhteistyöhön Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos • Näkökulmia kuntien kehitysyhteistyöhön. Asiantuntijapuheenvuoroja hajautetun kehitysyhteistyön sisältöalueista. Verkkojulkaisu. Toim. Ari-Veikko Anttiroiko. Tampereen yliopisto, joulukuu 2008 • Ulkoasiainministeriön rahoittama selvitysprojekti, johon osallistui Kuntaliitto sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa mukana olevien kuntien edustajia • Raportteja aiheista • kunnat ja alueet kehitysyhteistyössä • koulutussektorin yhteistyö • elinkeino- ja innovaatiopolitiikka • hyvä hallinto ja kunnallinen demokratia • infrastruktuuri ja kestävä kehitys • Raportit luettavissa Tampereen yliopiston verkkosivuilla http://www.uta.fi/laitokset/yhdt/tutkimus/nakokulmia.php 4


Lataa ppt "Kuntaliitto tutkii ja opastaa: selvitykset Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 16.12.2010 Suvi Kuusi 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google