Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelun tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelun tukena"— Esityksen transkriptio:

1 HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelun tukena
Oppimisen ja opiskelun taidot Sosiaalityön tutkinto-ohjelma Hanna Carroll ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- Seminaarityöskentely (Arja Jokinen) Oppijana verkossa (Aino Ritala-Koskinen) klo Tenttiminen ja muut suoritustavat (Elna Hirvonen) pe Kansainvälisyyttä opinoissa käsittelevät asiat (Anna Metteri & Anna Vähämäki)

2 Mikä HOPS ? Henkilökohtainen opintosuunnitelma  korostaa opintojen suunnittelua Henkilökohtainen oppimissuunnitelma  korostaa suunniteltua oppimista HOPS on opiskelijan oma dokumentoitu (kirjallinen/sähköinen) opintojen suunnittelun väline  korostaa opiskelijan henkilökohtaista vastuuta opintojensa suunnittelusta ja (muodollisen) HOPSin laatimisesta ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- MIKÄ; MIKSI; MITEN & KETÄ KOSKEE & OHJAUS Hopsin tarkoitus on toimia opintojen ohjauksen välineenä: sen avulla opiskelija pohtii tietoisesti omia tavoitteitaan ja opiskeluun liittyviä valintoja --> Miksi opiskelen? Mitkä ovat tavoitteeni?Miten saavutan tavoitteeni?

3 Mikä HOPS? HOPS on osa tutkintoon kuuluvia opintoja
Kirjallinen suunnitelma siitä, mitä aikoo opiskella ja missä aikataulussa HOPSin on tämänhetkinen suunnitelma omasta suunnasta, joka muuttuu opintojen kuluessa  HOPSiin kannattaa palata myös myöhemmin ja päivittää sitä tarpeen mukaan ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) -HOPS auttaa aikatauluttamaan ja jäsentämään opintoja mielekkäällä tavalla --> Mitä opiskelisin ja milloin? Kuinka paljon opintopisteitä kertyy / opintovuosi?

4 Miksi HOPS tehdään? HOPSin avulla jäsennät ja problematisoit lähtötilannettasi, tavoitteitasi, tutkintosi kokonaisuutta, sekä teet opintoihisi liittyviä valintoja näkyviksi Suunnittelemalla voi tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja Suunnittelemalla voi välttää opintojen päällekkäisyyksiä Suunnitelmallisuus sujuvoittaa opintoja Tekemällä HOPS-kirjallisesti varmistetaan myös, että suorittamillasi opinnoilla syntyy tutkinto! ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- -Tutkintorakenne ja opintoaikojen rajaus antavat raamit opinnoille -Näiden sisällä kuitenkin paljon valinnan varaa --> opiskelijan itsensä valinnat Opintoja pitää suunnitella, jotta kaikki vaadittu tulisi suoritettua ja tutkinnosta järkevä kokonaisuus

5 Miksi HOPS tehdään? HOPS elää ja muuntuu opintojen kuluessa: opiskelija päivittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tarpeen mukaan Näin pysyy kartalla siitä, missä mennään ja mihin suuntaan on menossa omissa opinnoissaan! HOPSin tarkoitus kehittää itsetuntemusta ja opiskelijaidentiteetti  Minkälainen opiskelija minä olen? Mistä olen aidosti kiinnostunut? Miten suunnittelen ajankäyttöni opiskelun, työn, perheen, ystävien, harrastusten välillä? Minkälaiset opiskelutavat sopivat minulle? Jne. HOPSin tekemiseen asetettu myös velvollisuus tutkintoja koskevissa säännöksissä ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- Yliopisto-opinnot eivät ole putki: suunnitelmat voivat muuttua matkan varrella ja niitä pitää osata päivittää

6 Maisterin tutkinnon suorittajat
Vain maisteritutkintoa tekevien ei tarvitse tehdä HOPSia HOPSin voi tehdä  joko käyttäen sosiaalityön sosiaalityön HOPS-lomaketta, YKY:n erillistä maisterintutkinnon lomaketta tai eHOPS:ia käyttäen HOPSia ei viedä rekisteriin, eikä siitä saa opintopisteitä  funktiona opiskelun suunnittelu ja ajoittaminen

7 Maisterin tutkinnon suorittajat
Tavanomaisesti maisteritutkinnon suorittajat suunnittelevat opintojaan täyttämällä ns. Täydentävät opinnot lomakkeen. Tähän lomakkeeseen merkitään ne sosiaalityön perus- ja aineopintojen sekä mahdolliset yhteisten opintojen ja kieliopintojen suoritukset, jotka opiskelijalta puuttuvat kandidaatintutkinnosta ja jotka hänen täytyy tehdä täydentääkseen nämä opinnot maisteriopintoihin siirtymistä varten.

8 Milloin HOPS tehdään? Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tieteenalayksikön (YKY) pysyväismääräysten mukaan HOPS tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Käytännössä useimmat tehdään 1. vuoden keväällä Kun HOPS on valmis ja opettaja on sen vahvistanut, viedään opintopisteet orientoivista opinnoista ja HOPSista opintosuoritusrekisteriin HOPSia voi myös myöhemmin muuttaa esim. valinnaisten opintojen osalta, eikä se vaadi uutta vahvistusta

9 Miten HOPS tehdään? Aikaisempina vuosina sosiaalityössä käytössä ollut oma HOPS-lomake  lomaketta voi käyttää edelleen suunnittelun apuna Sosiaalityön tutkinto-ohjelman nettisivuilla ”taustaa HOPS-suunnitteluun” –lomake. Siinä opiskelija kartoittaa opiskelujensa lähtötilannetta ja tavoitteiden asettamista omalle opiskelulle. Tätä lomaketta käsitellään vain opettajatutoriryhmissä. eHOPS (”Opintojen suunnittelun työpöytä”) valmistuu lokakuussa HOPS tehdään jatkossa sähköisenä.  Lisätietoa luvassa myöhemmin syksyllä

10 HOPSin tekemisen ohjaus
Opiskelija saa ohjausta HOPSinsa tekoon  sosiaalityössä ensisijaisesti ohjausta HOPSin laatimisessa antavat tutoriopettajat Sosiaalityössä (lähes kaikki) opettajat ovat tutoriopettajia Jokaiselle varsinaisessa valinnassa ja erillisvalinnassa valitulle opiskelijalle on nimetty tutoriopettaja Tutoriopettajat antavat ohjausta HOPSin teossa pääsääntöisesti ryhmissä. Ryhmässä voidaan sopia myös muunlaisesta ohjauksesta (yksilöohjaus käynnillä tai sähköisesti)

11 HOPSin tekemisen ohjaus
Tutoriopettaja vahvistaa, että HOPS on tehty ja että se on toteuttamiskelpoinen Huom! Tarvittaessa myös ohjaus muualta Tutkinto-ohjelman ohjausvastaava YKY:n kanslia (Opintoasiain päällikkö, opintokoordinaattori, opintosihteeri) Yleinen opintoneuvonta Kv-asiat, Ura- ja rekrytointipalvelut, opintotukitoimisto ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- Yksikön orientoivat HOPS-luento Ma klo 8-10

12 HOPSin ja opintojen suunnittelun tueksi
Opinto-opas Tutustu tutkintorakenteeseen: mitä on suoritettava Sosiaalityön omat opinnot Opiskeluvalmiudet Yksikön yhteiset opinnot Tutkinnon valinnaiset opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Opinto-oppaassa myös opintojen ohjeelliset suoritusajat Aiempia korkeakouluopintoja voidaan hyväksilukea tutkintoon ----- Meeting Notes (05/09/ :26) ----- Kokonaisuudet & kokonaismerkinnät

13 Kiitos! Linna h (6. krs)


Lataa ppt "HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelun tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google