Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viestintä tehostuu, koulutus tukee yhteistyötä Siru Aura, ohjelmavirkailija, tiedotus ja koulutus Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma p. 09-771.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viestintä tehostuu, koulutus tukee yhteistyötä Siru Aura, ohjelmavirkailija, tiedotus ja koulutus Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma p. 09-771."— Esityksen transkriptio:

1 Viestintä tehostuu, koulutus tukee yhteistyötä Siru Aura, ohjelmavirkailija, tiedotus ja koulutus Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma p. 09-771 2226, 050 312 0225 siru.aura@kuntaliitto.fi

2 Viestintä ja koulutus pohjoinen-etelä kuntayhteistyön välineinä: Tukevat osallistujia ja ohjelmaa  kehittävät ohjelmaa vuorovaikutuksen avulla Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010 Kuntaliiton pohjoinen- etelä ohjelma Koulutus Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä

3 Viestinnän tavoitteet : •Lisätään ohjelman ja kuntien yhteistyön tunnettavuutta kunnissa ja sidosryhmissä  Suomessa ja maailmalla •Välitetään tietoa ohjelmasta ja sen tuloksista kaikille eri osapuolille  sisäinen ja ulkoinen viestintä •Tuetaan yhteistyöohjelman yleisten tavoitteiden (=laadukas yhteistyö ym.) ja periaatteiden (=molemminpuolisuus ym.) toteutumista  tiedotus toimii käytännön työn tukena Suomen ja Afrikan maiden kunnissa •Lisätään vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa sekä ohjelman sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa •Hyödynnetään uusia viestintämuotoja ja -kanavia vuorovaikutuksen vahvistamiseksi Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

4 Sisäinen viestintä Välitetään tietoa ohjelman kulusta, hakuajoista, koulutuksesta ohjelmassa mukana oleville Suomen ja Afrikan maiden kunnille: •Sähköpostitiedotus: koordinaattorit; laajempi jakelu •Verkkosivut: Kuntaliitolle uudet verkkosivut alkaen 10.1.2011 (vahvistuu) – sama www-osoite, mutta huom. vanhat linkit eivät toimi! •Englanninkielisten verkkosivujen laajentaminen ja kehittäminen: - Tulokset esille entistä paremmin - Vertaisoppiminen •Pohjoinen-Etelä Kunta-INFO  Maailmankuntalainen, Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman uutiskirje •Eksaitti: Kuntaliiton kirjautumista edellyttävä ekstranet-palvelu Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

5 Eksaitti •Tiedotus- ja keskustelufoorumin tavoite: lisätä tiedonvaihtoa yhteistyössä mukana olevien kuntien kesken sekä kuntien ja Kuntaliiton välillä •Suomen kuntakoordinaattorit –työtila •North-South: Local Government Coordinators -työtila •Tarjoaa tietoa sekä ohjelmaan liittyvää muuta aineistoa: lomakkeet, jaettavat asiakirjat, haut konferensseihin •Jäsenet eli kunnat voivat lisätä aineistoa, aloittaa keskustelun, hyödyntää tapahtumakalenteria  mahdollisuus vertaistukeen ja aloitteisiin •Mahdollisuus pienempiin ryhmiin - Esim.Kenian kuntalinkitykset, koulutushankkeet, myös yhteistyöparin (esim. Tampere-Mwanza) sisällä •Kehitetään jatkuvasti – ideat tervetulleita! Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

6

7

8 Ulkoinen viestintä: Kuntaliitto ja kunnat välittävät tietoa ohjelmasta, kohde: •Kunnat, kuntalaiset, kunnanvaltuutetut •Sidosryhmät: UM, myös Kepa, Kehys ym. •Esitteet: Kuntaliiton omat, eri yhteistyöhankkeiden esitteet – lähettäkää meille, kiitos! •Kuntaliiton tiedotteet jakoon, kun uutisoitavaa kuten konferenssit, uutiset rahoituksesta ym. •Tiedottaminen selvityksistä, tutkimuksista, kehittämistyöstä •Kunnat laativat tiedotteita työvierailujen yhteydessä •Lehtijuttuja – lähettäkää meille, juttupankkia kootaan, kiitos! •Tapahtumat (Kuntamarkkinat, Maailma kylässä…) •Yhteiset kampanjat •Verkkosivut: Kuntaliiton sivut; kuntien ja kuntaparien omat sivut •Yhteistyöohjelman Maailmankuntalainen -sähköinen uutiskirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

9 Uutta: kuntien viestintäsuunnitelmat •Suositus: Kunnat laativat viestintäsuunnitelman yhteistyötä varten (communication plan) •Miksi? •Vahvistetaan molemminpuolinen viestintää, tiedonkulkua ja avoimuutta kuntaparin välillä •Tiedotetaan kuntalaisille, Kuntaliitolle, toisille kuntapareille ja sidosryhmille yhteistyöstä ja sen tuloksista •Mediasuhteiden ylläpito – paikallinen lehdistö ja radio tärkeitä •Kiinnitetään huomiota sähköiseen viestinään ja uusiin viestintämuotoihin  miten niitä voisi hyödyntää omassa yhteistyössä?  videokokouksia? skype? •Kunnat laativat tiedotepohjan, jota voi käyttää esim. afrikkalaisen yhteistyökunnan työmatkoista tiedottamiseen •Ohjausta tiedotteen tekoon, lehtijutun kirjoittamiseen ja toimittajien kohtaamiseen verkkokurssilla ja eksaitissa Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

10 Viestintäsuunnitelma vastaa peruskysymyksiin: Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010 • Mitä? (aihe, asiasisältö, ydinviestit) • Miksi? (tavoitteet ja perusteet viestintään, vastaanottajan kiinnostuksen kohteet) • Miten? (viestinnän muoto ja välineet, seuranta) • Milloin? (aikataulu) • Kenelle? (kohderyhmät) • Kuka? (vastuuhenkilöt)

11 Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010 Communication plan (draft)

12 Koulutuksen tavoitteet: •Koulutus tukee pohjoisen ja etelän kuntia laadukkaan kehitysyhteistyön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä erityisteemoihin syventymisessä •Kehittää kuntayhteistyötä ja ohjelmaa pohjoisen ja etelän kuntien vuorovaikutuksen ja palautteen avulla •Vahvistetaan etelän kuntien ”kuulemista” ja osallisuutta ohjelmassa; tuetaan pohjoisen ja etelän osallistujien toisia kunnioittavaa kohtaamista ja molemminpuolista, tasavertaista oppimista Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

13 Koulutus ja seminaarit Valmentavat käytännön yhteistyössä •Kuntien kehitysyhteistyön laajempi viitekehys ja keskeiset kysymykset •Hanke- ja taloushallinto •Laadukas kuntayhteistyö  toimintaperiaatteet käytäntöön •Ohjeistusten käyttö  ympäristö ja tasa-arvo -ohjeet •Ohjelmakausien erityisteemat  syventyminen  2011-2013:yhdenvertaisuus, hyvä hallinto •Parhaat käytännöt esille  toisilta oppiminen  vertaistuki •Ohjelman kehittäminen •Ideat, aloitteet •Kuka kutsuu kuntaa?? Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

14 Koulutusta ja seminaareja 2011-2013 Verkkokoulutuspaketti: •Kurssin kohderyhmä: pohjoinen-etelä kuntayhteistyössä mukana olevat tai mukaan tuloa suunnittelevat •Kurssin tavoite: Tukee kuntia laadukkaan kehitysyhteistyön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä erityisteemoihin syventymisessä •Kurssi antaa osallistujille vastaavat valmiudet kuin valmennuskurssille osallistuville •Syventää oppimista; materiaalia voi hyödyntää eri tavoin •Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti ja omalla aikataululla •Kieli: suomi, myöhemmin myös englanniksi Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

15 Verkkokurssin 10 oppituntia eli moduulia 1.Kuntien kehitysyhteistyön kansallinen ja kansainvälinen kehys 2.Kuntajärjestelmäesittelyt ja kuntaliitot kohdemaiden mukaan 3.Kuntayhteistyön laatutekijät 4.Hanke- ja taloushallinto pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa 5.Loogisen viitekehyksen käyttö 6.Kulttuurien kohtaaminen ja tasa-arvoinen yhteistyö 7.Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä 8.Selvitykset ja erityisteemat – yhdenvertaisuus ja hyvä hallinto - kuntien yhteistyön tukena 9.Ympäristön huomioiminen kuntayhteistyössä 10. Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen kuntayhteistyössä Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

16 Verkkokurssin suorittaminen •Ilmoittautuminen, salasana verkkokurssille •Jokaisen oppitunnin sisältö: 1.Johdantoteksti: Moduulin tavoite, sisällys, suoritus, vastuuhenkilö Kuntaliitossa 2.Asiasisältö: Power point – esityksen muodossa 3.Tehtävä 4.Moduulin yhteenveto ja mahdollisuus kysymyksiin vastuuhenkilölle 5. Lue lisää: linkit ja liitteet Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

17 Koulutusta ja seminaareja 2011-2013 VAHVISTETAAN •BASIC COURSE ON NORTH-SOUTH LOCAL GOVERNMENT CO-OPERATION syyskuu, aika: 31.8.-1.9.2011 – VAHVISTETAAN AIKATAULUJEN SELVITTYÄ paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki •The Basic Courses on Local Government Co-operation will be intended for the coordinators participating in the North-South Local Government Co- operation Programme managed by the Association of Finnish Local and Regional Authorities. It will provide the participants with the skills needed to plan and implement high quality development cooperation; the course will also aim to improve cooperation and the programme through interaction between the southern and northern local authorities. Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

18 Koulutusta ja seminaareja alustava suunnitelma 2012 VAHVISTETAAN •ETELÄN KONFERENSSI (VAHVISTETAAN) •maaliskuu, aika 27.3.-30.3.2012 •paikka: Windhoek, Namibia ----------------------------------------------- KUNTAVALMENNUSKURSSI (VAHVISTETAAN) •syyskuu, aika 4.9.2012 •paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki •VALTUUTETTUJEN SEMINAARI •marraskuu 2012 (VAHVISTETAAN) •paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010

19 Koulutus ja viestintä pohjoinen-etelä kuntayhteistyön välineinä Uusia ideoita? Ehdotuksia? Ota yhteyttä: siru.aura@kuntaliitto.fi Tiedonvaihtotilaisuus 16.12.2010


Lataa ppt "Viestintä tehostuu, koulutus tukee yhteistyötä Siru Aura, ohjelmavirkailija, tiedotus ja koulutus Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma p. 09-771."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google