Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus"— Esityksen transkriptio:

1 Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus

2 Mediakulttuurin aikakausi
Mediakulttuuri, elämyskulttuuri, kulutuskulttuuri, teknokulttuuri Parhaillaan elettävä historiallinen aikakausi Välittyneen informaation määrän kasvu haaste perinteiselle kulttuuriperinnölle Kulttuurin medioituminen = median läsnäolo arjessa ja huvissa Kulutukseen sidottu mediateknologia tuottaa elämyksellisyyttä missä ja milloin tahansa

3 Mediakulttuuri totaalisena ideologiana
Populaarikulttuuriset viestit opettavat miten ajatella, toimia, pukeutua Media viihdyttää, jakaa informaatiota ja auttaa maailmankuvien muodostamisessa Mahdollistaa itsenäisen mielipiteenmuodostuksen vai heikentää arvostelukykyä? Ideologia ja valta

4 Kasvatus mediakulttuurissa
Kasvatuksen alue laajentunut ja merkittävät kasvatusvaikutukset siirtyneet kasvatusinstituutioilta mediakulttuurin alueelle Sosiaalisaation suunnan muutos Lasten ja nuorten mediasuhteen viihteellisyys  Mikä on kasvatuksen asema mediakulttuurissa?

5 Koulu moraalisena kasvatusympäristönä
Tiedollisten käytäntöjen ylikorostamisesta uusien tietojen merkityksen pohtimiseen ja erilaisten kontekstien tuntemukseen Kädentaidot ja mediakulttuuriset taidot Vuorovaikutuksen monipuolistaminen Huolenpito ja välittäminen, koulut sosiaalisuuden keitaina

6 Kriittinen pedagogiikka
Kriittinen osallistuminen on älyllistä työtä, jossa vallassa olevat uskomukset puretaan osiin ja osoitetaan niihin sisältyvät perusoletukset, joita päivästä toiseen uusinnetaan.

7 Mediakasvatuksen tehtävät
Silottaa koulun ja nuorten välistä kulttuurista kuilua Mediakulttuurissa tarvittavien taitojen opettelu ja opetus Yleisen koulupedagogiikan kehittäminen yhdessä oppimisen tai vertaisoppimisen keinoin

8 Kriittisen mediakasvatuksen perusteet
Progressiivinen kasvatusajattelu: Merkittävää yhteis(kunta)elämän jalostaminen Kriitiikin piireet: Yhteiskunta ihmisten tekojen tulos Kriittinen lukutaito Kyky purkaa yhteiskunnassa ylläpidettäviä taantumuksellisia arvoja Pyrkimys muuttaa koulutusjärjestelmä selittävästä tarvittaessa myös muuttavaksi Kriittisyyden ominaisuuksia ovat myös monipuolisuus ja teoretisointi

9 Kriittisen mediakasvatuksen tunnuspiirteet
Panostetaan opiskelijoiden ja opettajien uteliaisuuteen oppia todellisuutta Opiskelijoiden ja opettajien kanssaoppijuus Keskusteluyhteyden luominen koulun ja ympäröivän todellisuuden välille Yhteistoiminnallinen ja prosessioppiminen = Koulun ulkopuolisen kulttuurin tuominen luokkiin

10 Standardipedagogiikasta kohti neuvottelevaa kasvatusta
Pysyvä minuus Kasautuva tieto ja vakautuvat tiedonjärjestykset Aineperustainen opetussuunnitelma Tiedon siirtomalliin perustuva opetus Opettajien laatima opetussuunnitelma Koulunkäynnin pre- ja interaktiivinen tila Tietämisen ja ammatillisen auktoriteetin sekoittaminen Koulun todellisuuden yhteinen rakentaminen Yhteinen ajatteleminen ja toiminta Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä kokemus Dialoginen opetus Elämyksellisyys ja yhteisöllisyys Pedagogiikan poliittisuuden tunnustaminen Vapautuksen ja onnellisuuden kautta muistamisen vahvistamiseen

11


Lataa ppt "Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google