Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU-rahoitusta haettavana- informaatiotilaisuus Carelicum 28.1.2009 Kalevi Pölönen/Kari Korhonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU-rahoitusta haettavana- informaatiotilaisuus Carelicum 28.1.2009 Kalevi Pölönen/Kari Korhonen."— Esityksen transkriptio:

1 EU-rahoitusta haettavana- informaatiotilaisuus Carelicum 28.1.2009 Kalevi Pölönen/Kari Korhonen

2 Tekesin toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia. DM 31655 11-2005 Copyright © Tekes

3 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki julkista tutkimusta tekevät organisaatiot. Projektin on kohdistuttava julkiseen tutkimukseen Tutkimusrahoitusta ei voida myöntää tutkimusorganisaatioiden taloudelliseen toimintaan. Oman toiminnan kehittämisen katsotaan pääsääntöisesti olevan osa taloudellista toimintaa. Organisaatiot, jotka eivät pysty erottamaan kirjanpidossaan taloudellista toimintaa ja julkista tutkimusta eivät voi hakea tutkimusrahoitusta. Näiden on haettava kehitysrahoitusta yrityksenä.

4 Tekesin tutkimusrahoitus 2009 198 M€ Ohjelmat ja muut strategiset valinnat Noin 158 M€ Hyväksymisprosentti noin 40 - 50 % Ohjelmilla hakuajat, noin 20 hakua vuonna 2009 Vapaa tutkimusrahoitus Noin 40 M€ Hyväksymisprosentti noin 20 % Hakuajat 27.2.2009 ja 11.9.2009 Jatkuva haku: yritysvetoiset rinnakkaishankkeet, innovaatioläheiset, käynnissä olevat jaksorahoitteiset, muut strategiset valinnat, kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu EU:n rakennerahastohankkeet Noin 30 M€ 2009, Pohjois-Karjalassa n. 3,5 m€ v. 2009 Tekesillä jatkuva haku Alueelliset hakuajat -> Tietoa hakuajoista TE-keskuksista

5 Rahoitusperiaatteet julkisissa tutkimusprojekteissa Tärkeitä arviointikohteita ovat kehitettävä teknologia, innovaatio ja osaaminen kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö tulosten hyödyntäminen käytettävät resurssit edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön vaikutus Tekesin asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavia hyötyjä ja hakijaa kokonaisuutena. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja projektin välilliset vaikutukset muissa organisaatioissa. DM 41454 09-2003 Copyright © Tekes

6 Tutkimusrahoituksen painotuksia 2009 Korkeakoulujen ja yliopistojen oltava kokonaiskustannusmallissa 2009. EAKR- rahoituksessa kokonaiskustannusmalli ainut vaihtoehto. Hankkeiden rakenteessa pyritään saamaan aikaan muutoksia: Tekes painottaa tutkimusrahoituksessaan pitkäjänteisiä ja laajoja hankekokonaisuuksia. Etusijalla ovat tieteen aloja tai tutkimusryhmiä yhdistävät haasteelliset hankkeet, joissa on tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ovat esimerkiksi kansainväliset yhteishankkeet, teknologiasiirto ja tutkijavaihto Hakuajat: http://www.tekes.fi/ajankohtaista/hakuajat/

7 Tutkimusrahoituksen painotuksia rakennerahastohankkeissa 2009 Pohjois- Karjalassa Kilpailukyky ja Työllisyys rakennerahasto- ohjelmaan, Toimintalinja 2 Maakuntaohjelmaan POKAT 2010 Yhteistyöasiakirjaan 2009-2010 Itä-Suomen Innovaatiostrategiaan Tekesin rahoituskriteereihin Rahoitettavien projektien on sovelluttava

8 Kilpailukyky ja Työllisyys rakennerahasto- ohjelman painotuksia dynaamisten, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja verkostojen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen tutkimuksen ja teknologiakehityksen avainaloille liiketoimintaverkostojen vahvistaminen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentaminen kansainvälisesti toimivien koti- tai ulkomaisten veturi/ankkuriyritysten ja muiden merkittävien toimijoiden sijoittuminen alueelle tutkimus- ja oppilaitosten t&k-toiminnan ja yhteistyön lisääminen yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen Toimintalinja 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

9 Yhteistyöasiakirja 2009-2010 Painopisteitä 2009 Fotoniikka ja materiaaliosaaminen  Uusia avauksia (ja sovellusaloja …energiateknologia?) Poikkitieteelliset hankkeet (luonnontieteet, metsätieteet, biotieteet, tekniset tieteet, liiketoimintaosaaminen, sisältöliiketoiminta, ict) Kansainvälisesti verkottuneet hankkeet (erityisesti Kiina, Japani, Usa) Tekesin tavoitteena on: Osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä tukialueiden pitkän aikavälin osaamisrakenteiden kehittäminen.

10 Rahoitustasot valtion laitosten EAKR hankkeissa (vain kokonaiskustannusprojektit mahdollisia) Tutkimusprojektin luonneTekesin rahoitus projektille Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille - Strateginen tutkimus95 - 100 %  0 - 5 % - Soveltava tutkimusmax. 85 %  15 % - Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu max. 100 %ei vaadita Muun valtion rahoituksen käyttö EAKR projektissa Tekes rahoituspäätöksen rinnalla kielletty valtion talousarviossa. Koskee myös valtion virastojen ja laitosten omarahoitusosuutta

11 Rahoitustasot kunnallisten organisaatioiden EAKR hankkeissa (vain kokonaiskustannusprojektit mahdollisia) Tutkimusprojektin luonneTekesin rahoitus projektille Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille - Strateginen tutkimusMax. 85 %  0 - 5 % - Soveltava tutkimusmax. 85 %  15 % - Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu max. 95 %ei vaadita Alueiden kehittämislaissa on säädetty, että rakennerahastohankkeista ei saa korvata kustannusten täyttä määrää (ei koske valtion laitoksia).

12 Lisätietoja kalevi.polonen@tekes.fi


Lataa ppt "EU-rahoitusta haettavana- informaatiotilaisuus Carelicum 28.1.2009 Kalevi Pölönen/Kari Korhonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google